Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Szkolenie dla beneficjentów w zakresie promocji i informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Szkolenie dla beneficjentów w zakresie promocji i informacji."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Szkolenie dla beneficjentów w zakresie promocji i informacji

2 Promocja i informacja Wymagania dotyczące promocji i informacji Projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

3 Cel promocji i informacji Podniesienie świadomości wśród szerokiego kręgu odbiorców o możliwościach finansowania różnych przedsięwzięć w ramach obszarów priorytetowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego

4 Cel promocji i informacji Zapewnienie otwartości i jawności wszystkich prowadzonych działań, Umożliwienie łatwego dostępu do odpowiednich informacji dla specyficznych grup odbiorców w Polsce, jak również w krajach EFTA EOG, Spowodowanie efektywnego wdrażania Mechanizmów Finansowych, Rozwiewanie wszelkich wątpliwości o Mechanizmach Finansowych oraz zapobieganie nadużywania środków finansowych, co może być spowodowane niewłaściwym dostępem do informacji. źródło: www.eog.gov.pl

5 Wytyczne dot. promocji Informacja i promocja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Aneks A do wytycznych Informacja i promocja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego www.norweski.niemen.org.pl www.eog.gov.pl

6 Oznakowanie Billboardy Tablice informacyjne Konferencje prasowe Ulotki/broszury Biuletyny Pocztówki Bannery Strony internetowe Oznakowanie pojazdów Gadżety promocyjne Wydawnictwa audio- wizualne Koszulki, czapeczki Bannery internetowe inne

7 Wymagania Działania promocyjne powinny jasno potwierdzać otrzymaną pomoc na wszystkich dokumentach związanych z projektem oraz na każdym materiale promocyjnym (np. materiały szkoleniowe, broszury, ulotki, plakaty).

8 Wymagania - logotypy Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

9 Wymagania - logotypy Emblematom Mechanizmów Finansowych mogą towarzyszyć symbole narodowe lub regionalne.

10 Wymagania - sformułowania W materiałach informacyjnych w języku polskim: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa. W materiałach informacyjnych w języku angielskim: Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism and national budget.

11 Przykłady

12

13

14

15 Plakaty W celu informowania beneficjentów oraz opinii publicznej o roli odgrywanej przez Mechanizmy Finansowe projektodawcy powinni prezentować plakaty informujące o wsparciu projektu przez dofinansowanie w ramach Mechanizmów Finansowych. Plakaty powinny być umieszczone w siedzibie instytucji wdrażających lub korzystających z pomocy dostarczanej w ramach Mechanizmów Finansowych (np. w centrach szkoleniowych).

16 Materiały informacyjne Publikacje (np. broszury, ulotki, newslettery), na temat projektu powinny zawierać wyraźne odniesienie do Mechanizmu Finansowego oraz ich emblematy na stronie tytułowej.

17 Wydarzenia informacyjne Organizatorzy wydarzeń informacyjnych, takich jak konferencje, seminaria, targi i wystawy, przygotowywanych w związku z wdrażaniem projektów współfinansowanych przez Mechanizmy Finansowe, powinni wyraźnie zaznaczyć udział Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

18 Dodatkowe działania Beneficjenci mogą uruchomić dodatkowe działania promocyno-informacyjne, jeżeli uznają je za potrzebne. W tych sprawach powinni skonsultować się z Operatorem i poinformować go o swoich inicjatywach.

19 Dokumentacja Partnerzy projektu powinni przechowywać oraz dołączyć do Sprawozdań i rozliczeń informację o promocji projektu, jak też dokumenty potwierdzające działania promocyjne:  zdjęcia bilbordów, trwałych tablic informacyjnych. Plakaty i inne materiały promocyjne  kopie informacji prasowych  kopie list uczestników wydarzeń z podpisami, w przypadku otwartych dużych wydarzeń – zdjęcia lub filmy  dokumenty potwierdzające wydatki na działania promocyjne

20 Dokumentacja W przypadku braku dokumentów potwierdzających wydatki dotyczące działań promocyjnych będą one traktowane jako niekwalifikowane.


Pobierz ppt "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Szkolenie dla beneficjentów w zakresie promocji i informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google