Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Bartosz Murański Prezes Zarządu 05.11.2015 r. Stara Kiszewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Bartosz Murański Prezes Zarządu 05.11.2015 r. Stara Kiszewa."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Bartosz Murański Prezes Zarządu 05.11.2015 r. Stara Kiszewa

2 Spółdzielnia Producentów Mleka „Pomorze” 23 styczeń 2009r. - Spotkanie Założycielskie 24 luty 2009r. – Rejestracja w Sądzie, nadanie nr KRS 27 maj 2009r. – podpisanie pierwszej umowy na sprzedaż mleka z Mleczarnią w Gdańsku 20 czerwca 2009r. – wpis do Rejestru Podmiotów Skupujących Mleko Agencji Rynku Rolnego 01 lipca 2009r. – Pierwszy odbiór mleka 01 grudnia 2009r. – Marszałek Województwa Pomorskiego wpisał Spółdzielnię do rejestru Grup Producentów Rolnych pod numerem 34 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała decyzę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” na czas od 01 grudnia 2009 do 30 listopada 2014

3 Liczba Dostawców Grupy

4 Produkcja mleka za okres od lipca 2009 do wrzesień 2015

5 Pomorska Spółdzielnia Producentów Mleka 27 kwiecień 2013r. - Spotkanie Założycielskie 05 lipca 2013r. – Rejestracja w Sądzie, nadanie nr KRS 07 lipca 2013r. – podpisanie pierwszej umowy na sprzedaż mleka z Mleczarnią w Radzyniu Podlaskim 30 sierpnia 2013r. – wpis do Rejestru Podmiotów Skupujących Mleko Agencji Rynku Rolnego 01 września 2013r. – Pierwszy odbiór mleka ???? - Wpis do rejestru Grup Producentów Rolnych 2016r. - Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych”

6 Liczba Dostawców mleka

7 Produkcja mleka za okres od września 2013 do września 2015

8 Umowa sprzedaży mleka Każdy dostawca podpisuje umowę na dostawy i sprzedaż mleka ( jeden wzór umowy obowiązuje wszystkich członków) Umowa jest na czas nieokreślony Mleko jest wyceniane i rozliczane na podstawie indywidualnych parametrów (białko, tłuszcz, klasa Ekstra) oraz ilości dostarczonej w miesiącu Cennik jest jeden dla wszystkich dostawców !!!

9 Współpraca z odbiorcami mleka Grupa może sprzedawać mleko do kilku odbiorców na raz. Umowy zawierane są na czas nieokreślony i zawierają: Zasady organizacji skupu mleka Zasady wyceny mleka

10 Fundusz Specjalny Spółdzielnia tworzy fundusz specjalny, z którego środków wypłacane są zaliczki za dostarczane mleko członkom – dostawcą Grupy:  Fundusz specjalny tworzą odpisy w wysokości jednego grosza od każdego sprzedanego litra mleka.  Wpłacane kwoty są ewidencjonowane na imiennych kontach dostawców.  Zaliczek udziela Zarząd na pisemny wniosek członka Spółdzielni.  Szczegółowe zasady wykorzystywania funduszu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  Zwrot, zgromadzonej na imiennym koncie dostawcy kwoty, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie.

11 Zaopatrzenie w środki do produkcji Współpracujemy z 7 firmami dostarczającymi środki do produkcji rolniczej bezpośrednio do gospodarstw Naszych członków. Każdy dostawca, może dokonać zakupu środków do produkcji mleka i rozliczyć zakup (na podstawie WZ) za pośrednictwem Grupy na zasadach refakturowania kosztów zakupu i potrącenia z wypłaty w następnym miesiącu po dacie zakupu. Górną granicę zadłużenia producenta mleka ustalono na poziomie 1000 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż minimalna w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wypłata za mleko. Suma ta może ulec podwyższeniu na wniosek dostawcy mleka.

12 Działalność szkoleniowa Grupa organizuje szkolenia z zakresu żywienia i rozrodu bydła mlecznego prowadzone przez doradców żywieniowych firm, które współpracują z Grupą oraz niezależnych żywieniowców z PFHBiPM: - szkolenia jednodniowe - szkolenia dwudniowe Kurs inseminacji bydła na miejscu w Stężycy Szkolenia terenowe z zakresu użytkowania TUZ (prof. Roman Łyszczarz)

13 W miesiącach kwiecień 2014 – marzec 2015 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 10,505 mld kg mleka. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 11 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł 105,87 %. W okresie IV 2014 – III 2015 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,25 % niż w tym samym okresie roku 2013/2014. Wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw wyniosła ok. 5,85%. Wysokości opłaty jednostkowej za kg mleka wprowadzonego ponad posiadany limit wynosi ok. 0,9089 zł za kg. 11 września 2015 r. termin składania wniosków o rozłożenie na raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015. Skup mleka w Polsce w okresie IV - III 2015 (dane ARR)

14 Zestawienie średnich cen mleka za okres od lipca 2009 do września 2015

15 Przeznaczenie i wykorzystanie pomocy finansowej dla Grupy Producentów Rolnych Zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. WE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.), wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów. Jednak zgodnie z opinią Komisji Europejskiej wsparcie to może zostać również przeznaczone na cele inwestycyjne, o ile grupa realizuje cele zakładania grup, określone w art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Jednocześnie wysokość kwoty, która może zostać przeznaczona na inwestycje, zależy od decyzji grupy.

