Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU GMINY CZŁUCHÓW NA LATA 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU GMINY CZŁUCHÓW NA LATA 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU GMINY CZŁUCHÓW NA LATA 2014-2020

2 KONSULTACJE SPOŁECZNE 4 OBSZARY TEMATYCZNE PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA I TURYSTYKA SPOŁECZEŃSTWO ŚRODOWISKO

3 ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZŁUCHÓW OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (1-5) ISTOTNE DZIAŁANIA (1-3)

4 Ocena warunków życia w Gminie Człuchów

5 Istotność działań dla mieszkańców i rozwoju Gminy Człuchów

6 Inne zaproponowane działania Rozbudowa obiektów kulturalnych na terenie gminy; Zwiększenie nakładów na inwestycje kulturalne; Zwiększenie ilości inicjatyw kulturalnych; Podniesienie znaczenia biblioteki; Rozwój komunikacji autobusowej

7 DRZEWO CELÓW Społeczeństwo kluczem do nowoczesności – integracja, aktywizacja, kształcenie Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; tworzenie warunków do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w zależności od potrzeb rynku pracy Wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty możliwości spędzania czasu wolnego Eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego; podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców Podnoszenie jakości usług publicznych i zwiększanie ich dostępności Dbałość o wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gospodarka i turystyka głównymi warunkami dobrobytu – budowanie potencjału gospodarczego na przedsiębiorczości i rozwoju sektora turystycznego Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości; kreowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów Wsparcie dla tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych Wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych; promocja pozarolniczych form działalności Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego; renowacja obiektów zabytkowych Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej Efektywna promocja gminy Przestrzeń i infrastruktura podstawą rozwoju obszaru gminy – kreowanie nowoczesnej, funkcjonalnej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni i infrastruktury Zwiększanie dostępności komunikacyjnej m. in. poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców i ich bezpieczeństwu; odnowa zdegradowanych obszarów Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Czyste środowisko wyznacznikiem jakości życia – dbałość o stan i zasoby środowiska naturalnego Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców; podejmowanie działań zmierzających do wdrażania idei gospodarki niskoemisyjnej Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w ogólnej ilości wykorzystywanej energii Modernizacja i rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych; wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni sćieków DRZEWO CELÓW

8 CELE STRATEGICZNE Cel strategiczny 1. Społeczeństwo kluczem do nowoczesności - integracja, aktywizacja, kształcenie Cel strategiczny 2. Gospodarka i turystyka głównymi warunkami dobrobytu - budowanie potencjału gospodarczego na przedsiębiorczości i rozwoju sektora turystycznego Cel strategiczny 3. Przestrzeń i infrastruktura podstawą rozwoju obszaru gminy - kreowanie nowoczesnej, funkcjonalnej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni i infrastruktury Cel strategiczny 4. Czyste środowisko wyznacznikiem jakości życia - dbałość o stan i zasoby środowiska naturalnego

9 Cel strategiczny 1. Społeczeństwo kluczem do nowoczesności - integracja, aktywizacja, kształcenie CELE OPERACYJNE 1.1. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców; tworzenie warunków do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w zależności od potrzeb rynku pracy 1.2. Wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty możliwości spędzania czasu wolnego 1.3. Eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego; podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców 1.4. Podnoszenie jakości usług publicznych i zwiększanie ich dostępności 1.5. Dbałość o wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

10 CELE OPERACYJNE Cel strategiczny 2. Gospodarka i turystyka głównymi warunkami dobrobytu - budowanie potencjału gospodarczego na przedsiębiorczości i rozwoju sektora turystycznego 2.1. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości; kreowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów 2.2. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych 2.3. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego; renowacja obiektów zabytkowych 2.4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej 2.5. Wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych; promocja pozarolniczych form działalności 2.6. Efektywna promocja gminy

11 Cel strategiczny 3. Przestrzeń i infrastruktura podstawą rozwoju obszaru gminy - kreowanie nowoczesnej, funkcjonalnej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni i infrastruktury CELE OPERACYJNE 3.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej m.in. poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej 3.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej 3.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej 3.4. Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców i ich bezpieczeństwu; odnowa zdegradowanych obszarów 3.5. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

12 Cel strategiczny 4. Czyste środowisko wyznacznikiem jakości życia - dbałość o stan i zasoby środowiska naturalnego CELE OPERACYJNE 4.1. Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 4.2. Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców; podejmowanie działań zmierzających do wdrażania idei gospodarki niskoemisyjnej 4.3. Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w ogólnej ilości wykorzystywanej energii 4.4. Modernizacja i rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych; wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

13 MISJA GMINY CZŁUCHÓW Wspólne dążenie władz samorządowych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych do kreowania warunków zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia jakości życia na terenie Gminy Człuchów oraz zwiększania jej konkurencyjności.

14 WIZJA GMINY CZŁUCHÓW Gmina Człuchów nowoczesnym ośrodkiem, w którym warto inwestować, mieszkać, pracować i wypoczywać. Aktywni, wykształceni, zintegrowani mieszkańcy; czyste środowisko naturalne; atrakcje kulturowe i przyrodnicze; nowoczesna, zmodernizowana infrastruktura; rozwinięta baza turystyczna; bogata oferta inwestycyjna - wyróżnikami decydującymi o wyjątkowości Gminy Człuchów.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Atrium Grupa Doradcza ul. Ratajczaka 26/3 61-813 Poznań Tel.: 61/855 86 38 Fax: 61/624 23 80 biuro@atrium-grupa.eu


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU GMINY CZŁUCHÓW NA LATA 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google