Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Występowanie i Otrzymywanie miedzi oraz srebra, - Właściwości fizyczne miedzi i srebra, - Właściwości chemiczne miedzi i srebra, - ważniejsze związki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Występowanie i Otrzymywanie miedzi oraz srebra, - Właściwości fizyczne miedzi i srebra, - Właściwości chemiczne miedzi i srebra, - ważniejsze związki."— Zapis prezentacji:

1 - Występowanie i Otrzymywanie miedzi oraz srebra, - Właściwości fizyczne miedzi i srebra, - Właściwości chemiczne miedzi i srebra, - ważniejsze związki miedzi i srebra

2 1. Występowanie – w przyrodzie występuje w stanie rodzimym oraz w związkach, główne minerały to: - Chalkozyn – Cu 2 S, - Chalkopiryt – CuFeS 2, - Kowelin – CuS, - Kupryt – Cu 2 O, - Malachit – Cu 2 CO 3 (OH) 2, - Azuryt – Cu 3 (CO 3 ) 3 (OH) 2 1. Występowanie – w przyrodzie występuje w stanie rodzimym oraz w związkach, główne minerały to: - Chalkozyn – Cu 2 S, - Chalkopiryt – CuFeS 2, - Kowelin – CuS, - Kupryt – Cu 2 O, - Malachit – Cu 2 CO 3 (OH) 2, - Azuryt – Cu 3 (CO 3 ) 3 (OH) 2

3 Miedź rodzimaMiedź metalicznaPatyna na miedzi

4 2. Otrzymywanie miedzi metalicznej Prażenie rud siarczkowych w obecności powietrza, produktem przejściowym jest tlenek miedzi(I) i siarczek miedzi(I), które reagują ze sobą dając tzw. miedź surową: - Cu 2 S + 2Cu 2 O  6Cu + SO 2 Redukcja rud tlenkowych i węglanowych węglem - Cu 2 O + C  2Cu + CO 2 Surową miedź poddaje się rafinacji w procesie elektrolizy elektrolitu zawierającego rozcieńczony H 2 SO 4 i CuSO 4, anodą jest surowa miedź, natomiast katodą czysta miedź: - A(+): Cu  Cu 2+ + 2e - - K(-): Cu 2+ + 2e -  Cu 2. Otrzymywanie miedzi metalicznej Prażenie rud siarczkowych w obecności powietrza, produktem przejściowym jest tlenek miedzi(I) i siarczek miedzi(I), które reagują ze sobą dając tzw. miedź surową: - Cu 2 S + 2Cu 2 O  6Cu + SO 2 Redukcja rud tlenkowych i węglanowych węglem - Cu 2 O + C  2Cu + CO 2 Surową miedź poddaje się rafinacji w procesie elektrolizy elektrolitu zawierającego rozcieńczony H 2 SO 4 i CuSO 4, anodą jest surowa miedź, natomiast katodą czysta miedź: - A(+): Cu  Cu 2+ + 2e - - K(-): Cu 2+ + 2e -  Cu

5 1. W przyrodzie srebro występuje w postaci rodzimej oraz w minerałach Ag 2 S – argentyt, AgCl – srebro rogowe (domieszki rud cynku, ołowiu, miedzi). 2. Srebro metaliczne otrzymuje się w procesie elektrolizy, w procesie elektrolizy miedzi srebro nie ulega rozpuszczeniu i opada na dno elektrolizera w postaci szlamu anodowego, szlam przerabia się elektrolitycznie i chemicznie [rozpuszczenie w NaCN, powstające związki kompleksowe (cyjanki) są dobrze rozpuszczalne w wodzie] w celu otrzymania srebra oraz innych metali o wyższym potencjale standardowym niż potencjał miedzi, na 1000kg miedzi surowej przypada 2kg srebra i 50g złota. 1. W przyrodzie srebro występuje w postaci rodzimej oraz w minerałach Ag 2 S – argentyt, AgCl – srebro rogowe (domieszki rud cynku, ołowiu, miedzi). 2. Srebro metaliczne otrzymuje się w procesie elektrolizy, w procesie elektrolizy miedzi srebro nie ulega rozpuszczeniu i opada na dno elektrolizera w postaci szlamu anodowego, szlam przerabia się elektrolitycznie i chemicznie [rozpuszczenie w NaCN, powstające związki kompleksowe (cyjanki) są dobrze rozpuszczalne w wodzie] w celu otrzymania srebra oraz innych metali o wyższym potencjale standardowym niż potencjał miedzi, na 1000kg miedzi surowej przypada 2kg srebra i 50g złota.

