Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODYKA WĘDROWNICZA Opracowała pwd. Justyna Golitz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODYKA WĘDROWNICZA Opracowała pwd. Justyna Golitz."— Zapis prezentacji:

1 METODYKA WĘDROWNICZA Opracowała pwd. Justyna Golitz

2 WIEK CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZHP 16-25 LAT

3 NAZWA WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DRUŻYNA WĘDROWNICZA

4 FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW METODY HARCERSKIEJ

5 Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Prawo Harcerskie to fundament pracy wędrowniczej. Jest ono dla każdego wędrownika drogowskazem w życiowej drodze. Wędrownik stara się dążyć do ideału, świadomie akceptując zasady harcerskiego stylu życia. Dopełnieniem Prawa Harcerskiego jest Kodeks Wędrowniczy, będący opisem odpowiedzialnej, wrażliwej i aktywnej postawy wobec otaczających nas ludzi i świata.

6 System małych grup System zastępów wędrowniczych. Funkcjonują w nim zastępy 4-7 osobowe - grupy przyjaciół na stałe związanych w zastępy. Zastępowi są wybierani przez członków zastępu. System patroli zadaniowych. Drużyna dzieli się na grupy do wykonania konkretnych zadań na określony czas.

7 UCZENIE W DZIAŁANIU Wszystkie umiejętności zdobywane przez wędrowników powinny być nabywane i wykorzystywane w konkretnym działaniu – w dużej części o charakterze wyczynu i służby. Zachętą do działania jest wędrownicza dewiza: “Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”.

8 Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program

9 Program powstaje w zespołach wędrowniczych jako wypadkowa potrzeb ich członków oraz potrzeb społeczności, w których zespoły te funkcjonują. Zadania podejmowane przez drużynę i wędrowników powinny być ambitne – na miarę wyczynu. Program realizowany przez drużyny uwzględnia funkcjonujące w nich specjalności oraz specjalizacje wędrowników wynikające z indywidualnych ścieżek rozwoju. Każdy wędrownik powinien dążyć do mistrzostwa w wybranej dziedzinie aktywności. Program jest tworzony i przyjmowany przez całą drużynę.

10 INSTRUMENTY METODYCZNE Próba wędrownicza Stopnie harcerskie (HO, HR) Sprawności mistrzowskie, uprawnienia, odznaki Znaki służb Stopnie instruktorskie (przewodnik, podharcmistrz, harcmistrz)

11 Próba wędrownicza - wymagania 1.Rozumie do czego zobowiązuje go Kodeks Wędrowniczy. 2.Zna symbolikę Wędrowniczej Watry. 3.Wykona choć jedno zadanie o charakterze wyczynu. 4.Podejmie sie stałej służby na rzecz środowiska działania. 5.Zna Konstytucję drużyny wędrowniczej, do której należy jej historię i bohatera.

12 NARAMIENNIK WĘDROWNICZY

13 DZIAŁANIE DRUŻYNY Zasady działania drużyny reguluje Konstytucja Drużyny. Zawiera ona: sposób wybierania drużynowego, zasady powoływania i skład rady drużyny podział kompetencji pomiędzy Radą Drużyny i drużynowym. Konstytucja jest zatwierdzana przez całą drużynę. W drużynie wędrowniczej działają różne organy demokracji: zbiórka konstytucyjna, rada drużyny, kapituła stopni.

14 ROLA DRUŻYNOWEGO Drużynowy jest liderem i koordynatorem działań wszystkich członków drużyny. Motywuje ich do działania i wspiera w samorozwoju. Drużynowy jest pierwszym wśród równych. Zasadą jest wybieralność drużynowego przez drużynę. Formalnie jego miejsce w zespole określa konstytucja drużyny.

15 FORMY PRACY W drużynach wędrowniczych charakterystyczne są formy pracy, które stwarzają możliwość osiągania mistrzostwa w wybranych dziedzinach, odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie i ugruntowania własnych przekonań, poglądów, systemu wartości: wędrówka (obozy wędrowne, rajdy ekstremalne, Wędrownicza Watra itd.), wszelkie formy dyskusyjne (kuźnice, sesje popularnonaukowe, sejmiki, sąd nad... itp.), formy doskonalące (warsztaty, kursy), gry strategiczne i negocjacyjne, ogniobranie

16 OGNIOBRANIE

17

18

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "METODYKA WĘDROWNICZA Opracowała pwd. Justyna Golitz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google