Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNACZENIE CZYNNIKA PRZYRODNICZEGO Wykład 4. Podejście przyrodniczo-historyczne  J.S. Mill  A. Smith  T. Malthus  D. Ricardo  J. B. Say.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNACZENIE CZYNNIKA PRZYRODNICZEGO Wykład 4. Podejście przyrodniczo-historyczne  J.S. Mill  A. Smith  T. Malthus  D. Ricardo  J. B. Say."— Zapis prezentacji:

1 ZNACZENIE CZYNNIKA PRZYRODNICZEGO Wykład 4

2 Podejście przyrodniczo-historyczne  J.S. Mill  A. Smith  T. Malthus  D. Ricardo  J. B. Say

3  Starożytni myśliciele a kwestia liczby ludności: Konfucjusz, Platon, Arystoteles  Wiek XVI – G. Botero  Wiek VXII – W. Petty  Wiek XVIII - A. Smith

4 Hipoteza ludnościowa A. Smitha Wzrost ludności Spadek wielkości żywności Minimum egzystencji Nowe technologie Indukowana inwencja Więcej żywności Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Bartkowiak Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa, s. 85

5 Zasada ludnościowa T. Malthusa Minimum egzystencji Stan stacjonarny ludności Autonomiczna interwencja Nowe technologie Więcej żywności Wzrost ludności Wyczerpanie dostępnych zasobów Mniej żywności Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Bartkowiak Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa, s. 86

6 Hipoteza ludnościowa Kramera Większy produkt Nowe technologie Więcej żywności Większa gęstość zaludnienia Indukowana inwencja Wzrost ludności Źródło: jak na poprzednim rysunku

7 Paradygmat dualizmu gospodarczego  Hipoteza Prebischa – Singera (1950) i teoria uzależnienia Prebischa - Franka a) kraje ubogie mają odmienne struktury społeczne i ekonomiczne - trudność w opisie b) Relacje cenowe w handlu międzynarodowym działają na niekorzyść krajów słabo rozwiniętych. c) Zalecanie rozwoju w oparciu o własny sektor wytwórczy i substytucje importu d) KWR tworzą jądro, - przywilej wpływania na podział pracy

8 Paradygmat dualizmu gospodarczego  Wynika z zasady ludnościowej Malthusa i teorii ludnościowej Beckera Współczesna gospodarka światowa składa się z: a) lepiej rozwiniętego zamożnego centrum b) Gorzej rozwiniętych i ubogich peryferii KSR nie powinny uczestniczyć w zintegrowanej gospodarce światowej, a rozwój oprzeć na polityce samowystarczalności.

9 Bibliografia:  Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.  Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.  Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, warszawa 2001.  Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011.


Pobierz ppt "ZNACZENIE CZYNNIKA PRZYRODNICZEGO Wykład 4. Podejście przyrodniczo-historyczne  J.S. Mill  A. Smith  T. Malthus  D. Ricardo  J. B. Say."

Podobne prezentacje


Reklamy Google