6 1. Miedź – metal barwy „różowej”, miękki, ciągliwy i kowalny, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła oraz prądu elektrycznego (drugi po srebrze), domieszki innych metali zwiększają jej opór właściwy. 2. Srebro – metal biały, silnie błyszczący, miękki, kowalny, ciągliwy (z 1kg srebra można wyciągnąć drut o długości 2km – nitka srebrna) najlepszy spośród metali przewodnik ciepła i prądu elektrycznego. 1. Miedź – metal barwy „różowej”, miękki, ciągliwy i kowalny, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła oraz prądu elektrycznego (drugi po srebrze), domieszki innych metali zwiększają jej opór właściwy. 2. Srebro – metal biały, silnie błyszczący, miękki, kowalny, ciągliwy (z 1kg srebra można wyciągnąć drut o długości 2km – nitka srebrna) najlepszy spośród metali przewodnik ciepła i prądu elektrycznego.

7 Srebro rodzimeSrebro metaliczne

8 Reakcja z tlenem w suchym powietrzu – pokrywa się warstewką tlenków miedzi o barwie czerwono- brązowej, które łatwo można usunąć metanolem, Reakcje w wilgotnym powietrzu – pod wpływem wody, CO 2 i tlenków siarki powstaje zielona patyna – mieszanina hydroksosoli: Cu 2 CO 3 (OH) 2 i Cu 2 (OH) 2 SO 4 [(CuOH) 2 CO 3 ; (CuOH) 2 SO 4 ] W podwyższonej temperaturze reaguje z tlenem (w zależności od warunków reakcji powstaje Cu 2 O lub CuO), fluorowcami i siarką. Reakcja z tlenem w suchym powietrzu – pokrywa się warstewką tlenków miedzi o barwie czerwono- brązowej, które łatwo można usunąć metanolem, Reakcje w wilgotnym powietrzu – pod wpływem wody, CO 2 i tlenków siarki powstaje zielona patyna – mieszanina hydroksosoli: Cu 2 CO 3 (OH) 2 i Cu 2 (OH) 2 SO 4 [(CuOH) 2 CO 3 ; (CuOH) 2 SO 4 ] W podwyższonej temperaturze reaguje z tlenem (w zależności od warunków reakcji powstaje Cu 2 O lub CuO), fluorowcami i siarką.

9 1. Miedź nie reaguje z wodą i z kwasami nieutleniającymi (miedź posiada wysoki, dodatni standardowy potencjał elektrodowy). 2. Reakcje z kwasami utleniającymi (HNO 3 i stężony H 2 SO 4 ): - Cu + 4HNO 3(stęż)  Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O - 3Cu + 8HNO 3(rozc)  3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O - Cu + 2H 2 SO 4(stęż)  CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O - Powstające roztwory soli mają barwę niebieską pochodzącą od kationu Cu 2+, w reakcji ze stężonym HNO 3 roztwór ma początkowo barwę zieloną, ale po rozcieńczeniu przyjmuje barwę niebieską. 3. Kationy Cu + w roztworze wodnym są nietrwałe i ulegają dysproporcjonowaniu: 2Cu +  Cu 2+ + Cu 1. Miedź nie reaguje z wodą i z kwasami nieutleniającymi (miedź posiada wysoki, dodatni standardowy potencjał elektrodowy). 2. Reakcje z kwasami utleniającymi (HNO 3 i stężony H 2 SO 4 ): - Cu + 4HNO 3(stęż)  Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O - 3Cu + 8HNO 3(rozc)  3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O - Cu + 2H 2 SO 4(stęż)  CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O - Powstające roztwory soli mają barwę niebieską pochodzącą od kationu Cu 2+, w reakcji ze stężonym HNO 3 roztwór ma początkowo barwę zieloną, ale po rozcieńczeniu przyjmuje barwę niebieską. 3. Kationy Cu + w roztworze wodnym są nietrwałe i ulegają dysproporcjonowaniu: 2Cu +  Cu 2+ + Cu

