Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania Agnieszka Górczewska Oddział Programów i Funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania Agnieszka Górczewska Oddział Programów i Funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania Agnieszka Górczewska Oddział Programów i Funduszy Europejskich 6 listopada 2008

2 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 września 2008 nr 34/2008/K

3 Był sobie projekt: Tytuł projektu: „Klub Kierownika Projektu” Projekt dofinansowany z PO KL Czas trwania projektu 2008-2010

4 Kierownikiem projektu został: Pan Marian Pan Marian pracuje w Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Rozwoju Miasta w Oddziale Programów i Funduszy Europejskich

5 sprawy w projekcie będą miały nr: RoM.IV/0730 -5 -1 /08 Symbol wydziału merytorycznego Symbol klasyfikacyjny Nr podteczki- projektu Nr sprawy Rok założenia podteczki Pan Marian zakłada podteczkę projektu w Wydziale Rozwoju Miasta

6 Sprawy w 2009 mogą mieć nr: RoM.IV/0730 -5 -..1../09 Ale mogą mieć także nr: RoM.IV/0730 -3 -..1../09 Pan Marian zakłada także podteczkę projektu w następnych latach

7 Wydziały prowadzące obsługę projektu zakładają swoje podteczki o tym samym symbolu klasyfikacyjnym Np. Wydział Finansowy – Fn.I/0730-25-1/08

8 Tytuł podteczki powinien zawierać hasło klasyfikacyjne oraz nazwę projektu wraz z określeniem czasu trwania ujęte w nawiasie kwadratowym 0730 Fundusze unijne [Klub Kierownika Projektu 2008- 2010]

9 W przypadku gdy projekt jest dofinansowany z różnych źródeł dofinansowania o właściwym zakwalifikowaniu teczki decyduje kierownik projektu w uzgodnieniu z Wydziałem Rozwoju Miasta

10 W spisie spraw podteczki prowadzonej przez kierownika projektu powinny być rejestrowane wszystkie pisma dotyczące projektu (wniosek, umowa o dofinansowanie, umowy z wykonawcami, umowy z pracownikami, korespondencja dotycząca projektu, sprawozdania, wnioski o płatność, aneksy itp.)

11 Kierownik projektu odpowiedzialny jest za zachowanie kompletności podteczki projektu i przekazanie jej z obowiązującymi w UMP zasadami archiwizacji akt. Pan Marian prowadzi pełną dokumentację projektu!!!

12 Kierownik przechowuje: 1. oryginały dokumentów wytworzonych i wpływających w toku realizacji projektu 2. kopie poświadczone za zgodność, których oryginały będą gromadzone w komórkach macierzystych w wydziałach zgodnie z podziałem zadań Pan Marian rejestruje sprawy napływające w ramach projektu, a także gromadzi kopie dokumentów wytworzonych w Wydziale Finansowym, Biurze Zamówień Publicznych itp.

13 Archiwizacja dokumentów projektowych

14 Cała dokumentacja projektu jest przechowywana w Wydziale Rozwoju Miasta. Pan Marian porządkuje i przechowuje ją przez 1 rok od zakończenia projektu Skończył się projekt

15 Pan Marian w oparciu o zasady archiwizacji UMP przekazuje akta do Archiwum Zakładowego Po upływie 1 roku dokumentację przekazuje się do Archiwum Zakładowego UMP

16 BE – 10 - dokumenty przechowywane przez 10 lat i po ekspertyzie przekazane do likwidacji A – przechowywanie wieczyste Kwalifikacja archiwalna tych dokumentów – BE – 10 Wyjątek – Wniosek, umowa o dofinansowanie, sprawozdania roczne i końcowe - kat. arch A

17 Pan Marian przed przekazaniem akt do archiwum wyłącza z dokumentacji wniosek, umowę o dofinansowanie, sprawozdanie za 2008, 2009 i 2010 oraz sprawozdanie końcowe. Porządkuje je jako materiały archiwalne kat. arch. A i odnotowuje to w spisie spraw podteczki projektu. Pozostałe dokumenty przekazuje do zdania z kat.arch. BE-10

18 Zasady porządkowania i przekazywania akt do archiwum odbywają się na zasadach określonych w instrukcji archiwalnej Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 25 września 2006 w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania nr 62/2006/K

19 W przypadku projektów realizowanych przez UMP, w których współuczestniczą partnerzy zewnętrzni (MJO, NGO’s) za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, w zakresie objętym ich udziałem, w tym oryginałów odpowiedzialni są partnerzy zewnętrzni

20 Symbol klasyfikacyjny Hasło klasyfikacyjneKategoria arch. 0730Fundusze unijneBE-10 0731Programy i inicjatywy wspólnotowe BE-10 0732Programy krajoweBE-10 0733Inne źródła zewnętrzneBE-10

21 Pan Marian zakończył realizację projektu, przekazał dokumenty do archiwum i teraz może zabrać się do pracy nad nowym projektem Dziękuję za uwagę :)


Pobierz ppt "Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania Agnieszka Górczewska Oddział Programów i Funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google