Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie"— Zapis prezentacji:

1 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie
Jolanta Gawlikowska

2 Komunikacja Gdy ktoś mówi, pozostali słuchają Staramy się nie oceniać
Staramy się nie przeszkadzać Mówimy o swoich odczuciach Komunikacja

3 „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ”
Czuję się niespokojny, gdy nauczyciel zapowiada klasówkę, ponieważ boję się, że źle wypadnę Poczułem się smutny, gdy wybrano mnie do drużyny, gdyż myślę, że nie będę grać tak dobrze, jak inni jej członkowie Czuję się zły, gdy robisz to, czego ja nie chcę, ponieważ myślę, że mnie nie kochasz „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ”

4 „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ”
Komunikaty „TY”: (TY) „Przestań” – polecenie (TY) „Lepiej się uspokój” – ostrzeżenie (TY) „Zachowujesz się jak dziecko” – wyśmiewanie (TY) „Wyłącz telewizor” (te komunikaty są oceniające, oskarżycielskie-skłaniają do obrony) „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ”

5 „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ”
(JA) „Nie mogę pracować w tym bałaganie” (JA) „Jestem zmęczona tym hałasem” (JA) „Czuję się skrzywdzony, gdy ktoś mnie krytykuje, ponieważ staram się mocno” (JA) „Czuję się sfrustrowany, gdy próbowałem zabrać się do pracy, ponieważ telewizor grał zbyt głośno i nie mogłem się skoncentrować Tak powinniśmy zwracać się do innych osób. „Język Ja” polega na użyciu formuły „Czuję się… gdy…, ponieważ”

6 Zdarzenia, które go wywołują:
Wyrażanie krytyki-powoduje poczucie krzywdy lub niesprawiedliwości Stawianie nieuprawnionych żądań- żądania bezpośrednie Odmowa spełniania żądań-jeżeli jeden z partnerów nie spełnia oczekiwań drugiego Konflikt – powstaje w wyniku słabej komunikacji między ludźmi, rywalizacji, przyjęciem nieodpowiednich wartości czy celów

7 Zdarzenia, które go wywołują
Kumulowanie przykrości-niekorzystne oddziaływanie partnera może być przez jakiś czas tolerowane, ignorowane, lecz przy kolejnym powtórzeniu przekracza granicę tolerancji Konflikt – powstaje w wyniku słabej komunikacji między ludźmi, rywalizacji, przyjęciem nieodpowiednich wartości czy celów

8 Konflikt – niezgodność, sprzeczność interesów i poglądów, kolizja, spór, zatarg

9 Emocje towarzyszące konfliktom: gniew, złość, zdenerwowanie, wzburzenie, rozdrażnienie, oburzenie, wściekłość, agresja, irytacja, szał, furia

10 4 rodzaje zdarzeń bezpośrednio wywołujących konflikty (wg Petersona)
Wyrażenie krytyki-powoduje poczucie krzywdy Odmowa spełniania żądań-jeśli jeden z partnerów nie spełnia oczekiwań drugiego Stawianie nieuprawnionych żądań- żądania bezpośrednie 4 rodzaje zdarzeń bezpośrednio wywołujących konflikty (wg Petersona)

11 4 rodzaje zdarzeń bezpośrednio wywołujących konflikty (wg Petersona)
Kumulacja przykrości-niekorzystne oddziaływanie partnera może być przez jakiś czas ignorowane, lecz przy kolejnym ich powtórzeniu przekracza granicę tolerancji 4 rodzaje zdarzeń bezpośrednio wywołujących konflikty (wg Petersona)

12 Jak reagujemy na krytykę?
Unikanie krytyki przez bierne lub przymilne zachowanie Branie sobie do serca nieuczciwej krytyki Reagowanie na krytykę agresją Jak reagujemy na krytykę?

