Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania marketingowe - wprowadzenie Paweł Gałka Konsultacje: poniedziałek p. 216 godz.: 11.30 -13.00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania marketingowe - wprowadzenie Paweł Gałka Konsultacje: poniedziałek p. 216 godz.: 11.30 -13.00."— Zapis prezentacji:

1 Badania marketingowe - wprowadzenie Paweł Gałka p.galka.mail@gmail.com Konsultacje: poniedziałek p. 216 godz.: 11.30 -13.00

2 Badania marketingowe - wprowadzenie Literatura przedmiotu 1. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011. 2. S. Kaczmarczyk: Zastosowania badań marketingowych. PWE, Warszawa 2007. 3. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Pod red. K.Mazurek-Łopacińskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002. 4. G. A.Churchill: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002

3 Badania marketingowe - wprowadzenie Pojęcie badań marketingowych Badania marketingowe obejmują diagnożę potrzeb iformacycjnych przedsiębiorstwa (instytucji), selekcję zmiennych oraz gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych służacych podejmowaniu decyzji marketingowych. Badania marketingowe red. K. Mazurek-Łopacińska

4 Badania marketingowe - wprowadzenie Cele badań marketingowych zrozumienie: opisanie, analizowanie, pomiar i przewidywanie zachowań rynkowych oraz oddziałującyhch nań czynników; decydowanie – zidentyfikowanie środków umożliwiających oddziaływanie na powyższe zachowannie oraz określenie optymalnego poziomu tego oddziaływania; kontrolowanie – analiza uzyskanych wyników.

5 Badania marketingowe - wprowadzenie Użytecznosć badań marketingowych Zależy od: ilości czasu przed podjęciem decyzji marketingowej, dostępności danych i informacji, rodzaju decyzji jaką mamy podjąć, relacji wartości zdobytych informacji do poniesionych na ich zdobycie kosztów.

6 Badania marketingowe - wprowadzenie Etapy badań marketingowych 1.Projektowanie badań. 2.Dobór próby. 3.Budowa instrumentu pomiarowego. 4.Zbieranie danych. 5.Redukcja danych. 6.Analiza danych. 7.Prezentacja i ocena wyników badań.

7 Badania marketingowe - wprowadzenie Rodzaje badań marketingowych Wyróżniamy następujące kryteria podziału badań marketingowych: 1.Horyzont czasowy (ex post, bieżące, ex ante). 2.Stopień szczegółowości (mikro-, makroekonomiczne). 3.Potrzeby informacyjne (stałe, okresowe, sporadyczne). 4.Wielkość badanej populacji (wyczerpujace, niewyczerpujące). 5.Podmiotowe. 6.Przedmiotowe (np. 4P). 7.Cel badań (eksploracyjen, opisowe, przyczynowo-skutkowe). 8.Jednostki miary (jakościowe, ilościowe).

8 Badania marketingowe - wprowadzenie Projektowanie badań marketingowych - etapy 1.Analiza i określenie problemu badawczego. 2.Dobór próby do badania. 3.Wybór form pomiaru. 4.Wybór instrumentu pomiaru. 5.Wybór metody analizy danych. 6.Zaplanowanie badania i określenie jego kosztów. 7.Określenie wartości wartości informacji jakie uzyskamy. 8.Opracowanie propozycji badawczej.

9 Badania marketingowe - wprowadzenie Źródła danych w badaniach marketingowych 1.Wtórne 2.Pierwotne

10 Badania marketingowe - wprowadzenie Rodzaje pomiaru pierwotnego 1.Pierwotne sondaże bezpośrednie (wywiady, metody projekcyjne, obcerwacja, rejestracja, spis). 2.Pierwotne sondaże bezpośrednie

11 Badania marketingowe - wprowadzenie Instrumenty pomiaru pierwotnego 1.Naturalne (zmysły). 2.Sztuczne: konwencjonalne (kwestionariusz, test, dziennik, scenariusz, model); mechaniczne (kamera, komputer, tachistoskop, skaner i in.)

12 Badania marketingowe - wprowadzenie Dobór próby badawczej 1.Ustalenie populacji. 2.Wybór metody doboru próby 3.Ustalenie liczebności próby

13 Badania marketingowe - wprowadzenie Wybór metody doboru próby badawczej 1.Losowe (prosty, warstwowy, grupowy i obszarowy). 2.Nielosowy (wygodny, uznaniowy, kwotowy)

14 Badania marketingowe - wprowadzenie Metody dotarcia do respondenta 1.Bezpośrednia 2.Elektorniczna 3.Telefoniczne 4.Pocztowa


Pobierz ppt "Badania marketingowe - wprowadzenie Paweł Gałka Konsultacje: poniedziałek p. 216 godz.: 11.30 -13.00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google