Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” W Zespole Szkół w Więcławicach Starych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” W Zespole Szkół w Więcławicach Starych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” W Zespole Szkół w Więcławicach Starych

2 Wizja lokalna miejsc najbardziej niebezpiecznych w szkole i okolicy Więcławice Stare listopad 2014

3 Plac zabaw przy szkole

4 Plac zabaw - widok od ulicy

5 Przejście dla pieszych –źródło zdjęcia https://www.google.pl/maps/lipiec 2013 https://www.google.pl/maps/lipiec

6 Dawne wejście do szkoły

7 Monitoring- kamera zewnętrzna niesprawna

8 Miejsce niebezpieczne w szkole- szatnia

9 Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze przemocy w szkole

10 Identyfikacja problemów- spotkanie z Radą Rodziców listopad 2014 -w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych :  brak systemowych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zdrowego trybu życia kierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli,  niedostateczna kontrola w czasie przerw śródlekcyjnych miejsc tj szatnia, toalety,

11 Identyfikacja problemów- listopad 2014 w zakresie infrastruktury w szkole i wokół niej :  brak bezpiecznego placu zabaw,  brak portierni,  brak wyraźnie oznaczonych pasów, w tym pasów spowalniających ruch w okolicy przejścia dla pieszych,  brak w pełni sprawnego monitoringu, który zapewniłby skuteczne monitorowanie szkoły i terenu wokół szkoły  brak skutecznego systemu komunikacji społeczności szkolnej w momencie zagrożenia

12 Zintegrowany Plan Działań  Działania projektowe – profilaktyka agresji, przemocy, cyberprzemocy- realizacja działań w ramach projektu : Odblaskowa Szkoła, Bezpieczna szkoła  Cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców Nasze dzieci nasza wspólna sprawa- zapobieganie zjawiskom zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży

13 Zintegrowany Plan Działań  Wzmocnienie dyżurów na korytarzach i w okolicy szatni.  Systematyczna kontrola dyżurów przez dyrektora szkoły.  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży po lekcjach: zajęcia dodatkowe, program Już pływam realizowany przez Gminę Michałowice

14 Zintegrowany Plan Działań  Współpraca z OSP Więcławice- coroczne akcje ewakuacji, szkolenia udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów oraz nauczycieli, działanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Dziecięcej Drużyny Pożarniczej  Współpraca z firmami lokalnymi- pozyskiwanie elementów odblaskowych

15 Zintegrowany Plan Działań  Praca koncepcyjna nad zmianą organizacji ruchu wokół szkoły oraz zagospodarowaniem terenu wokół szkoły- współpraca z Gminą Michałowice, Instytutem Strumiłły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim.

16 Zintegrowany Plan Działań  Infrastruktura w szkole i wokół szkoły:  Budowa placu zabaw- Gmina Michałowice.  Poprawa oznakowania przejścia dla pieszych-pasy spowalniające ruch.  Odnowienie dawnego wejścia do szkoły, adaptacja pomieszczenia na portiernię  Usprawnienie systemu monitoringu


Pobierz ppt "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” W Zespole Szkół w Więcławicach Starych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google