13 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa)
Rywalizacja-uporczywa realizacja własnych pragnień, nawet kosztem interesów drugiej strony, niechęć do usatysfakcjonowania drugiej strony Uleganie-rezygnacja z własnych pragnień, chęć usatysfakcjonowania partnera, kolegi, koleżanki 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa)

14 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa)
Unikanie-brak chęci do obrony własnych pragnień oraz brak chęci usatysfakcjonowania partnera, kolegi, unikanie kontaktu z drugą stroną Kompromis-efekt umiarkowanego pragnienia zaspokojenia własnych życzeń i w podobnym stopniu usatysfakcjonowania partnera, kolegi, koleżanki 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa)

15 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa)
Współpraca-pojawia się jako skutek silnego pragnienia zaspokojenia własnych życzeń, ale i usatysfakcjonowania partnera, kolegi, koleżanki 5 sposobów rozwiązywania konfliktów (wg Thomasa)

16 Cel: Przypomnienie strategii postępowania w przypadku konfliktu Rozwijanie umiejętności konstruktywnego konfliktów Ćwiczenie umiejętności negocjacji nastawionych na współpracę Negocjacje-poszukiwanie wspólnie z drugą stroną możliwości jednoczesnej realizacji niektórych przynajmniej interesów obu stron

17 Są procesem komunikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści niż działanie bez porozumienia. Aby mogły zaistnieć negocjacje musi powstać kompromis, czyli stopniowa rezygnacja ze swoich interesów na rzecz ostatecznego porozumienia. Negocjacje

18 Określenie interesów własnych i partnera
Podanie pomysłów rozwiązań Opracowanie sposobu wybrania wspólnego rozwiązania Określenie przewidywanych skutków braku porozumienia Sformułowanie propozycji porozumienia W drodze do osiągnięcia porozumienia wskutek negocjacji można wyróżnić 5 etapów:

19 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę
Traktuj problem jako wspólne zadanie do rozwiązania Nie walcz z ludźmi, ale z problemami Działaj miękko wobec ludzi, twardo wobec tematu Koncentruj się na interesach (potrzebach), a nie na stanowiskach (zadaniach, poglądach) Zasady negocjacji nastawionych na współpracę

20 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę
Uważnie słuchaj partnera Poszukaj różnych rozwiązań korzystnych dla obu stron Nazywaj i podkreślaj osiągnięcia w negocjacjach Zasady negocjacji nastawionych na współpracę

21 Protokół z konfliktu na podstawie odpowiedzi na pytania
Z kim się pokłóciłem? Co chciałem osiągnąć? Co chciała ta druga osoba? Co powiedziałem lub co zrobiłem? Co powiedziała lub co zrobiła ta druga osoba? Jak czuję się teraz? Protokół z konfliktu na podstawie odpowiedzi na pytania

22 Protokół z konfliktu na podstawie odpowiedzi na pytania
Jak może się czuć on lub ona? Co mógłbym zrobić by zakończyć naszą kłótnię? Co mogłaby zrobić ta druga osoba, by zakończyć naszą kłótnię? Protokół z konfliktu na podstawie odpowiedzi na pytania

23 Mediacje to dobrowolne i poufne porozumienie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej-mediatora. Mediator pomaga doprowadzić do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu, na drodze dobrowolnych negocjacji Mediacje

24 Mediacja Wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron
Badanie przyczyn dające alternatywne rozwiązanie Strony konfliktu uczestniczą przy rozwiązywaniu sporu Częste spotkania z każdą ze stron, aby uzgodnić stanowiska Mediator nie podejmuje decyzji Mediacja

25 Arbitraż – czyli bezstronność osób trzecich
Arbitraż – to zwrócenie się przez obie strony konfliktu do osoby lub instytucji niezależnej z prośbą o rozwiązanie konfliktu. Strony konfliktu zobowiązują się wcześniej do uznania werdyktu arbitra Arbitraż – czyli bezstronność osób trzecich

26 Arbitraż Wyznaczenie winnego i pociągnięcie go do konsekwencji
Rozwiązanie kwestii spornych na podstawie dowodów Rozwiązanie konfliktów bez udziału i kontroli stron Nie wolno się spotykać ze stronami Strony muszą się dostosować do decyzji arbitra Arbitraż


Pobierz ppt "Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google