Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pod wpływem książki… czytanie czyli jak czytanie rozwija uczy bawi Opracowanie Joanna Jasiukiewicz Psycholog szkolny Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pod wpływem książki… czytanie czyli jak czytanie rozwija uczy bawi Opracowanie Joanna Jasiukiewicz Psycholog szkolny Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża."— Zapis prezentacji:

1 Pod wpływem książki… czytanie czyli jak czytanie rozwija uczy bawi Opracowanie Joanna Jasiukiewicz Psycholog szkolny Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

2 Czytanie – jak je rozumieć? w znaczeniu psychofizycznym: „techniczne” rozpoznawanie znaków; w znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście czyli przekład tych treści na własne kategorie rozumowania; w znaczeniu socjalno-kulturowym – forma zachowania się polegająca na twórczym uczestnictwie w pisemnej postaci komunikacji społecznej.

3 Po co nam czytanie? Bez umiejętności czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki niemu zdobywamy i uzupełniamy wiadomości. Podstawowa umiejętność współczesnego człowieka to umiejętność uczenia się (nauka trwa przez całe życie).

4 Czytanie a rozwój mózgu - stymulacja obszarów mózgu odpowiadających za mowę, rozwój języka, -uczy myślenia (logicznego matematycznego przyczynowo-skutkowego i zdobywania wiedzy, -doskonali przetwarzanie języka mówionego i bodźców zmysłowych, -wymaga koordynacji wielu złożonych funkcji poznawczych przez co ćwiczy mózg i usprawnia ogólne jego funkcjonowanie

5 Badania dotyczące wpływu czytania na rozwój mózgu Badania na temat związku pomiędzy dorastaniem z książkami i głośnym czytaniem z rozwojem mowy i sukcesami w szkole: - przeprowadzone w 2015 roku przez zespół dr. J Huttona w Dziecięcym Centrum Medycznym w Cincinnati, -badania rezonansem magnetycznym aktywności mózgu dzieci w wieku 3-7 lat, słuchających odpowiednich do ich wieku opowiastek. Naukowcy zauważyli różnice w aktywności mózgu w zależności od tego, jak często dzieciom czytano w domu. Rezultaty: -aktywność w częściach lewego płata skroniowego (język mówiony), -reakcja na przetwarzanie tego co było widziane, -pobudzenie organizacji kory wzrokowej – odbieranie i przetwarzanie impulsów z nerwów wzrokowych, -dzieci, którym czytano więcej i częściej, miały wyraźnie większą aktywność lewej półkuli mózgu w obszarze znanym jako ciemieniowo skroniowo potyliczna kora kojarzeniowa. To obszar bardzo istotny dla rozwoju integracji wielozmysłowej, -ten obszar mózgu uaktywnia się kiedy starsze dzieci czytają sobie same, ale doktor Hutton zauważa, że podobnie dzieje się kiedy małe dzieci słuchają czytanych tekstów. Nowe odkrycie to, że u dzieci, którym czyta się często, obserwuje się zwiększoną aktywność w obszarze mózgu odpowiedzialnym za skojarzenia wzrokowe, nawet wtedy, kiedy dziecko tylko słuchało i nie oglądało żadnych obrazów. Źródło: Pediatrics, nr 9/2015; S. Dehaene et ak.,Science

6 Czytanie a rozwój dziecka stymuluje, ukierunkowuje rozwój dziecka w wielu jego wymiarach bo spełnia różnorodne role i pomaga osiągnąć różne cele buduje więź, tworzy bliskość, sprawia przyjemność dzieciom i dorosłym

7 ROLA CZYTANIA

8 Czytanie doskonali procesy myślowe dziecka wyrabia umiejętność śledzenia rozwijającej się akcji uczy wyciągania wniosków dotyczących postępowania bohaterów, związków logicznych wynikających z przedstawionych sytuacji.

9 Pokazuje wzorce zachowań Wyzwala procesy modelowania i naśladowania

10 Rozwija koncentrację i pamięć Czytając książkę dziecko otrzymuje kompletną informację, zamkniętą i oprawioną w pewną historię, która prezentuje różne wątki. Dziecko skupia się, zaciekawia tym co czyta, rozumie i zapamiętuje wiele rzeczy, odkrywa nowe pojęcia i miejsca, przytacza więcej szczegółów książki co dowodzi jego lepszej pamięci.

