Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie Jolanta Gawlikowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie Jolanta Gawlikowska."— Zapis prezentacji:

1 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie Jolanta Gawlikowska

2 Komunikacja Gdy ktoś mówi, pozostali słuchają Staramy się nie oceniać Staramy się nie przeszkadzać Mówimy o swoich odczuciach

3 „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ” Czuję się niespokojny, gdy nauczyciel zapowiada klasówkę, ponieważ boję się, że źle wypadnę Poczułem się smutny, gdy wybrano mnie do drużyny, gdyż myślę, że nie będę grać tak dobrze, jak inni jej członkowie Czuję się zły, gdy robisz to, czego ja nie chcę, ponieważ myślę, że mnie nie kochasz

4 „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ” Komunikaty „TY”: (TY) „Przestań” – polecenie (TY) „Lepiej się uspokój” – ostrzeżenie (TY) „Zachowujesz się jak dziecko” – wyśmiewanie (TY) „Wyłącz telewizor” (te komunikaty są oceniające, oskarżycielskie-skłaniają do obrony)

5 „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ” (JA) „Nie mogę pracować w tym bałaganie” (JA) „Jestem zmęczona tym hałasem” (JA) „Czuję się skrzywdzony, gdy ktoś mnie krytykuje, ponieważ staram się mocno” (JA) „Czuję się sfrustrowany, gdy próbowałem zabrać się do pracy, ponieważ telewizor grał zbyt głośno i nie mogłem się skoncentrować Tak powinniśmy zwracać się do innych osób.

6 Konflikt – powstaje w wyniku słabej komunikacji między ludźmi, rywalizacji, przyjęciem nieodpowiednich wartości czy celów Zdarzenia, które go wywołują: 1. Wyrażanie krytyki-powoduje poczucie krzywdy lub niesprawiedliwości 2. Stawianie nieuprawnionych żądań- żądania bezpośrednie 3. Odmowa spełniania żądań-jeżeli jeden z partnerów nie spełnia oczekiwań drugiego

7 Konflikt – powstaje w wyniku słabej komunikacji między ludźmi, rywalizacji, przyjęciem nieodpowiednich wartości czy celów Zdarzenia, które go wywołują 4. Kumulowanie przykrości-niekorzystne oddziaływanie partnera może być przez jakiś czas tolerowane, ignorowane, lecz przy kolejnym powtórzeniu przekracza granicę tolerancji

8 Konflikt – niezgodność, sprzeczność interesów i poglądów, kolizja, spór, zatarg

9 Emocje towarzyszące konfliktom: gniew, złość, zdenerwowanie, wzburzenie, rozdrażnienie, oburzenie, wściekłość, agresja, irytacja, szał, furia

10 4 rodzaje zdarzeń bezpośrednio wywołujących konflikty (wg Petersona) 1. Wyrażenie krytyki-powoduje poczucie krzywdy 2. Odmowa spełniania żądań-jeśli jeden z partnerów nie spełnia oczekiwań drugiego 3. Stawianie nieuprawnionych żądań- żądania bezpośrednie

11 4 rodzaje zdarzeń bezpośrednio wywołujących konflikty (wg Petersona) 4. Kumulacja przykrości-niekorzystne oddziaływanie partnera może być przez jakiś czas ignorowane, lecz przy kolejnym ich powtórzeniu przekracza granicę tolerancji

12 Jak reagujemy na krytykę? 1. Unikanie krytyki przez bierne lub przymilne zachowanie 2. Branie sobie do serca nieuczciwej krytyki 3. Reagowanie na krytykę agresją

13 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa) 1. Rywalizacja-uporczywa realizacja własnych pragnień, nawet kosztem interesów drugiej strony, niechęć do usatysfakcjonowania drugiej strony 2. Uleganie-rezygnacja z własnych pragnień, chęć usatysfakcjonowania partnera, kolegi, koleżanki

14 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa) 3. Unikanie-brak chęci do obrony własnych pragnień oraz brak chęci usatysfakcjonowania partnera, kolegi, unikanie kontaktu z drugą stroną 4. Kompromis-efekt umiarkowanego pragnienia zaspokojenia własnych życzeń i w podobnym stopniu usatysfakcjonowania partnera, kolegi, koleżanki

15 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa) 5. Współpraca-pojawia się jako skutek silnego pragnienia zaspokojenia własnych życzeń, ale i usatysfakcjonowania partnera, kolegi, koleżanki

16 Negocjacje- poszukiwanie wspólnie z drugą stroną możliwości jednoczesnej realizacji niektórych przynajmniej interesów obu stron Cel: Przypomnienie strategii postępowania w przypadku konfliktu Rozwijanie umiejętności konstruktywnego konfliktów Ćwiczenie umiejętności negocjacji nastawionych na współpracę

17 Negocjacje Są procesem komunikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści niż działanie bez porozumienia. Aby mogły zaistnieć negocjacje musi powstać kompromis, czyli stopniowa rezygnacja ze swoich interesów na rzecz ostatecznego porozumienia.

18 W drodze do osiągnięcia porozumienia wskutek negocjacji można wyróżnić 5 etapów: 1. Określenie interesów własnych i partnera 2. Podanie pomysłów rozwiązań 3. Opracowanie sposobu wybrania wspólnego rozwiązania 4. Określenie przewidywanych skutków braku porozumienia 5. Sformułowanie propozycji porozumienia

19 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę 1. Traktuj problem jako wspólne zadanie do rozwiązania 2. Nie walcz z ludźmi, ale z problemami 3. Działaj miękko wobec ludzi, twardo wobec tematu 4. Koncentruj się na interesach (potrzebach), a nie na stanowiskach (zadaniach, poglądach)

20 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę 5. Uważnie słuchaj partnera 6. Poszukaj różnych rozwiązań korzystnych dla obu stron 7. Nazywaj i podkreślaj osiągnięcia w negocjacjach

21 Protokół z konfliktu na podstawie odpowiedzi na pytania Z kim się pokłóciłem? Co chciałem osiągnąć? Co chciała ta druga osoba? Co powiedziałem lub co zrobiłem? Co powiedziała lub co zrobiła ta druga osoba? Jak czuję się teraz?

22 Protokół z konfliktu na podstawie odpowiedzi na pytania Jak może się czuć on lub ona? Co mógłbym zrobić by zakończyć naszą kłótnię? Co mogłaby zrobić ta druga osoba, by zakończyć naszą kłótnię?

23 Mediacje Mediacje - to dobrowolne i poufne porozumienie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej-mediatora. Mediator pomaga doprowadzić do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu, na drodze dobrowolnych negocjacji

24 Mediacja Wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron Badanie przyczyn dające alternatywne rozwiązanie Strony konfliktu uczestniczą przy rozwiązywaniu sporu Częste spotkania z każdą ze stron, aby uzgodnić stanowiska Mediator nie podejmuje decyzji

25 Arbitraż – czyli bezstronność osób trzecich Arbitraż – to zwrócenie się przez obie strony konfliktu do osoby lub instytucji niezależnej z prośbą o rozwiązanie konfliktu. Strony konfliktu zobowiązują się wcześniej do uznania werdyktu arbitra

26 Arbitraż Wyznaczenie winnego i pociągnięcie go do konsekwencji Rozwiązanie kwestii spornych na podstawie dowodów Rozwiązanie konfliktów bez udziału i kontroli stron Nie wolno się spotykać ze stronami Strony muszą się dostosować do decyzji arbitra


Pobierz ppt "Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie Jolanta Gawlikowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google