Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Równowaga i stabilność posturalna u seniorów Kielce 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Równowaga i stabilność posturalna u seniorów Kielce 2016."— Zapis prezentacji:

1 dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Równowaga i stabilność posturalna u seniorów Kielce 2016

2 W literaturze spotykamy, stosowane zamiennie, (choć nie tożsame) pojęcia : równowaga stabilność posturalna [1].

3 Równowaga - to „pewien określony stan układu posturalnego”. Charakteryzuje się on pionową postawą ciała, osiągniętą dzięki zrównoważeniu sił i ich momentów działających na ciało [1]. Statyczna – umiejętność utrzymania wymaganej postawy z niewielkimi wychyleniami ciała znajdującego się w bezruchu. Dynamiczna – umiejętność utrzymywania postawy stojącej połączonej z wychylaniem i poruszaniem bez upadania [2,3].

4 Układ równowagi odpowiada za: dostarczenie aktualnych danych o pozycji ciała w przestrzeni, kierunku i prędkości jego ruchu; szybką, zapobiegająca upadkowi reakcje korygująca położenie środka ciężkości w obrębie pola podstawy; kontrole ruchu gałek ocznych w celu utrzymania prawidłowego obrazu otaczającej przestrzeni, podczas ruchu danej osoby, jej otoczenia lub obu jednocześnie [4].

5 Stabilność posturalna – jest pojęciem szerszym i oznacza zdolność do odzyskiwania stanu równowagi. W odniesieniu do ciała człowieka jest to zdolność do aktywnego przywracania typowej pozycji ciała w przestrzeni, utraconej po zadziałaniu czynników destabilizujących

6 Jednym z głównych warunków utrzymania równowagi jest rzutowanie się środka ciężkości na płaszczyźnie podparcia. W pozycji stojącej wyprostowanej, u zdrowego człowieka, znajduje się on około 5 cm w przód w stosunku do kostki bocznej.

7 Model stabilności ciała człowieka dzieli płaszczyznę podparcia na kilka obszarów i zakłada, że kontrola stabilności człowieka odbywa się poprzez układ nerwowy, który nawiguje położeniem środka ciężkości. AS – obszar wychwiań IBS- subiektywna granica stabilności SM – obszar granicy bezpieczeństwa BS – hipotetyczna granica stabilności Ryc 1. Model stabilności człowieka (Błaszczyk, Czerwosz 2005)[1] AS- przywrócenie równowagi ciała odbywa się bez zmiany płaszczyzny podparcia IBS- niezbędna jest modyfikacja postawy, na przykład przez wykonanie wykroku. Obszar granicy bezpieczeństwa (SM) zmienia się z wiekiem oraz zależy od wydolności układu równowagi.

8

9

10 Strategie ruchowe kontrolujące równowagę ciała człowieka: Strategia st. skokowego – niewielkie wychylenia płaszczyzny podporu, pobudzane mięśnie: brzuchate łydki, piszczelowe przednie Strategia st. biodrowego – osoba stoi na równoważni pięty i palce nie mają podparcia, pobudzane mięśnie: głównie mięśnie zginające i prostujące staw biodrowy Strategia kroku – wychylenie środka ciężkości poza granice stabilności. Wykonanie kroku, rozstawienie nóg zwiększa powierzchnię podparcia

11 Postawa ciała człowieka Prawidłowa postawa ciała – taki układ poszczególnych odcinków ciała niedotkniętych zmianami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. Postawa ciała jest różna w zależności od wieku

12 W ciągu całego życia postawa ciała człowieka ulega ewolucyjnym zmianom od urodzenia aż do śmierci.

13 Przyczyny zaburzeń równowagi, zwiększające ryzyko upadku: Inwolucyjne: narządów sensorycznych (wzroku, słuchu, czucia proprioceptywnego) układu nerwowego układu mięśniowo szkieletowego Choroby : schorzenia neurologiczne (m. in.udar, parkinsonizm, padaczka, choroby móżdżku, neuropatia obwodowa) narządu ruchu ( zapalenie stawów, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, stany chorobowe stóp) zaburzenia funkcji psychicznych

14 Metody oceny stanu równowagi ciała człowieka: Kliniczne testy oceny stabilności: statyczne np. próba Romberga pół-statyczne np. kliniczny test zależności zmysłowych i równowagi (CTSIB – Clinical Test of Sensory Interaction and Balance) dynamiczne np. test Tinetti ( POAM – Performance Oriented Assessment of Mobility ), próba Untenbergera, próba Babińskiego-Weilla Testy przy użyciu specjalistycznego sprzętu

15 Proste, skuteczne urządzenie do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji w warunkach klinicznych. Platforma może być wykorzystana do obiektywnej oceny stanu pacjenta, postępu terapii, określenia różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną. Umożliwia ocenę: 1. umiejętności utrzymania w poziomie niestabilnego podłoża tzw. równowaga dynamiczna (dynamic balance); 2. kontrolowania mobilności niestabilnego podłoża w różnych kierunkach tzw. zakres stabilności (limits of stability);

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Badanie postawy ciała Postawa ciała zostanie oceniona metodą optoelektroniczną Diers formetric III 4D. Metoda pozwala na fotogrametryczną rejestrację wideo powierzchni pleców za pomocą procesu stereografii rastrowej. Na podstawie otrzymanych danych powstaje precyzyjny, trójwymiarowy model powierzchni pleców.

26 Przygotowanie pacjenta i przebieg badania postawy ciała

27 Pomiar 4D Average

28 Badanie cech morfologicznych- zostanie wyliczone przy użyciu analizatora składu ciała TANITA MC 780M. W badaniach zostaną uwzględnione cechy morfologiczne tj.: ogólna masa ciała (kg), poziom masy tłuszczu (kg), poziom masy mięśni (kg), wskaźnik BMI. wiek metaboliczny

29 Badanie cech morfologicznych- zostanie wyliczone przy użyciu analizatora składu ciała TANITA MC 780M. W badaniach zostaną uwzględnione cechy morfologiczne tj.: ogólna masa ciała (kg), poziom masy tłuszczu (kg), poziom masy mięśni (kg), wskaźnik BMI. wiek metaboliczny

30

31

32 Wczesne rozpoznanie upośledzenia równowagi w po- łączeniu z ukierunkowaną rehabilitacją może zmniejszyć negatywne skutki niewydolności, a tym samym poprawić sprawność osób w podeszłym wie- ku.

33

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Równowaga i stabilność posturalna u seniorów Kielce 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google