Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09 www.sp83lodz.wikom.pl e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09 www.sp83lodz.wikom.pl e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09 www.sp83lodz.wikom.pl e-mail: sp83@wp.plsp83@wp.pl

2 O SZKOLE Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi jest placówką publiczną, Szkoła powstała w lutym 1945 roku (budynek wybudowano w 1927 roku) i znajduje się przy ul. Podmiejskiej (osiedle „Czerwony Rynek”), Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/16 – 20, Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/16 – 465.

3 Baza szkoły: Szkoła posiada: gabinety: lekarski i pedagoga szkolnego, salę do zajęć profilaktycznych i reedukacyjnych, stołówkę, świetlicę szkolną, salę do ćwiczeń korekcyjnych, boisko szkolne, salę gimnastyczną (wspólnie z VI LO), bibliotekę z centrum multimedialnym, nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 16 sal lekcyjnych (6 sal z tablicami interaktywnymi), II piętro przeznaczone jest dla klas I – III. plac zabaw oraz salę rekreacyjną w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła",

4 Uczniom klas I zapewniamy: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów. Lekcje religii i języka angielskiego, Gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy, Pomoc zatrudnionych w szkole specjalistów: pedagoga, logopedy, psychologa, Przygotowanie sali dydaktycznej dostosowanej do potrzeb sześciolatków i siedmiolatków, Różnorodność doboru form, metod oraz treści kształcenia, Wzbogacenie procesu kształcenia poprzez realizowane innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej,

5 Nasze sale lekcyjne

6

7 Salka rekreacyjna Plac zabaw

8 Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego Cyklicznie organizujemy różne uroczystości i imprezy:

9 Ślubowanie klas I

10 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

11 Mikołajki

12 Jasełka

13 Stawiamy na wszechstronny rozwój

14

15 Święto Szkoły

16 Świetlica szkolna Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi od 7 do 16.30, Każde dziecko korzysta z urozmaiconej oferty zajęć: ruchowych, dydaktycznych, czytelniczych, plastycznych, technicznych, umuzykalniających. W świetlicy dzieci przebywają dzieci w sali wyposażonej w telewizor i odtwarzacz video i DVD do prezentacji programów i filmów edukacyjnych, W godzinach popołudniowych dzieci mogą korzystać ze stołówki, w której odrabiają lekcje, Dzieci mogą korzystać z sali o charakterze rekreacyjnym doposażonej w pomoce dydaktyczne z programu Radosna Szkoła.

17 Opieka specjalistyczna Szkoła zatrudnia: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedę, nauczycieli terapii pedagogicznej, Aktywnie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 6 w Łodzi (dla dziecka z opinią poradni zapewniamy zajęcia zgodne z zaleceniami zawartymi w opinii), W szkole zapewniamy opiekę medyczną. Pielęgniarka pełni dyżur 3 dni w tygodniu. Pedagog szkolny pani Liliana Piątkowska Godziny pracy:  poniedziałek 10 – 14  wtorek 12 – 16 16 – 17 Spotkania Pedagogiczno – Resocjalizacyjne w ramach Grupy Wsparcia  środa 10 – 14  czwartek 10 – 14  piątek 10 - 14

18 Żywienie W szkole mieści się stołówka szkolna, w której uczniowie mogą zjeść smaczny obiad, Posiłki są dwudaniowe, wydawane od 11.45 do 14.00 (trzy przerwy obiadowe 20 – minutowe), W roku szkolnym 2014/15 koszt obiadu wynosi 3,50 zł.

19 Szkoła posiada certyfikaty Certyficate of participation „Spring Day in Europe” Szkoła promująca zdrowie Obchody Światowego Dnia POChP Szkoła z Klasą Uczeń z Klasą Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Promotor Recyklingu Realizujemy program Wspólnoty Europejskiej Comenius „From story to story” Organizator procesów innowacyjnych

20 Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów  Zajęcia sportowe  Zajęcia plastyczne  Koło dziennikarskie  Szkolne Koło Caritas  Koło informatyczne  Zajęcia z języka angielskiego  Zajęcia z matematyki  Koło promocji zdrowia  Koło przyrodnicze  Koło matematyczne  Koło plastyczne  Koło sportowe  Koło historyczne  Koło logopedyczne  Logopedia

21 Zapraszamy serdecznie do Szkoły Podstawowej Nr 83 w Łodzi „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09 www.sp83lodz.wikom.pl e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google