Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80 o C wynosi 971,8 kg/m 3 Policzyć gęstość wody w g/cm 3 w temperaturze 20 o C zakładając liniową zależność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80 o C wynosi 971,8 kg/m 3 Policzyć gęstość wody w g/cm 3 w temperaturze 20 o C zakładając liniową zależność."— Zapis prezentacji:

1 Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80 o C wynosi 971,8 kg/m 3 Policzyć gęstość wody w g/cm 3 w temperaturze 20 o C zakładając liniową zależność pomiędzy gęstością a temperaturą.

2 Zważono piknometr i jego masa wynosiła 8,5635 g. Następnie zważono piknometr napełniony wodą o temperaturze 20 o C i ważył on 18,5455 g. Następnie zważono piknometr napełniony czterochlorkiem węgla i ważył on 24,5035 g w tej samej temperaturze. - Obliczyć gęstość względną czterochlorku węgla względem wody w tych warunkach. - Obliczyć objętość piknometru.

3 Argon zajmujący 10 m 3 w warunkach normalnych poddano sprężaniu do 10 atmosfer i podgrzaniu do 100 o C. Następnie oziębiono do 20 o C i obniżono ciśnienie do połowy poprzedniego ciśnienia. Na koniec gaz oziębiono do 0 o C i ciśnienia 0,1 MPa. Jaka jest końcowa objętość gazu?

4 Powietrze zawiera 78% azotu, 21 % tlenu i 1% innych gazów (% masowy). Pewna ilość takiego powietrza w temperaturze 20 o C zajmuje objętość 2 litrów pod ciśnieniem normalnym. Jaką objętość będzie zawierać gaz pod ciśnieniem 10 atmosfer w temperaturze 100 o C?

5 Gaz pod ciśnieniem 500 mm Hg zajmuje objętość 2 m 3. Jakie będzie ciśnienie tego gazu wyrażone w jednostkach układu SI jeżeli w tej samej temperaturze będzie on zajmować objętość 10 litrów?

6 Dwutlenek węgla (CO 2 ) w ilości 50 g zamknięto w stalowej butli o objętości 2 litrów. Jakie będzie ciśnienie gazu w temperaturze 20 o C?

7 Powietrze o składzie 78% azotu (N 2 ), 21 % tlenu (O 2 ), 1% argonu (Ar) w ilości 100 gramów zamknięto w butli o pojemności 10 litrów. Jakie będzie ciśnienie gazu w temperaturze normalnej?


Pobierz ppt "Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80 o C wynosi 971,8 kg/m 3 Policzyć gęstość wody w g/cm 3 w temperaturze 20 o C zakładając liniową zależność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google