Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 21.04.2016 r. Przedsiębiorcze odkrywanie – wprowadzenie do dyskusji, doświadczenia pomorskie Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka, Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 21.04.2016 r. Przedsiębiorcze odkrywanie – wprowadzenie do dyskusji, doświadczenia pomorskie Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka, Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 21.04.2016 r. Przedsiębiorcze odkrywanie – wprowadzenie do dyskusji, doświadczenia pomorskie Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Organizator Partner

2 Otwarty konkurs na inteligentne specjalizacje mobilizacja środowisk gospodarczych i naukowych do wejścia w nowe interakcje i dyskusję strategiczną (proces przygotowania aplikacji) oddolnie sformułowane propozycje inteligentnych specjalizacji weryfikacja przez niezależnych ekspertów z doświadczeniem międzynarodowym (selekcja + inspiracje) stworzenie warunków dla definiowania przedsięwzięć horyzontalnych i wpływania na wydatkowanie różnych strumieni środków z RPO (nie tylko B+R) wejście w dialog z regionalnymi środowiskami gospodarczymi i naukowymi (negocjacja tzw. porozumień) © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 21/04/2016

3 Inteligentne specjalizacje Pomorza zostały zdefiniowane i wybrane, ale to nie zamyka tematu! ICT Gospodarka morska Energetyka i budownictwo Technologie medyczne Istotą polityki IS jest proces tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 21/04/2016

4 Zasadniczy cel polityki IS znalezienie atrakcyjnych obszarów/kierunków dla zainwestowania środków publicznych i prywatnych w zakresie B+R+I w celu wejścia na nowe nisze rynkowe i wykreowania konkurencyjnych globalnie specjalizacji przyszłości (motorów rozwojowych) – zarówno nowych, jak i będących kontynuacją dotychczasowych © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 21/04/2016 Cele szczegółowe strategiczna priorytetyzacja (zdefiniowanie specjalizacji) dobre projekty B+R+I (głównie z sektora przedsiębiorstw, ale także uczelni) projekty kluczowe i horyzontalne (w zakresie infrastruktury B+R, edukacji, specjalistycznego wsparcia itp.) inwestycja w ekosystemy rozwojowe (stworzenie mechanizmów współpracy i kultury procedowania niezbędnych dla prowadzenia działalności innowacyjnej i poszukiwania nowych obszarów działania)

5 Wyzwania dla wdrażania polityki IS kontynuacja dyskusji strategicznej (formalny wymiar – coroczna modyfikacja zakresów specjalizacji i priorytetów z udziałem Rad IS) inwestycje w procesy sprzyjające przygotowaniu dobrych projektów B+R+I przez firmy i w szczególnych przypadkach przez uczelnie (inspirowanie, interakcje i sieciowanie, budowanie kontaktów z naukowcami itp.) dobre ustawienie systemu oceny projektów B+R+I (gracze gospodarczy i naukowi muszą mieć przekonanie, że wybierane są wartościowe projekty) pilotowanie projektów kluczowych i horyzontalnych (już zdefiniowanych i tych które pojawią się w wyniku dalszych prac, w tym spotkań Rad poszczególnych ISP) © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 21/04/2016

6 Inteligentne specjalizacje – quo vadis?

7 Potrzeby gospodarki –> na ile mamy adekwatne i kompleksowe narzędzia?

8 Proces –> co jest naszym celem? Koncentracja, mobilizacja, relacje, lepsze zrozumienie, wspólne przedsięwzięcia?

9 Koncentracja środków ->jak budować unikalne specjalizacje? -> gdzie jesteśmy?

10 Wiarygodność -> jak zaangażować liderów?

11 „Dobre” projekty –> lepsza podaż czy lepsza ocena? Jak budować silne specjalizacje?

12

13 Rola administracji –> kto jest właścicielem procesu? Oddziaływane przez bodźce czy „działanie”?

14 RIS a KIS -> region a centrum?

15 Inteligentne specjalizacje – quo vadis? 1.Potrzeby gospodarki –> na ile mamy adekwatne i kompleksowe narzędzia? 2.Proces –> co jest naszym celem? Koncentracja, mobilizacja, relacje, lepsze zrozumienie, wspólne przedsięwzięcia? 3.Koncentracja środków -> jak budować unikalne specjalizacje, gdzie jesteśmy, do czego rzeczywiście zmierzamy? 4.Wiarygodność -> jak zaangażować liderów? 5.„Dobre” projekty –> lepsza podaż czy lepsza ocena? Jak budować silne specjalizacje? 6.Rola administracji –> kto jest właścicielem procesu? Oddziaływane przez bodźce czy „działanie”? 7.RIS a KIS (region a centrum)? © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 21/04/2016

16 Kwestie i wyzwania do dyskusji w ramach debaty okrągłego stołu Jak silna koncentracja środków – czyli jak szerokie inteligentne specjalizacje? Jak zorganizować system dystrybucji wsparcia dla regionalnych inteligentnych specjalizacji? Koordynacja wsparcia z poziomu centralnego i regionalnego © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 21/04/2016


Pobierz ppt "Gdańsk, 21.04.2016 r. Przedsiębiorcze odkrywanie – wprowadzenie do dyskusji, doświadczenia pomorskie Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka, Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google