Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Gmina Brzeszcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Gmina Brzeszcze."— Zapis prezentacji:

1 Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Gmina Brzeszcze

2 wnioskodawcatytułkwota pomocy Gmina BrzeszczePrace konserwacyjne przy kapliczce św. Anny Samotrzeć w Brzeszczach (realizacja 2011) 15 716,65 zł Gmina BrzeszczePrace renowacyjne przy Pomniku ku czci ofiar podobozu Jawischowitz w Brzeszczach (realizacja 2013) 16 749,00 zł Gmina BrzeszczePrace konserwacyjne przy kapliczce - krzyżu na tzw. Tyrnówce w Brzeszczach (realizacja 2013) 18 093,00 zł SUMA 50 558,65 zł projekty zrealizowane przez Gminę Brzeszcze w ramach PROW za pośrednictwem LGD Dolina Soły, tzw. „Małe projekty”

3 Prace konserwacyjne przy kapliczce św. Anny Samotrzeć w Brzeszczach

4 projekty zrealizowane przez Ośrodek Kultury w ramach PROW za pośrednictwem LGD Dolina Soły, tzw. „Małe projekty” wnioskodawcatytułkwota pomocy Ośrodek Kultury w Brzeszczach Zdrowo bo sportowo – projekt promujący i aktywizujący zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy Brzeszcze 15 487,02 zł Ośrodek Kultury w Brzeszczach Ekstremalne Brzeszcze – organizacja zawodów sportowych wraz z działaniami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień 19 543,97 zł Ośrodek Kultury w Brzeszczach "Baba potrafi… czyli mobilizowanie nie tylko przez czytanie" - projekt edukacyjno-kulturalno- integracyjny dla kobiet z terenu LSR 22 460,00 zł Ośrodek Kultury w Brzeszczach Kulturoskop – edukacja kulturalna, promocja lokalnej twórczości artystycznej oraz organizacja wydarzeń i konkursów kulturalnych 22 118,37 zł SUMA79 609,36 zł

5 Zdrowo bo sportowo – projekt promujący i aktywizujący zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy Brzeszcze

6 Ekstremalne Brzeszcze – organizacja zawodów sportowych wraz z działaniami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień

7 "Baba potrafi… czyli mobilizowanie nie tylko przez czytanie” - projekt edukacyjno-kulturalno- integracyjny dla kobiet z terenu LSR

8 Kulturoskop – edukacja kulturalna, promocja lokalnej twórczości artystycznej oraz organizacja wydarzeń i konkursów kulturalnych

9 wnioskodawcatytułCałkowita wartość projektu kwota pomocy Gmina BrzeszczeAdaptacja budynku po byłej wymiennikowni na świetlicę na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach 872211,66 zł347 204 zł Projekt zrealizowany w ramach działania 313/322/323 „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – nabór wniosków prowadzony bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski (bez pośrednictwa LGD)

10 Adaptacja budynku po byłej wymiennikowni na świetlicę na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach

11 nabórwnioskodawcatytułCałkowita wartość projektu kwota pomocy 01/2010 wniosek wycofany Ośrodek Kultury w Brzeszczach Folwark Przeciesyn - budowa fukcjonalnego zaplecza kulturalno- oświatowego w Przecieszynie 664 695,84 zł405 286,00 zł 01/2011Gmina BrzeszczeBudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Piecowisko" w Wiczkowicach 240 290,20 zł156 547,00 zł 01/2011Ośrodek Kultury w Brzeszczach Przebudowa i remont Domu Ludowego w Skidziniu 444 019,62 zł203 973,00 zł 01/2012Gmina BrzeszczeBudowa parkingu przy ulicy Olszyny w Jawiszowicach - etap I 588 618,00 zł355 000,00 zł projekty zgłoszone do dofinansowania w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem LGD Dolina Soły

12 Przebudowa i remont Domu Ludowego w Skidziniu

13 Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego "Piecowisko" w Wiczkowicach

14 Tytuł projektu Koszt całkowity (zł) Koszty kwalifiko- walne (zł) Dotacja (zł) Wkład własny (zł) Koszty niekwalifiko- walne (zł) w sumie środki z gminy (zł) Folwark Przeciesyn – budowa funkcjonalnego zaplecza kulturalno- oświatowego w Przecieszynie 80 % 664 695,84540 381,37432 305,10108 076,27124 314,47232 390,74 Parking na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach 80 % 720 000,00585 365,85200 000,00385 365,85134 634,15520 000,00 1 384 695,841 125 747,22632 305,10493 442,12258 948,62752 390,74 Limit na miejscowość500 000 zł Parking przy ul. Olszyny w Jawiszowicach (dokładna kwota zostanie podana po rozstrzygnięciu przetargu) 300 000 zł Do wykorzystania w Jawiszowicach (dokładna kwota zostanie podana po rozstrzygnięciu przetargu) 200 000 zł PROPONOWANE PROJEKTY DO WNIOSKOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” ZA POŚREDNICTWEM LGD DOLINA SOŁY Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu (§4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.02.2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)


Pobierz ppt "Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Gmina Brzeszcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google