Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o… Encykliki społeczne. Encykliki społeczne Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” (1891) podjął problemy związane z „kwestią robotniczą”, ukazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o… Encykliki społeczne. Encykliki społeczne Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” (1891) podjął problemy związane z „kwestią robotniczą”, ukazując."— Zapis prezentacji:

1 Kilka słów o… Encykliki społeczne

2 Encykliki społeczne Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” (1891) podjął problemy związane z „kwestią robotniczą”, ukazując położenie robotników przemysłowych żyjących w warunkach „wołających o pomstę do nieba".

3 Pius XI w encyklice „Quadragesimo anno” (1931) napisanej w czterdziestą rocznicę „Rerum novarum” wskazywał na niebezpieczeństwo nadmiernej ingerencji państwa w życie społeczeństw, pisał o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do życia według Ewangelii. Encykliki społeczne

4 Jan XXIII w encyklikach  „Mater et Magistra” (1961) pisał o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej;  „Pacem in terris” (1963) pisał o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Encykliki społeczne

5 Paweł VI w encyklice „Populorum progressio” (1967)  pisał, że rozwój ludów przybrał kształt cywilizacji konsumpcyjnej,  przypominał, że zagrożeniem jest nierównomierny rozwój człowieka i społeczeństw. Encykliki społeczne

6 Jan Paweł II w encyklikach  „Laborem exercens” (1981) pisał o pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata i wskazywał pierwszeństwo osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy;  „Sollicitudo rei socialis” (1987) wskazywał na zagrożenia życia ludzkiego i pokoju w wyniku podziałów na wrogie bloki polityczne, zachęcał do kształtowania stosunków społecznych zgodnie z zasadą solidarności. Encykliki społeczne

7 Jan Paweł II w encyklice  „Centesimus annus” (1991) napisanej w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum” zachęcał do „odczytania na nowo” Rerum novarum w kontekście zmieniających się znaków czasów, ukazywał źródła nieszczęść społecznych i przypominał prawdę o naturze ludzkiej, w trosce o to, aby owe klęski nie powtórzyły się w nowej epoce. Encykliki społeczne

8 Papieskie encykliki społeczne imię papieżatytuł encyklikitytuł w języku polskim tematyka rok wydania Leon XIII „Rerum novarum”„Rzeczy nowe” o kwestii robotniczej 1891 Pius XI „Quadragesimo anno”„Czterdzieści lat” o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do Prawa Ewangelicznego (w czterdziestą rocznicę encykliki „Rerum novarum”) 1931 Jan XXIII „Mater et Magistra”„Matka i Mistrzyni” o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej 1961 Jan XXIII „Pacem in terris”„Pokój na ziemi” o pokoju miedzy wszystkimi narodami, opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności 1963 Paweł VI „Populorum progressio”„Rozwój ludów” o rozwoju ludów 1967 Jan Paweł II „Laborem exercens”„O pracy ludzkiej” o pracy ludzkiej 1981 Jan Paweł II „Sollicitudo rei socialis” „Społeczna troska” o społecznej trosce 1987 Jan Paweł II „Centesimus annus”„Setna rocznica” w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum” 1991


Pobierz ppt "Kilka słów o… Encykliki społeczne. Encykliki społeczne Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” (1891) podjął problemy związane z „kwestią robotniczą”, ukazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google