Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAGADALENA KOZŁOWSKA KLASA 4 c SP Nr 1 w ZĄBKACH ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAGADALENA KOZŁOWSKA KLASA 4 c SP Nr 1 w ZĄBKACH ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY."— Zapis prezentacji:

1 MAGADALENA KOZŁOWSKA KLASA 4 c SP Nr 1 w ZĄBKACH ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY

2

3 Obecnie w 97 krajach misyjnych pracuje 2115 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne, na misje wyjeżdżają też świeccy. Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Brazylii, Kamerunie oraz Argentynie. Biorąc pod uwagę kontynenty, najwięcej Polaków pełni posługę misyjną w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej w Ameryce Północnej.

4 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Kontynent razem kapłani Osoby świeckie Siostry Zakonne Zakonnicy Afryka8278123344379 Ameryka Płd. i Środkowa 78716220163442 Ameryka Pn1760110 Azja i Azja Mniejsza 314426126140 Oceania70131551 Status - liczba wszystkich 2015304506391022 Statystyka misjonarzy z podziałem na kontynenty STAN Z 19 GRUDNIA 2013 R.) Źródło: Komisja ds. Misji

5 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Słowo misje w dzisiejszym jego znaczeniu (działalność misyjna Kościoła) pojawiło się w 1558 r., a do jego rozpowszechnienia przyczyniło się powstanie nowych zakonów i misyjnych zgromadzeń zakonnych. Ponieważ główną dziedziną ich działalności było nawracanie pogan i heretyków, dlatego ich pracę określano słowem misje, redukując to pojęcie przede wszystkim do ewangelizowania tych, którzy o Dobrej Nowinie jeszcze nie słyszeli.

6 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Stopniowo rozumienie misji Kościoła zmieniało się, przestawało być tylko zadaniem hierarchii i tych nielicznych misjonarzy, którzy wyjeżdżali na misje. Sobór Watykański II, analizując zagadnienia wiązania Ewangelii z rozlicznymi przejawami współczesnego życia, dokonał syntezy roli Kościoła we współczesnym świecie. Misje nie są już tylko zadaniem Kościołów starych, ale także młodych Kościołów lokalnych.

7 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Często utożsamia się misję Kościoła z misjami Kościoła, choć są to odrębne wartości. Misja Kościoła to realizacja przez Kościół zadania powierzonego mu przez Chrystusa wobec wszystkich ludów i narodów, wszystkich czasów w ciągu dziejów, na całym świecie od chwili powstania Kościoła aż do powtórnego przyjścia Chrystusa; to wszelka działalność wszystkich członków Kościoła, zmierzającego do szerzenia Królestwa Chrystusowego na całej ziemi ku chwale Boga Ojca, by wszystkich ludzi uczynić uczestnikami zbawczego odkupienia i przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa.

8 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Misja czyli posłannictwo Kościoła, zawiera w sobie przede wszystkim posługę słowa (przepowiadanie Ewangelii) posługę łaski (sprawowanie sakramentów świętych) i posługę miłości (działalność charytatywna). Sprawowane jest przez wszystkich członków Kościoła, jednakże na różne sposoby i w różnorakich warunkach bytowych i czasowych. Jeżeli posłannictwo czyli misja jest realizowana w grupie ludzi, wśród narodów czy środowisk społeczno-kulturowych, które jeszcze nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii, gdzie brak jeszcze wspólnot chrześcijańskich wystarczająco dojrzałych, gdzie Kościół nie może działać w pełnym zakresie – mamy do czynienia z misją (posłannictwem) ad gentes (gentes – poganie). Takie właśnie posłannictwo określa się terminem misje lub działalność misyjna. Jest jedna misja (posłannictwo), ale wiele misji (specjalnych przedsięwzięć, działalności misyjnych).

9 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Tam, gdzie narody czy grupy społeczne już wierzą w Chrystusa, gdzie istnieją już wspólnoty chrześcijańskie posiadające struktury kościelne i żarliwość wiary, gdzie Kościół jest obecny, dysponuje odpowiednimi środkami do prowadzenia pełnego życia chrześcijańskiego – prowadzona jest działalność duszpasterska.

10 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Tam, gdzie narody lub grupy społeczne już nie wierzą w Chrystusa, którym Chrystus był już przepowiadany (RMis 30), gdzie wielu jest ochrzczonych, ale pozostających na marginesie życia chrześcijańskiego i prowadzących życie daleko odbiegające od Chrystusa i Ewangelii - tam zachodzi potrzeba nowej ewangelizacji albo reewangelizacji.

11 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY Posłannictwo (misja) Kościoła jest zatem pojęciem zakresowo najszerszym i nadrzędnym w stosunku do duszpasterstwa, misji (misje) i nowej ewangelizacji, obejmuje wszystkie aspekty działalności Kościoła i wyczerpuje treść mandatu Chrystusowego, zleconego Kościołowi „aż powtórnie przyjdzie”. Duszpasterstwo, misje i nowa ewangelizacja stanowią różne formy realizacji posłannictwa (misja) Kościoła.

12 ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ MISJONARZEM PANA JEZUSA


Pobierz ppt "MAGADALENA KOZŁOWSKA KLASA 4 c SP Nr 1 w ZĄBKACH ŚWIAT OCZAMI MISJONARZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google