Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy Dwór Mazowiecki 15.06.2016r.. MFPK – informacje ogólne Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 w ramach tworzenia ogólnopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy Dwór Mazowiecki 15.06.2016r.. MFPK – informacje ogólne Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 w ramach tworzenia ogólnopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Nowy Dwór Mazowiecki 15.06.2016r.

2 MFPK – informacje ogólne Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 w ramach tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych, celem wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Polski Zasięg terytorialny działania MFPK – województwo Mazowieckie – największy fundusz poręczeń o charakterze mikroregionalnym Zgromadzony kapitał poręczeniowy – 61 mln PLN

3 MFPK – informacje ogólne Wiarygodność kapitałowa funduszu, potwierdzona przez silnych udziałowców spółki, reprezentowanych przez jednostki samorządowe, Skarb Państwa, zrzeszenia i izby gospodarcze przedsiębiorców: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoMiasto Stołeczne Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Mazowieckie miasta: Miasto Józefów, Miasto Siedlce, Miasto Ostrołęka, Miasto i Gmina Wołomin, Miasto i Gmina Legionowo, Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Sokołów PodlaskiMiasto JózefówMiasto SiedlceMiasto OstrołękaMiasto i Gmina Wołomin Miasto i Gmina LegionowoMiasto i Gmina Grodzisk MazowieckiMiasto Sokołów Podlaski Miasto Garwolin, Miasto i Gmina Wyszków, Miasto Mława, Miasto Radom, Miasto Płock Miasto GarwolinMiasto i Gmina WyszkówMiasto MławaMiasto RadomMiasto Płock Mazowieckie powiaty i gminy: Powiat Otwocki, Powiat Płocki, Powiat Sochaczewski, Powiat Kozienicki, Gmina Mszczonów, Gmina Teresin, Gmina Świercze, Powiat Mławski, Gmina Brańszczyk, Gmina Długosiodło, Gmina Rząśnik, Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Powiat Przasnyski, Powiat Wyszkowski, Powiat LegionowskiPowiat OtwockiPowiat PłockiPowiat SochaczewskiPowiat KozienickiGmina MszczonówGmina TeresinGmina ŚwierczePowiat MławskiGmina Brańszczyk Gmina DługosiodłoGmina RząśnikGmina SomiankaGmina ZabrodziePowiat Przasnyski, Powiat WyszkowskiPowiat Legionowski

4 MFPK – cele działalności, misja  pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania (kapitału na finansowanie inwestycji i bieżącej działalności gospodarczej)  działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw  wzmacnianie wiarygodności finansowej przedsiębiorstw na rynku  realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na Mazowszu

5 MFPK – w liczbach Co osiągnęliśmy:  ilość udzielonych poręczeń: 3.850 szt.  wartość udzielonych poręczeń: 710 mln PLN  wartość poręczonych zobowiązań: 1,5 mld PLN  nowoutworzone lub utrzymane miejsca pracy: ok. 50 tys.  liczne nagrody i wyróżnienia związane z działalnością statutową (non profit)

6 Główni Partnerzy MFPK Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. PKO BP S.A. ING Bank Śląski S.A. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie MBank S.A. Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (Oddział w Warszawie) Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (Oddział w Warszawie) Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Getin Noble Bank S.A. Grupa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Grupa SGB Bank S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i ARP Venture Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Fundacja Na Rzecz Polskiego Rolnictwa Toyota Bank Polska S.A. Idea Bank S.A. PKO Leasing S.A. Bankowy Leasing Ciechanów Sp. z o.o. Pekao Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o

7 Poręczenie jako narzędzie ułatwiające dostęp do finansowania dłużnego wszystkie formy kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców, oferowane przez instytucje finansujące umowy leasingowe (wszystkie rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy, zwrotny) wadia do przetargów, organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych wspólnie z MRFP przygotowywany jest nowy produkt Poręczenie pożyczki factoringowej Jakie zobowiązania mogą być objęte poręczeniem MFPK?

8 Warunki udzielania poręczeń Poręczenia przeznaczone są dla Przedsiębiorców prowadzący działalność na terenie Mazowsza (siedziba rejestrowa - również filie/oddziały) – segment MSP Również dla firm nowopowstałych (start-up) Warunki udzielania poręczenia: - Okres obowiązywania poręczenia do 60 miesięcy - Wartość poręczenia do max. 80% - Maksymalna kwota poręczenia 2 mln

9 Procedura udzielania poręczenia Ścieżka analizy wniosku o udzielenie poręczenia: dostarczenie dokumentów do MFPK (Bank) Złożenie wniosku analiza: ok. 1-3 dni roboczych Komisja Doradcza oraz Komisja Ekspertów (w skład komisji zasiadają przedstawiciele samorządów lokalnych oraz wybitni naukowcy. wynik analizy – decyzja Zarządu MFPK Analiza MFPK podpisanie dokumentów poręczeniowych i przyjęcie prawnych zabezpieczeń poręczenia (w Banku) zabezpieczeniem umowy ze strony przedsiębiorcy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Pozytywna decyzja = zawarcie transakcji

10 Korzyści dla firmy wynikające ze skorzystania z poręczenia Finansowanie działalności gospodarczej środkami zewnętrznymi Uzyskanie korzystnych warunków finansowania (obniżona marża, obniżona opłata wstępna, dostępność finansowania dla start up) Bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskania dotacji unijnych Rozszerzona współpraca z branżowymi stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu (łatwiejszy dostęp do informacji) Możliwości Finansowanie inwestycji oraz majątku obrotowego (kredyt/pożyczka/leasing) Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku Rozwój Brak konieczności obciążania aktywów prawami: zastawów, przewłaszczeń, hipotek (brak konieczności ograniczania „dyspozycyjności” majątku przedsiębiorcy) Szybkość i prostota w ustanowieniu zabezpieczeń transakcji Relatywnie niski koszt poręczenia Fakty

11 Środki UE Fundusz realizuje Projekt pt: „Rozwój instrumentów finansowych Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Z poręczenia w ramach środków UE mogą skorzystać przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia związane z rozwojem firmy:  inwestycja w nowe środki trwałe  rozbudowa parku maszynowego  wprowadzanie nowych/innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych  wprowadzenie do oferty nowego/dodatkowego produktu lub ulepszenie dotychczasowego  rozszerzenie skali i zasięgu działania, zatrudnienie pracowników  finansowanie kapitału obrotowego (zakup towarów, materiałów itp.)  finansowanie przedsięwzięć firm rozpoczynających działalność gospodarczą (inwestycje, kapitał obrotowy) Poręczenia w ramach projektu udzielane są na preferencyjnych warunkach cenowych w formule pomocy de minimis

12 MFPK Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa tel. 022 840-32-35, fax. 022 840 32 53 e-mail: biuro@mfpk.com.plbiuro@mfpk.com.pl www.mfpk.com.pl


Pobierz ppt "Nowy Dwór Mazowiecki 15.06.2016r.. MFPK – informacje ogólne Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 w ramach tworzenia ogólnopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google