16 Spółdzielnia „Polskie Grupy Mleczne” organizacja zrzeszająca Grupy Producentów Mleka powstała 26 listopada 2014 roku.

17 Założyciele Spółdzielni lp.NazwaAdres 1Mleko Pomorskie Sp. zo.o.ul.Partyzantów 15A 75-411 Koszalin 2Mlekofarm Sp. z o.o.ul.Partyzantów 15A 75-411 Koszalin 3Spółdzielnie Producentów Mleka PomorzeKowale uI Pilotów 8, 80-180 Gdańsk 4Pomorska Spółdzielnia Producentów MlekaKowale uI Pilotów 8, 80-180 Gdańsk 5Starmlek AlfaBarnima5 73-110 Stargard Szczeciński 6Starmlek BetaBarnima5 73-110 Stargard Szczeciński 7 Spółdzielnia Producentów Mleka Kaszubskie Mleko ul. Jedności Narodowej 3, 76-200 Słupsk 8Słupska Spółdzielnia Producentów MlekaKobylnica ul. Poznańska 1 9Kaszubskie Zrzeszenie Producentów MlekaStara Huta 9, 83-340 Gowidlino 10Spółdzielnia Mleczarska w ŻarachArtylerzystów 4 68-200 Żary

18 W/w Grupy skupujące mleko Reprezentują ponad 700 gospodarstw produkujących mleko Dysponują razem ponad 500 tys. litrów skupu dziennego Sprzedają mleko do sześciu odbiorców

19 Protesty Mleczne

20 MLECZNA PIKIETA 27 listopada 2014 roku w Warszawie - Organizator PFHBiPM - 4000 uczestników z całej Polski - 4 autokary z woj. Pomorskiego - ok. 30 członków Naszej Grupy - 11 postulatów

21 Postulaty Zlikwidować kary mleczne za ostatni rok kwotowy. Wypłacić wszystkim czynnym dostawcom mleka ekwiwalent pieniężny w wysokości co najmniej 0,30 zł za każdy kg posiadanej kwoty mlecznej, z tytułu utraty kapitału ( wartości majątku ) spowodowanej likwidacją kwot mlecznych. Urealnić wysokość cen interwencyjnych. Objąć producentów mleka dodatkowymi płatnościami, z tytułu wysokich strat, ponoszonych z powodu wprowadzonego embarga Rosji na mleko i produkty mleczne. Przyspieszyć wypłaty dopłat bezpośrednich producentom mleka obciążonych karami za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2013/2014 oraz tym którzy we własnym zakresie zakupili dodatkowe kwoty mleczne. Podjąć działania legislacyjne umożliwiające wprowadzenie w Polsce tzw. uboju rytualnego. Wprowadzić regulacje prawne, zabezpieczające właściwe relacje pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami a sieciami handlowymi. Stworzyć możliwości finansowe pozyskania funduszy, na organizację wspólnego handlu polskiego przetwórstwa mleka. Kontynuować działania zmierzające do dalszej konsolidacji branży mleczarskiej. Podjąć działania przyśpieszające przekazanie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka szacowanie wartości hodowlanej bydła mlecznego. Zawiesić na okres 1 roku spłatę kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach mlecznych.

22

23

24

25

26 Protest w Brukseli 11 grudnia 2014 roku - Organizator Europejska Federacja Producentów Mleka (European Milk Board – EMB) - 300 uczestników w tym 250-ciu z Polski - 3 osobowa delegacja z Naszej Grupy - 3000 litrów mleka - 9 postulatów

27 Postulaty 1. Wprowadzenie zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka (bilansujących popyt i podaż). 2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowej. 3. Likwidacja bądź złagodzenie kar mlecznych poprzez: - Zastosowanie elastycznego współczynnika tłuszczu, - Możliwość konwersji kwoty bezpośredniej na hurtową na szczeblu krajowym. 4. Badania możliwości eksportu produktów mleczarskich na rynki trzecie poprzez uruchomienie systemu monitorowania. 5. Wprowadzenie regulacji prawnych, zabezpieczających właściwe relacje pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami a sieciami handlowymi. 6. Wprowadzenie, również dla Polski, środków rekompensujących wpływ rosyjskiego embarga. 7. Wprowadzony Pakiet Mleczny, mający na celu zapewnienie miękkiego lądowania po wycofaniu kwot mlecznych, w przypadku spółdzielni mleczarskich jest narzędziem nieskutecznym. 8. Urealnienie cen zakupów interwencyjnych. 9. Prowadzenie monitoringu kosztów jednostkowych produkcji mleka.

28

29

30 Protesty Mleczne

31

32

33

34

35

36


Pobierz ppt "Mgr inż. Bartosz Murański Prezes Zarządu 05.11.2015 r. Stara Kiszewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google