10 1. Tlenki miedzi – mają charakter amfoteryczny, Cu 2 O – marchewkowo-czerwony, CuO – czarny 2. Otrzymywanie Termiczny rozkład: Cu(OH) 2  CuO + H 2 O Reakcja z tlenem w podwyższonej temperaturze, Redukcja CuO miedzą: CuO + Cu  Cu 2 O Tlenek miedzi(II) ma dość silne właściwości utleniające, stosuje się jako łagodne utleniacze w chemii organicznej: utlenianie alkoholi, utlenianie aldehydów (próba Trommera). 1. Tlenki miedzi – mają charakter amfoteryczny, Cu 2 O – marchewkowo-czerwony, CuO – czarny 2. Otrzymywanie Termiczny rozkład: Cu(OH) 2  CuO + H 2 O Reakcja z tlenem w podwyższonej temperaturze, Redukcja CuO miedzą: CuO + Cu  Cu 2 O Tlenek miedzi(II) ma dość silne właściwości utleniające, stosuje się jako łagodne utleniacze w chemii organicznej: utlenianie alkoholi, utlenianie aldehydów (próba Trommera).

11 Wodorotlenek miedzi(II) – niebieski, nierozpuszczalny w wodzie, ma charakter amfoteryczny Otrzymywanie – reakcja wymiany podwójnej, wytrącenie kationów Cu2+ roztworem zasady - Cu 2+ + 2OH -  Cu(OH) 2 - Cu(OH) 2 + 2H +  Cu 2+ + 2H 2 O - Cu(OH) 2 + 2HO -  [Cu(OH) 4 ] 2- (anion tetrahydroksomiedzianu(II) barwy granatowej Cu(OH) 2 – tworzy związki kompleksowe z alkoholami polihydroksylowymi i cukrami barwy niebiesko- fioletowej, stosowany jest do ich wykrywania. Wodorotlenek miedzi(II) – niebieski, nierozpuszczalny w wodzie, ma charakter amfoteryczny Otrzymywanie – reakcja wymiany podwójnej, wytrącenie kationów Cu2+ roztworem zasady - Cu 2+ + 2OH -  Cu(OH) 2 - Cu(OH) 2 + 2H +  Cu 2+ + 2H 2 O - Cu(OH) 2 + 2HO -  [Cu(OH) 4 ] 2- (anion tetrahydroksomiedzianu(II) barwy granatowej Cu(OH) 2 – tworzy związki kompleksowe z alkoholami polihydroksylowymi i cukrami barwy niebiesko- fioletowej, stosowany jest do ich wykrywania.

12 Kompleks wodorotlenku miedzi(II) z glikolem (etano-1,2-diolem ) H / OH CH 2 – O / | Cu CH 2 – O \ \ OH H Kompleks wodorotlenku miedzi(II) z glikolem (etano-1,2-diolem ) H / OH CH 2 – O / | Cu CH 2 – O \ \ OH H

13 Stopień utlenienia miedzi T H 2 SO 4 lub HNO 3 II KOH reduktor reduktor [O] H 2 SO 4 lub HNO 3 I 0 reduktor Cu Cu 2 O CuSO 4 /Cu(NO 3 ) 2 Cu(OH) 2 CuO

