Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technikum nr 19: technik analityk technik informatyk fototechnik technik logistyk technik spedytor technik weterynarii technik włókiennik technik włókienniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technikum nr 19: technik analityk technik informatyk fototechnik technik logistyk technik spedytor technik weterynarii technik włókiennik technik włókienniczych."— Zapis prezentacji:

1

2 Technikum nr 19: technik analityk technik informatyk fototechnik technik logistyk technik spedytor technik weterynarii technik włókiennik technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 19: Fotograf Rękodzielnik wyrobów dekoracyjnych

3 A59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. A60 Wykonywanie badań analitycznych. Zadania zawodowe: przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych, wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych. Możliwość zatrudnienia: przemysł chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, środków pomocniczych, gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

4 E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Zadania zawodowe: montowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych, projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami, projektowanie baz danych, administrowanie bazami danych, tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami. Możliwość zatrudnienia: administrator baz danych, programista, administrator sieci komputerowych, serwisant sprzętu komputerowego, grafik w instytucjach publicznych, firmach prywatnych, bankach i instytucjach finansowych.

5 A20 Rejestracja i obróbka obrazu. A25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. Zadania zawodowe: organizowanie planu zdjęciowego, rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych. Możliwość zatrudnienia: fotograf, fotolaborant, fotoreporter, operator zdjęciowy w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych, prowadzenie własnej działalności w zakresie usług fototechnicznych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

6 Zadania zawodowe: planowanie prac związanych z procesem logistycznym, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Możliwość zatrudnienia: koordynator zaopatrzenia i zbytu, przedstawiciel handlowy, specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, zarządzanie centrum dystrybucyjnym, administrator taboru i organizator transportu. A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

7 A28 Organizacja i nadzorowanie transportu, dystrybucji i magazynowania. A29 Obsługa klientów i kontrahentów. Zadania zawodowe: organizowanie prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, rozliczenia z klientami i kontrahentami, wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Możliwość zatrudnienia: przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe, agencje obsługi portów morskich, lotniczych oraz przedsiębiorstwa spedytujące wyprodukowane towary, hurtownie zaopatrujące placówki handlowe.

8 R09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. R10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. R11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej. Zadania zawodowe: prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt, wykonywania czynności w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa, prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą. Możliwość zatrudnienia: zakłady lecznicze dla zwierząt, organa inspekcji weterynaryjnej, prowadzenie własnej działalności w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych.

9 A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Zadania zawodowe: wykonywania projektów plastycznych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, sporządzania dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, wytwarzania i wykańczania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych; Możliwość zatrudnienia: samodzielna działalność gospodarcza, rękodzielnicze zakłady rzemieślnicze, pracownie rękodzieła artystycznego, muzealne i konserwatorskie pracownie tkanin, pracownie artystów plastyków, firmy włókiennicze, produkcyjne i usługowe, sklepy i hurtowanie branży włókienniczej.

10 A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych Zadania zawodowe: organizowanie pracy zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów gotowych - zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów włókienniczych, planowanie i kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych wytwarzania wyrobów włókienniczych sprawowanie kontroli nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych we włókiennictwie Możliwość zatrudnienia: samodzielna działalność gospodarcza, rękodzielnicze zakłady rzemieślnicze, pracownie rękodzieła artystycznego, muzealne i konserwatorskie pracownie tkanin, pracownie artystów plastyków, firmy włókiennicze, produkcyjne i Usługowe, sklepy i hurtowanie branży włókienniczej.

11 A20 Rejestracja i obróbka obrazu. Zadania zawodowe: organizowanie planu zdjęciowego, rejestrowanie obrazu, kopiowanie i obróbki obrazu. Możliwość zatrudnienia: zakłady fotograficzne, redakcje gazet, agencje reklamowe, domy mody, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Zadania zawodowe: przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych, obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych, wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych, wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

12 Koła, warsztaty: Koło Teatralne "PIGWA" Szkolne Koło Caritas Klub Anglisty Szkolny Ośrodek Kariery UKS "Włókiennik - Łódź" Klub Młodego Technika Koło Plastyczne Szkolny Klub Fotograficzny Towarzystwo Przyjaciół Łodzi Koło Techniczno - Włókiennicze Strażnicy Tradycji

13 dobrą bazę, wykwalifikowaną kadrę, młodzież deklarującą chęć poszerzania wiedzy, mobilność, pracę projektową i realizacje wielu projektów, sukcesy sportowe, sukcesy zawodowe, zadowolenie uczniów – wyniki ankiety.

14


Pobierz ppt "Technikum nr 19: technik analityk technik informatyk fototechnik technik logistyk technik spedytor technik weterynarii technik włókiennik technik włókienniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google