Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI Deklaracje współpracy na rzecz rozwoju innowacji w regionie Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI Deklaracje współpracy na rzecz rozwoju innowacji w regionie Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI Deklaracje współpracy na rzecz rozwoju innowacji w regionie Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 24 stycznia 2012 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI Projekt systemowy Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL, poddziałanie 8.2.2 PO KL Cel główny: wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. Cele szczegółowe: 1. instytucjonalizacja Lubuskiego Systemu Innowacji 2. wzrost powiązań podmiotów działających w sferze innowacji w regionie 3. wzrost działań proinnowacyjnych W projekcie są 3 główne zadania. Departament Rozwoju Regionalnego

3 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w ramach projektu pn. Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji (8.2.2 PO KL) wykazały, że: 61% firm w regionie nie współpracuje z takimi podmiotami jak uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, jednostkami B + R, przy czym 64,2 % wykazały potrzebę współpracy w zakresie informacji na temat nowych technologii, a 52 % w zakresie informacji na temat innowacji. Projekt LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI jest projektem badawczo – informacyjnym. Departament Rozwoju Regionalnego

4 Zadanie 1 Aktywowanie Lubuskiego Systemu Innowacji: instytucjonalizacja Lubuskiego Centrum Innowacji utworzenie partnerstwa z podmiotami innowacji rozbudowa stałych kanałów informacji ( portal www.innowacje.lubuskie.pl) monitoring LRSI 4 przekrojowe ekspertyzy badawcze z zakresu gospodarczego i innowacyjnego tłumaczenie i publikacja LRSI Departament Rozwoju Regionalnego

5 Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju innowacji w województwie lubuskim innowacyjność jest koniecznością dla polskich firm, aby z powodzeniem mogły konkurować na rynku europejskim, a także światowym, wiedza determinuje rozwój gospodarki, budowa innowacyjnych przedsiębiorstw dzięki kreatywności oraz współpracy między sektorami nauki, biznesu i administracji, realizacja celów zawartych w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji. Partnerska współpraca w zakresie działań zmierzających do rozwoju innowacji w województwie lubuskim, szczególnie poprzez: wzajemne komunikowanie się i wymianę informacji oraz bieżących doświadczeń pomiędzy podmiotami Lubuskiego Systemu Innowacji, współdziałanie przy wspólnych przedsięwzięciach innowacyjnych z pozostałymi podmiotami deklarującymi współpracę na rzecz rozwoju innowacji, wspieranie idei tworzenia i rozwoju klastrów branżowych łączących sektor biznesu, nauki i samorządu.

6 Rozszerzenie portalu internetowego: www.innowacje.lubuskie.pl Departament Rozwoju Regionalnego

7 Zadanie 2 Współpraca dla innowacyjności: konferencja otwierająca i zamykająca 8 spotkań w Europejskiej Sieci Współpracy w zakresie Badań i Innowacji promocja lubuskich ośrodków innowacji 4 spotkania branżowe w regionie 2 zagraniczne wyjazdy studyjne 2 zeszyty naukowe Departament Rozwoju Regionalnego

8 Spotkania branżowe w regionie Ilość spotkań: 4 x 2 dni Proponowane branże ( do wyboru ): elektrotechnika ochrona środowiska/energia odnawialna IT/ techniki komunikacji budownictwo żywność/przetwórstwo technologia medyczna/innowacje w zdrowiu Dane z sondażu w sprawie opinii na temat innowacyjnych zdolności polskich firm na 1073-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (2009 r.) Departament Rozwoju Regionalnego

9 Zadanie 3 Kształtowanie postaw innowacyjnych: 10 spotkań informacyjnych dla uczniów szkół ponad i gimnazjalnych 14 spotkań informacyjnych dla nauczycieli konkurs pn. Magisterium z innowacji kampania innowacyjna Czas trwania projektu: 1 marca 2011 r. – 28 luty 2013 r. Budżet ogółem: 1 872 915,00 złotych Odbiorcy: samorząd, nauka, biznes, mieszkańcy regionu Departament Rozwoju Regionalnego

10 Zarządzanie projektem LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO LUBUSKA RADA INNOWACJI – WSPÓŁPRACA, KONSULTACJE BIURO KOORDYNOWANIA LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI Wydział Programowania Strategicznego Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zespół projektu: Adrian Mirosławski, Beata Bącal, Osana Krasowska – Cieślak tel. 068 45 65 223 Departament Rozwoju Regionalnego

11 Dziękuję za uwagę. Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego www.lubuskie.pl www.innowacje.lubuskie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt systemowy LUBUSKIE CENTRUM INNOWACJI Deklaracje współpracy na rzecz rozwoju innowacji w regionie Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google