Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie na ekranie – wizja strategiczna. Plan C zym jest e-ocenianie Trendy i wdrożenie Powody dla których warto wdrożyć system e-oceniania Wizja strategiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie na ekranie – wizja strategiczna. Plan C zym jest e-ocenianie Trendy i wdrożenie Powody dla których warto wdrożyć system e-oceniania Wizja strategiczna."— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie na ekranie – wizja strategiczna

2 Plan C zym jest e-ocenianie Trendy i wdrożenie Powody dla których warto wdrożyć system e-oceniania Wizja strategiczna

3 Co to jest e-ocenianie?

4

5 Przyjęcie oceniania na ekranie Ministerstwo Edukacji Anglii (STA) Ministerstwo Edukacji Szkocji (SQA) Ministerstwo Edukacji Irlandii (CEA) Cambridge Assessment AQA Edexcel City & Guilds Przykład Wielkiej Brytanii – wszystkie znacz ące komisje egzaminacyjne korzystają z e-oceniania

6 Przyjęcie oceniania na ekranie Ministerstwo Edukacji Anglii (STA) Ministerstwo Edukacji Szkocji (SQA) Ministerstwo Edukacji Irlandii (CEA) Cambridge Assessment AQA Edexcel City & Guilds Liczba stron egzaminów ocenionych w systemie scoris® 20082009201020112012P2013P

7 Przyjęcie oceniania na ekranie Mocne dowody na przyjęcie na całym świecie przez szkolne komisje egzaminacyjne Australia Karaibska Rada Egzaminacyjna (CXC) Francja Hongkong International Baccalaureate Kenia Malezja Oman Katar Singapur Słowenia Wielka Brytania USA Zachodnioafrykańska Rada Egzaminacyjna Perspektywa globalna

8 Punkt widzenia egzaminatorów Ankieta wśród egzaminatorów (908 respondentów) wykazała mocne poparcie, 84% ankietowanych wskazało, że jest to metoda równie dobra jak ocenianie na papierze albo nawet lepsza. 39% z tej grupy zdecydowanie popiera ocenianie na ekranie Ponad dwa razy więcej zwolenników niż przeciwników Poparcie ze strony egzaminatorów

9 Korzyści z wdrożenia systemu e-oceniania Wsparcie wyższych standardów oceny –To najczęstsza przyczyna wprowadzenia e-oceniania –Umożliwia lepszą kontrolę nad pracą egzaminatora Przejrzystość procesu i redukcja ryzyka –Proces oceniania staje się przejrzysty i łatwy do zarządzania Elastyczność i udoskonalenie procesu –Np. szybszy dostęp do wyników egzaminu, –Mniejsza presja w okresie przed ogłoszeniem wyników Generowanie szczegółowych danych do analizy –Lepsze tworzenie pozycji –Informacja zwrotna dla szkół

10 Przykład informacji zwrotnej: szkoła powinna poświęcić więcej uwagi tematyce ewolucji i elektryczności, aby dorównać standardom krajowym Korzyści z wdrożenia systemu e-oceniania

11 Powody dla których warto wdrożyć system e-oceniania Strategiczne rozwiązanie, które umożliwia innowację -W rodzajach egzaminów -W metodach oceny

12 Wypracowania Testy wielokrotnego wyboru Testy na ekranie Prace domowe Pliki dźwiękowe Egzaminy standaryzowane Technologia daje nowe możliwości oceny uczniów... Ale przetwarzanie tych nowych typów egzaminów jest operacyjnie złożone, zwłaszcza na dużą skalę. Innowacja w typach egzaminów

13 Ocenianie można udoskonalić - na przykład przesyłając poszczególne pytania do wyspecjalizowanych egzaminatorów, lub też tam gdzie to możliwe, korzystając z automatycznego oceniania. Ale przekazywanie określonych pytań do właściwych egzaminatorów w tradycyjnym systemie oceniania jest bardzo trudne. Innowacje w ocenianiu Dyplomowani egzaminatorzy Stażyści Dyplomowani egzaminatorzy (odpowiedzi z klucza) Automatyczna ocena

14 Dyplomowani egzaminatorzy Stażyści Dyplomowani egzaminatorzy (odpowiedzi z klucza) Automatyczna ocena Wypracowania Testy wielokrotnego wyboru Testy na ekranie Prace domowe Pliki dźwiękowe Egzaminy standaryzowane

15 Przeprowadzanie testów online e-ocenianie Tworzenie testów Informacje zwrotne Punkt widzenia systemu

16 Wnioski Ocenianie na ekranie jest wprowadzane na całym świecie, komisje egzaminacyjne instytucji edukacyjnych Jego cele to: –Poprawa standardów oceniania –Osiągnięcie większej kontroli operacyjnej –Zapewnienie szkołom bogatszej informacji zwrotnej w celu poprawy nauczania –Umożliwienie innowacji w egzaminowaniu Zapewnia podstawowy składnik przyszłej infrastruktury technicznej do obsługi oceniania

17 Dhaggie@rm.com


Pobierz ppt "Ocenianie na ekranie – wizja strategiczna. Plan C zym jest e-ocenianie Trendy i wdrożenie Powody dla których warto wdrożyć system e-oceniania Wizja strategiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google