Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. KEN w Łodzi al. Politechniki 38, 93-590 Łódź.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. KEN w Łodzi al. Politechniki 38, 93-590 Łódź."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. KEN w Łodzi al. Politechniki 38, 93-590 Łódź

2 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.

3

4

5

6 Dalkia Łódź S.A BSH i firmy współpracujące z BSH P&G Gillettte Engorem PGE Dystrybucja Łódź ASCO Numatics ASD Compal Flextronics

7 Tworzenie klas patronackich Praktyki zawodowe u pracodawców Wycieczki i zajęcia zawodowe Modyfikacja kierunków kształcenia i programów nauczania Możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach Pracodawca uzyskuje dobrze wykształconego pracownika dla swojej firmy

8 W skład ZSP nr 9 w Łodzi wchodzą: Technikum nr 9 Technik informatyk Technik elektronik Technik energetyk Technik mechatronik Technik elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Elektryk

9 Nasi uczniowie zdobywają wykształcenie w zawodach przyszłości. Kształcimy dla potrzeb rynku pracy.

10 Należymy do Sieci Kształcenia Modułowego. Kształcimy w systemie modułowym.

11 Projektujemy proces kształcenia, by osiągać konkretne rezultaty. Pracujemy metodami aktywnymi.

12 Dostosowujemy programy nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Posiadamy nowoczesne pracownie.

13 Osiągamy cele poprzez: Właściwy dobór przedmiotów rozszerzonychDobrą bazę techno-dydaktycznąMotywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach

14 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; użytkowania urządzeń elektronicznych; naprawy urządzeń elektronicznych. Klasa objęta patronatem: Gillette Poland International Sp. z o.o. Współpraca: ASD Systemy zabezpieczeń Compal Europe Poland Flextronics

15 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych; eksploatacja urządzeń elektronicznych. Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka

16 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych; wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych; nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach. Klasa objęta patronatem: Dalkia Łódź S.A. Współpraca: Engorem Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto

17 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej; eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka

18 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Klasa objęta patronatem: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Współpraca: Firmy współpracujące z BSH

19 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych; projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka

20 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Współpraca: Compal Europe Poland

21 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka lub informatyka

22 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Współpraca: Dalkia Łódź S.A.

23 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Współpraca: Dalkia Łódź S.A.

24 Absolwent : nabywa umiejętność montażu i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; zdobywa wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; jest przygotowywany w zakresie montażu i eksploatacji układów automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów; poznaje tajniki budowy i eksploatacji linii kablowych i napowietrznych. Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie : montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

25

26  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi  Stowarzyszenie Elektryków Polskich  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź – Górna  WOŚP

27  Telewizja Kablowa Toya  PCK  Instytut Europejski  PTTK Łódź – Polesie

28 Projekt realizowany wspólnie z niemiecką szkołą z Wetzlar w ramach Dwustronnego Partnerskiego Projektu Szkół w Programie Comenius.

29 Projekt międzyszkolny realizowany przez ZSP nr 9

30 Wszyscy uczniowie mogą realizować kursy uprawniających do zdawania egzaminów na międzynarodowe certyfikaty w zakresie sieci komputerowych. 100 % zdawalność

31 Jesteśmy organizatorem Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych (we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi). Projekt o zasięgu wojewódzkim.

32 W trakcie realizacji projektu odbyły się m.in.:  konkursy  wystawy  prezentacje zdjęć Przy projekcie pracowało 180 uczniów

33 Projekt wykorzystujący techniki socjoterapii i turystykę z elementami survivalu, jako formę alternatywną, mającą przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym.

34 W szkole aktywnie działa koło SKKT PTTK, które regularnie zajmuje wysokie miejsce w gronie najlepszych szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych w Polsce. Nasi uczniowie uczestniczą w rajdach i biegach na orientację.

35

36 Program ma m.in. na celu podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób. Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych osobom uzdolnionym informatycznie. Uczniowie realizujący kursy w ramach programu otrzymują dostęp do programu Microsoft MSDNAA.

37

38 Szkolne drogowskazy do sukcesu - Mój uczeń wybiera przyszły zawód Szkoła promująca zdrowie Akademia ChintMoje finanse Akcja krwiodawstwa Szkolny kabaret „Wewnątrzszkolna Stacja Kabaretowa”

39 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej al. Politechniki 38, 93-590 Łódź e-mail: info@zsp9.pl strona internetowa: www.zsp9.pl tel./fax: 42 684-39-75


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. KEN w Łodzi al. Politechniki 38, 93-590 Łódź."

Podobne prezentacje


Reklamy Google