Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zaliczyć wykład: Dobrzy żołnierze, dobrzy aktorzy – kształtowanie swojego wizerunku w pracy? dr Aleksandra Spik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zaliczyć wykład: Dobrzy żołnierze, dobrzy aktorzy – kształtowanie swojego wizerunku w pracy? dr Aleksandra Spik."— Zapis prezentacji:

1 Jak zaliczyć wykład: Dobrzy żołnierze, dobrzy aktorzy – kształtowanie swojego wizerunku w pracy? dr Aleksandra Spik

2 Sposoby zaliczenia zajęć 2 możliwości zaliczenia wykładu: Kolokwium – ostatnie spotkanie 29 IV 2016 (4 pytania otwarte). Praca zaliczeniowa: – Obecność – 50% obecności. – Temat pracy: przygotowanie streszczenia i recenzji wybranego artykułu związanego z tematyką zajęć. – Max. 10 stron wydruku. – Ostateczny termin przysłania prac (oraz artykułu, na podstawie którego napisana została praca) : 31 V do godz. 19.00 Oceny wpisane do 15 VI. dr Aleksandra Spik

3 Jak powinna wyglądać praca zaliczeniowa? Praca pisemna składająca się z następujących części: 1. WSTĘP: Jaki jest temat przedstawionych w artykule badań? Jakie były cele badania? Gdzie szukać  Sekcja artykułu: Introduction 2. ZMIENNE BADAWCZE: Definicje zmiennych, które były badane Gdzie szukać  Sekcja artykułu: Theory review. 3. HIPOTEZY: mogą być tylko wybrane hipotezy Gdzie szukać  Sekcja artykułu: Research problem and hypotheses. dr Aleksandra Spik

4 Jak powinna wyglądać praca zaliczeniowa 4. METODA BADAŃ: Kto był badany i w jaki sposób? Operacjonalizacja hipotez – jaka była próba badawcza, jakimi narzędziami, metodami mierzono zmienne? Gdzie szukać  Method, measures. 5. WYNIKI I WNIOSKI: Jakie osiągnięto wyniki? Jak zostały zinterpretowane? Gdzie szukać  Results, Discussion. dr Aleksandra Spik

5 Jak powinna wyglądać praca zaliczeniowa? 6. PODSUMOWANIE I OCENA : Moja ocena zaprezentowanego artykułu - ocena metody badań – czy próba badana, narzędzia i sposób badania odpowiada celom badania? - jakie ograniczenia wynikają z zastosowanej metodologii ? Gdzie szukać  Limitations (+ własne przemyślenia) Co w/g mnie w artykule jest szczególnie interesujące i wartościowe? Dlaczego? -Jakie są wg mnie możliwości wykorzystania wniosków z badań przedstawionych w artykule? Inne wnioski, uwagi. dr Aleksandra Spik

6 Kryteria oceny, punktacja (max.30 pkt.) Zgodność z przedstawionym planem pracy (0-10). Ocena formalnej strony pracy (język, logika, gramatyka, interpunkcja), (0-5). Klarowność przekazywanych treści (warto dać do przeczytania „laikowi”, czy rozumie tekst ), (0-5). Zakres przedstawionej własnej oceny, jakość argumentacji, nasycenie konkretna treścią (0-10). dr Aleksandra Spik

7 Co to znaczy „związany z tematyką zajęć”?* Artykuł w tytule (bądź w pojęciach tematu) ma takie frazy jak: „impression management” lub/ i „organizational citizenship behavior” lub / i „good soldier syndrome” * Ewentualnie inne tematy– uzgadniane indywidualnie. dr Aleksandra Spik

8 Uwagi końcowe Zachęcam, aby kierowali się Państwo własną ciekawością i zainteresowaniami w wyborze konkretnego artykułu. Dostęp do artykułów: poprzez wyszukiwarkę na stronie: www.buw.uw.edu.pl, zakładka: e-zbiory, baza: AtoZ www.buw.uw.edu.pl Zgodnie z instrukcją prezentowana na wykładzie. dr Aleksandra Spik


Pobierz ppt "Jak zaliczyć wykład: Dobrzy żołnierze, dobrzy aktorzy – kształtowanie swojego wizerunku w pracy? dr Aleksandra Spik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google