Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80oC wynosi 971,8 kg/m3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80oC wynosi 971,8 kg/m3"— Zapis prezentacji:

1 Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80oC wynosi 971,8 kg/m3
Policzyć gęstość wody w g/cm3 w temperaturze 20oC zakładając liniową zależność pomiędzy gęstością a temperaturą.

2 Zważono piknometr i jego masa wynosiła 8,5635 g
Zważono piknometr i jego masa wynosiła 8,5635 g. Następnie zważono piknometr napełniony wodą o temperaturze 20oC i ważył on 18,5455 g. Następnie zważono piknometr napełniony czterochlorkiem węgla i ważył on 24,5035 g w tej samej temperaturze. - Obliczyć gęstość względną czterochlorku węgla względem wody w tych warunkach. - Obliczyć objętość piknometru.

3 Argon zajmujący 10 m3 w warunkach normalnych poddano sprężaniu do 10 atmosfer i podgrzaniu do 100oC.
Następnie oziębiono do 20oC i obniżono ciśnienie do połowy poprzedniego ciśnienia. Na koniec gaz oziębiono do 0oC i ciśnienia 0,1 MPa. Jaka jest końcowa objętość gazu?

4 Powietrze zawiera 78% azotu, 21 % tlenu i 1% innych gazów (% masowy).
Pewna ilość takiego powietrza w temperaturze 20oC zajmuje objętość 2 litrów pod ciśnieniem normalnym. Jaką objętość będzie zawierać gaz pod ciśnieniem 10 atmosfer w temperaturze 100oC?

5 Gaz pod ciśnieniem 500 mm Hg zajmuje objętość 2 m3.
Jakie będzie ciśnienie tego gazu wyrażone w jednostkach układu SI jeżeli w tej samej temperaturze będzie on zajmować objętość 10 litrów?

6 Dwutlenek węgla (CO2) w ilości 50 g zamknięto w stalowej butli o objętości 2 litrów. Jakie będzie ciśnienie gazu w temperaturze 20oC?

7 Powietrze o składzie 78% azotu (N2), 21 % tlenu (O2), 1% argonu (Ar) w ilości 100 gramów zamknięto w butli o pojemności 10 litrów. Jakie będzie ciśnienie gazu w temperaturze normalnej?


Pobierz ppt "Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80oC wynosi 971,8 kg/m3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google