Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie jakości usług transportu kolejowego: w poszukiwaniu źródeł finansowania Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dr Marcin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie jakości usług transportu kolejowego: w poszukiwaniu źródeł finansowania Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dr Marcin."— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie jakości usług transportu kolejowego: w poszukiwaniu źródeł finansowania Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański Gdańsk, 3.03.2016

2 Dlaczego należy finansować rozwój publicznego transportu zbiorowego?

3 Hierarchia postulatów Model logitowyRegresjaDeklaracje pasażerów Komfort w pojazdach1110 Ceny226 Czas335 Częstotliwość442 Niezawodność568 Kierowcy654 Punktualność771 Jakość informacji899 Bezpieczeństwo(9)83

4 Postrzeganie jakości usługi kolejowej przez pasażerów jednostek ED74 (PKP PR) Źródło: Ewaluacja SPOT dla MRR

5 Postrzeganie jakości usługi kolejowej przez pasażerów jednostek EN57SPOT (PKP PR) Źródło: Ewaluacja SPOT dla MRR

6 Postrzeganie komfortu podróży w zależności od typu pojazdu – wnioski z badań rynku transportu miejskiego w Gdyni Badanie przeprowadzono wiosną 2012 r. w ramach projektu TROLLEY; Wywiad bezpośredni z pasażerami transportu miejskiego w Gdyni; próba 1106 respondentów (dobór nielosowy, uznaniowy, w zależności od płci, przedziału wiekowego i typu autobusu/trolejbusu z którego korzystał respondent); Wśród cech (możliwy wybór tylko jednej) najlepiej opisujących pojazd 1/5 wskazała na komfort. Źródło: projekt TROLLEY

7 Rodzaj pojazdu a ocena wygody w pojeździe Rodzaj trolejbusu a ocena wygody w pojeździe Rodzaj autobusu a ocena wygody w pojeździe

8 Wyniki badań percepcji autobusu i trolejbusu w Gdyni w 2010 roku Profil semantyczny autobusu i trolejbusu dla respondentów w wieku 16-20 lat Profil semantyczny autobusu i trolejbusu dla respondentów w wieku 61 - 70 lat Źródło: K. Hebel, M. Wołek, O. Wyszomirski: Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. [W:] Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka”. Wyd. UG, Gdańsk 2012 nr 44

9 Jak można finansować rozwój publicznego transportu zbiorowego?

10 Źródła finansowania Środki na transport kolejowy (PI 7); Środki na transport niskoemisyjny w miastach (PI 4). POIŚ; RPO ( w tym ZIT).

11 Wyzwania dla sektora samorządowego w związku z finansowaniem projektów transportowych Ustawa o finansach publicznych (indywidualizacja limitów zadłużenia); Sztywność budżetów samorządowych (oświata, służba zdrowia); Delegowanie zadań na rzecz JST bez zapewnienia właściwego poziomu finansowania; konieczność integracji transportu publicznego (komunikacja miejska i kolejowa, niejasności z ustawą metropolitalną); Ryzyko własnościowe (inwestowanie w cudze aktywa); Rozproszenie po stronie zarządców infrastruktury;

12 Wyzwania dla przewoźnika kolejowego w związku z finansowaniem projektów transportowych Dekapitalizacja zasobów (kontekst długoterminowy); Konieczność uzyskania zdolności kredytowej; Konieczność spełnienia kryteriów formalnych (PSO + trwałość); Ryzyko przychodowe w związku z powszechnością kontraktów netto na rynku; Brak danych istotnych dla podejmowania decyzji rynkowych;

13 Zamiast podsumowania: w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia JST i przewoźnika Zapewnienie ram prawnych dla integracji transportu zbiorowego (integracja taryfowo-biletowa z poszanowaniem zróżnicowanych potrzeb); Usamorządowienie w celu: uporządkowania zarządzania infrastrukturą w woj. pomorskim; wyboru docelowego modelu organizacyjnego przez organizatora rynku; przygotowania na 4-ty Pakiet Kolejowy. Umowa długoterminowa;


Pobierz ppt "Kształtowanie jakości usług transportu kolejowego: w poszukiwaniu źródeł finansowania Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dr Marcin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google