Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszam na wycieczkę po Toruniu. Toruń jest jednym z najstarszych miast polskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszam na wycieczkę po Toruniu. Toruń jest jednym z najstarszych miast polskich."— Zapis prezentacji:

1 Zapraszam na wycieczkę po Toruniu

2 Toruń jest jednym z najstarszych miast polskich

3 POMNIKKOPERNIKA POMNIK KOPERNIKA  Został odsłonięty 25 października 1853 roku na Rynku Staromiejskim. Pomnik został wykonany z brązu przez berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Abrahama Tiecka. Ma on 2,6 m wysokości.

4 RATUSZ STAROMIEJSKI  Główna budowla świecka toruńskiego Starego Miasta, gotycki budynek powstały etapami w ciągu XIII i XIV w., przebudowany w XVII w. i odbudowany po zniszczeniach w XVIII w., jeden z najznamienitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie.

5 BRAMA MOSTOWA W TORUNIU Jedna z 3 zachowanych bram miejskich Torunia od strony Wisły, znajdująca się na zamknięciu ulicy Mostowej. Jej nazwa wiąże się z tym, że prowadziła do drewnianego mostu przez Wisłę, zbudowanego w końcu XV w. i istniejącego do XIX w.

6 DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA Mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Dawniej ulica Kopernika nosiła nazwę św. Anny. Późnogotycka kamienica pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, należy do tak zwanych spichlerzodomów, które w dawnych czasach spełniały zarówno funkcje mieszkalne i były magazynem. Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

7 KRZYWA WIEŻA Średniowieczna baszta miejska, która swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu (1,46 m). Zbudowana na przełomie XIII i XIV w. Krzywa Wieża w Toruniu to nieodłączny element Starego Miasta. Zbudowano ją w średniowieczu, jako jeden z punktów obronnych miasta i włączono w ciąg murów osłaniających Stare Miasto od strony Wisły.

8 ZAMEK KRZYŻACKI Najwcześniejszy zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej, zbudowany na planie podkowy, prezentuje wcześniejszą formę rozwoju zamków krzyżackich, jeszcze przed ustaleniem się typowego zamku konwentualnego w postaci regularnego czworoboku.

9 POMNIK FLISAKA Znajduje się w południowej części Starego Rynku. Rzeźba odlana jest w brązie i stoi na postumencie i studni z piaskowca. Flisak symbolizuje ścisły związek Torunia z Wisłą, która była źródłem zamożności jego mieszkańców.

10 STARÓWKA Jedna z prawobrzeżnych dzielnic Torunia. Najefektowniejsza i najbardziej bogata w zabytki dzielnica miasta, umieszczona na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

11 A teraz troszkę z historii

12 Najstarsze ślady bytności człowieka 11 tys. lat temu znajdują się na lewym brzegu Wisły, w obecnej dzielnicy Podgórz gdzie istniała osada ludności koczowniczej

13 Osadnictwo które miało bezpośredni wpływ na późniejszy rozwój miasta jest datowane na VIII w. Na prawym brzegu Wisły, na terenie późniejszego zamku krzyżackiego powstała osada, która w X w. została wzmocniona wałem od strony lądu. Na zachód od niej znajdowała się osada podgrodowa. Gród ten spełniał swoje funkcje wojskowo-administracyjne do końca XII w..

14 Mikołaj Kopernik Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię

15 Nasz słynny polski astronom Mikołaj Kopernik, urodził się w Toruniu. Rozpowszechnił on teorię heliocentryczną Arystarcha z Samos. Napisał również ważne dzieło: „ O obrotach ciał niebieskich”

16 Planetarium im. Władysława Dziewulskiego

17 Toruń astronomiczny to tradycja Mikołaja Kopernika, największego astronoma i toruńczyka, która dziś wręcz zobowiązuje do obecności tej nauki w Jego rodzinnym mieście.

18 To już koniec po naszej wycieczki po Toruniu Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj na stronę: www.wikipedia.pl


Pobierz ppt "Zapraszam na wycieczkę po Toruniu. Toruń jest jednym z najstarszych miast polskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google