14 Reakcja z siarką lub siarkowodorem w obecności tlenu – srebro matowieje i pokrywa się czarnym nalotem Ag 2 S, Nie reaguje z wodą i nieutleniającymi kwasami (patrz Cu) Ulega roztworzeniu w reakcji z kwasami utleniającymi: - Ag + 2HNO 3(stęż)  AgNO 3 + NO 2 + 2H 2 O - 3Ag + 4HNO 3(rozc)  3AgNO 3 + NO + H 2 O - 2Ag + 2H 2 SO 4(stęż)  Ag 2 SO 4 + SO 2 + 2H 2 O W reakcji azotanu(V) srebra z roztworami wodorotlenków litowców powstaje wodorotlenek srebra(I) barwy brązowej, który natychmiast ulega rozkładowi do tlenku srebra(I): 2Ag + 2OH -  ↓Ag 2 O + H 2 O Reakcja z siarką lub siarkowodorem w obecności tlenu – srebro matowieje i pokrywa się czarnym nalotem Ag 2 S, Nie reaguje z wodą i nieutleniającymi kwasami (patrz Cu) Ulega roztworzeniu w reakcji z kwasami utleniającymi: - Ag + 2HNO 3(stęż)  AgNO 3 + NO 2 + 2H 2 O - 3Ag + 4HNO 3(rozc)  3AgNO 3 + NO + H 2 O - 2Ag + 2H 2 SO 4(stęż)  Ag 2 SO 4 + SO 2 + 2H 2 O W reakcji azotanu(V) srebra z roztworami wodorotlenków litowców powstaje wodorotlenek srebra(I) barwy brązowej, który natychmiast ulega rozkładowi do tlenku srebra(I): 2Ag + 2OH -  ↓Ag 2 O + H 2 O

15 Reakcja Ag + z wodą amoniakalną – powstaje rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek diaminasrebra(I), nazywany również amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I) : [Ag(NH 3 ) 2 ](OH). Powyższy wodorotlenek ma łagodne właściwości utleniające, ma zastosowanie w chemii organicznej do wykrywania aldehydów, cukrów aldoz – reakcja lustra srebrnego (próba Tollensa), ponadto stosuje się do srebrzenia bombek oraz w produkcji luster srebrnych. Reakcja Ag + z wodą amoniakalną – powstaje rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek diaminasrebra(I), nazywany również amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I) : [Ag(NH 3 ) 2 ](OH). Powyższy wodorotlenek ma łagodne właściwości utleniające, ma zastosowanie w chemii organicznej do wykrywania aldehydów, cukrów aldoz – reakcja lustra srebrnego (próba Tollensa), ponadto stosuje się do srebrzenia bombek oraz w produkcji luster srebrnych.

16 Proces fotograficzny – chlorek, bromek i jodek srebra są solami, które ulegają rozkładowi pod wpływem światła. Klisza jest pokryta emulsją – zawiesiną żelatyny i w/w soli srebra Naświetlenie kliszy; następuje rozkład AgBr, atomy bromu wiązane są przez żel a atomy srebra tworzą skupiska – ziarna. Wywołanie kliszy przy użyciu łagodnego reduktora (hydrochinonu) polega na redukcji kationów srebra wokół ziaren srebra Utrwalenie kliszy – działanie utrwalaczem (tiosiarczanem(VI) sodu), który usuwa z kliszy nierozłożoną światłoczułą substancję poprzez związanie srebra w rozpuszczalne w wodzie związki kompleksowe – powstaje negatyw Pozytyw – naświetlenie poprzez negatyw papieru z odwrotnym rozłożeniem światła i cienia, dalsza obróbka tak jak przy wywołaniu i utrwaleniu kliszy.

17 Materiały źródłowe: 1. Adam Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna 2. M. Grębosz, S. Zapotoczny – Słownik szkolny – Chemia 3. A. Bogdańska Zarembina, E. I. Matusewicz, J. Matusewicz – Chemia dla szkół średnich 4. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, W. Sułkowski – Chemia – podręcznik i zbiór zadań w jednym 5. M. Litwin, S. Styka – Wlazło, J. Szymońska – Chemia ogólna i nieorganiczna 6. J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk – Tablice chemiczne 7. K. M. Pazdro – Chemia podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach Materiał zdjęciowy: 1. Wikipedia 2. Zdjęcia własne


Pobierz ppt "- Występowanie i Otrzymywanie miedzi oraz srebra, - Właściwości fizyczne miedzi i srebra, - Właściwości chemiczne miedzi i srebra, - ważniejsze związki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google