Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."— Zapis prezentacji:

1 Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

2 „ W przeciwieństwie do innych unijnych instrumentów finansowania, CIP jest łatwo dostępny. Wystarczy przekonać swój bank lub inwestora – nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów” Francoise Le Bail, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

3 EIP - CELE PROGRAMU ułatwienie dostępu do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP i zachęcenie do inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia eko-innowacyjne (A), tworzenie środowiska sprzyjającego kooperacji wśród MSP, zwłaszcza w obszarze współpracy zagranicznej (B), promowanie wszelkich form innowacji (C), innowacje ekologiczne (D), promocja kultury przedsiębiorczości i innowacji (E), promocja i wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością (F).

4 Dofinansowanie projektów Wnioski o dofinansowanie: mogą być składane przez pojedyncze organizacje lub konsorcja maksymalny poziom współfinansowania przez Komisję – do 60% kosztów kwalifikowanych ogłoszenia o przetargach i konkursach na dany rok publikowane są na stronie programu (http://ec.europa.eu/cip/) w programie nie ma kwot przypisanych na dany kraj lub region, wygrywają najlepsze oferty

5 EIP – Usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje (B) Wsparcie udzielane będzie na rzecz partnerów sieciowych świadczących usługi w zakresie: informacji, informacji zwrotnej, współpracy podmiotów gospodarczych innowacji, technologii i transferu wiedzy zachęcania MSP do udziału w 7PR Przedsięwzięcia: Sieć wsparcia biznesu i innowacji (EIC/IRC) Europejska sieć wsparcia e-bussiness (eBSN) Sieci na rzecz konkurencyjnej turystyki

6 EIP – Innowacje w przedsiębiorstwach i rozwój polityki innowacyjnej (C) W celu realizacji tego komponentu będą podejmowane następujące działania: badania, gromadzenie danych, publikacje spotkania ekspertów, w tym reprezentujących instytucje publiczne oraz zainteresowane strony, konferencje i inne wydarzenia podnoszenie świadomości, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów analiza porównawcza realizacji na szczeblu krajowym i regionalnym oraz praca nad opracowaniem właściwej praktyki, w tym jej rozpowszechnianie i realizacja Przedsięwzięcia: EUROPE INNOVA: analizy rezultatów projektów innowacyjnych eBusiness W@tch Europejska Konferencja nt. Klastrów Upowszechnianie innowacji w sektorze rolno-spożywczym

7 Europe Innova (C) Inicjatywa obejmuje 21 sieci skupiających grupy powiązanych przedsiębiorstw lub instytucje finansowe z podobnych gałęzi przemysłu europejskiego, które dążą do wymiany dobrych wzorców oraz tworzenia nowych narzędzi do wspierania innowacji Każda z sieci dysponować będzie budżetem w wysokości 1 mln euro, na okres 2 i pół roku. Program Europe Innova kładzie nacisk na rozwój branż i tworzenie grup powiązanych przedsiębiorstw Główny element stanowi Sectorial Innovation Watch – program monitorujący innowacyjność w poszczególnych branżach (ok. 10 branż: biotechnologie, ekoinnowacje, technologie teleinformatyczne, energetyka, przemysł lotniczy, aeronautyczny, samochodowy i tekstylny)

8

9 PROINNO-EUROPE (C)

10 EIP – Innowacje ekologiczne (D) Wspierane będą innowacyjne produkty, procesy i usługi: sprzyjające redukcji szkodliwego wpływu na środowisko zapobiegające zanieczyszczeniom osiągające bardzo efektywne i odpowiedzialne zużycie zasobów naturalnych Kwota wsparcia na lata 2007-2013: ok. 433 mln euro Rodzaj wsparcia: Instrumenty finansowe (czyli inwestowanie w MŚP przez firmy typu Venture Capital), kwota 228 mln euro Sieci skupiające podmioty regionalne i lokalne, 10 mln euro Projekty pilotażowe i powielania rynkowego, 195 mln euro

11 Dodatkowe informacje http://ec.europa.eu/cip http://www.cip.gov.pl http://www.proinno-europe.eu http://www.europe-innova.org


Pobierz ppt "Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google