Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE „SALUTARIS”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE „SALUTARIS”"— Zapis prezentacji:

1 KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE „SALUTARIS”

2 Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” powstało z inicjatywy samorządu województwa który zainicjował prace nad jego utworzeniem.

3 Proces kształtowania prawno – organizacyjnych i finansowych podstaw funkcjonowania Stowarzyszenia przebiegał z udziałem samorządów lokalnych, które współuczestniczyły w określaniu kierunków oraz zasad jego działania.

4 Celem Stowarzyszenia jest finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. Jest to zatem inicjatywa samorządów lokalnych i samorządu województwa stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia w obliczu narastających zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń

5 Paragraf 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia „Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona wspólnych interesów jego Członków realizowane poprzez stworzenie, pielęgnowanie i wzmacnianie więzi solidarnościowych pomiędzy Członkami w dziedzinie wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz zapobiegania im w przyszłości, w szczególności jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

6 Zebranie Komitetu Założycielskiego, podczas którego podjęto decyzję o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia oraz skierowaniu go do Sądu R ejestrowego w cel u zarejestrowania Stowarzyszenia odbyło się w dniu 7 sierpnia 2012 roku.

7 Władze Stowarzyszenia 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna.

8 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Andrzej Potoczek - Prezes 2.Wiesław Czarnecki - Wiceprezes 3.Bartosz Szymański - Wiceprezes 4.Jerzy Cabaj - Członek 5.Krzysztof Dąbkowski - Członek

9 31 jednostek samorządu terytorialnego wyraziło wolę przystąpienia do Stowarzyszenia 16 jednostek samorządu terytorialnego złożyło pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia 10 jednostek samorządu terytorialnego wpłaciło składkę członkowską - Na koncie Stowarzyszenia znajduje się aktualnie 338.112 PLN

10 Nieco statystyki 31 jednostek samorządu terytorialnego wyraziło wolę przystąpienia do Stowarzyszenia 16 jednostek samorządu terytorialnego złożyło pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia 10 jednostek samorządu terytorialnego wpłaciło składkę członkowską Na koncie Stowarzyszenia znajduje się aktualnie 338.112 PLN

11 Składka członkowska : Wysokość składki członkowskiej wnoszonej przez poszczególnych Członków zwyczajnych – z wyłączeniem Województwa Kujawsko- Pomorskiego – jest iloczynem liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego – Członka zwyczajnego, ustalonej na dzień 31 grudnia roku bezpośrednio poprzedzającego oraz stawki: - 0,50 zł – w przypadku Członka będącego gminą wiejską, miejsko-wiejską albo miastem - 1,0 zł – w przypadku Członka będącego miastem na prawach powiatu, - 0,50 zł – w przypadku Członka będącego powiatem ziemskim.

12 Zarząd opracował Regulamin udzielania pomocy finansowej Członkom Stowarzyszenia dotkniętym skutkami zdarzeń kryzysowych. Dokument określa tryb udzielania i wypłacania pomocy finansowej a także tryb weryfikacji poprawności wykorzystania przyznanych środków.

13 Zarząd powołał Biuro Stowarzyszenia oraz opracował i przyjął Regulamin Pracy Biura.

14 Formy aktywności Stowarzyszenia : - tworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania Stowarzyszenia, - działania informacyjne, - działania promocyjne, - pozyskiwanie nowych członków, - przygotowywanie rozwiązań dot. działalności prewencyjnej Stowarzyszenia, - wypracowywanie form i metod działania odpowiadających specyfice Stowarzyszenia,

15 Aktualnie siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Marszałkowski w Toruniu, Pl. Teatralny 2 tel.56-6218585,56-6218591


Pobierz ppt "KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE „SALUTARIS”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google