11 Rozwija wyobraźnię Kiedy dziecko czyta, przenosi się do innego świata, a także po części staje się bohaterem, wczuwa się w jego postać, przeżywa to, co on przeżywa. Może sobie wyobrazić miejsce, sytuacje, zachowanie bohatera. Niejako reżyseruje przedstawiony w książce świat i tworzy na jego podstawie „scenariusz filmu w swojej głowie”.

12 Wzbogaca słownictwo Podczas czytania książek dziecko napotyka nowe słowa. Nie sięga wtedy po słownik ale próbuje wywnioskować znaczenie słowa z kontekstu. Gdy słowo pojawia się w książce kilka razy, dziecko szybciej je zapamiętuje. W ten sposób uczy się słów, na które raczej nie natknęłoby się podczas rozmowy ze znajomymi.

13 Czytanie doskonali u dziecka umiejętność wypowiadania się Książka: stanowi dla dziecka wzór języka literackiego wpływa na wyrazistość mowy i poprawność gramatyczną uczy dziecko wyrażać myśli: - duży zasób słów (płynność wypowiedzi) - popełnianie mniejszej ilości błędów językowych - większa swoboda w formułowaniu i radzeniu sobie z dłuższymi formami wypowiedzi - umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami i argumentowania swoich opinii

14 Czytanie korzystnie wpływa na znajomość ortografii Czytając: dziecko uczy się poprawnej pisowni wyrazów nie popełnia błędów i dostaje bardzo dobre oceny z dyktand

15 Rozwija inteligencję emocjonalną Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia w dziecku cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą. Realizowanie przez dzieci zadań z tzw. odroczonym efektem wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

16 Czytając dziecko poszerza swoją wiedzę: -o innych krajach i kulturach -o przyrodzie -o technice -o historii - o wszystkim o czym chce się dowiedzieć czegoś więcej

17 Pomaga zrozumieć siebie i innych umiejętność konstatacji, możliwość znalezienia rozwiązania problemów i trudności odkrycie, że są inni, którzy myślą jak ono, że ma prawo do swoich odczuć i reakcji wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości, rozwija uczucia i zdolność empatii (umiejętność wczuwania się i współodczuwania uczuć innych, rozumienia ich potrzeb, rozumienia sytuacji).

18 Forma relaksu i odpoczynku umożliwia doświadczanie przyjemnych uczuć, daje dziecku wytchnienie od codziennych zadań, trosk, zabawa

19 Ma znaczenie terapeutyczne „Leczenie przez czytanie” – Biblioterapia Odpowiednio dobrana literatura może dziecku pomóc w uporaniu się z problemami emocjonalnymi: pokazuje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie, koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie, niesie ulgę w cierpieniu, wzmacnia poczucie własnej wartości, przygotowywuje do pełnienia ważnych ról, dziecko może akceptować własną sytuację, zmniejsza strach, lęk, smutek, stres, łagodzić agresję, wzmacnia motywację do uczenia się, pomaga w akceptowaniu siebie, pomaga w procesie rozwoju, pomaga dzieciom samotnym, nieśmiałym, zakompleksionym, mało aktywnym.

20 Buduje więź między rodzicami a dziećmi Tak długo jak długo dziecko jest w stanie stworzyć bezpieczną i trwałą więź z głównym opiekunem będzie w stanie stworzyć zdrowe relacje z innymi ludźmi. Poświęć czas swojemu dziecku – przynajmniej 20 minut codziennie!!!! Czytanie temu sprzyja.

21 Co możesz zrobić by pomóc dziecku polubić czytanie? Staraj się czytać dziecku codziennie lub przynajmniej kilka razy w tygodniu i wyrób jednocześnie w sobie nawyk czytania. Wybieraj książki dostosowane do zainteresowań dziecka, ładne z dobrymi ilustracjami. Fascynują je bajki. Bajki stymulują myślenie abstrakcyjne.

22 Dziecko chętnie słucha czytanej książki, gdy atmosfera jest miła i przytulna. Na prośbę dziecka czytaj te same książki wielokrotnie. Nawet gdy dziecko nauczy się czytać samodzielnie nie zaprzestań czytania. Naucz dziecko szanować książki, utrzymywać je w czystości i w dobrym stanie.

23 Czytanie książek nie jest lekarstwem na wszystkie trudności naszych dzieci w nauce, ale niewątpliwie jest jednym z najlepszych sposobów na ich uniknięcie.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pod wpływem książki… czytanie czyli jak czytanie rozwija uczy bawi Opracowanie Joanna Jasiukiewicz Psycholog szkolny Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google