Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Guła Marek Zaborowski Wymagania nowej dyrektywy Art.4, ust.4: Tam gdzie jest to odpowiednie, do finansowania renowacji i wdrażana planów zmierzających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Guła Marek Zaborowski Wymagania nowej dyrektywy Art.4, ust.4: Tam gdzie jest to odpowiednie, do finansowania renowacji i wdrażana planów zmierzających."— Zapis prezentacji:

1

2 Andrzej Guła Marek Zaborowski

3 Wymagania nowej dyrektywy Art.4, ust.4: Tam gdzie jest to odpowiednie, do finansowania renowacji i wdrażana planów zmierzających do utrzymania lub zwiększenia efektywności energetycznej, należy używać ESCO i kontraktowania gwarantowanych usług energetycznych (tłum. M.Z.) (ba) use, where appropriate, ESCOs, and energy performance contracting to finance renovations and implement plans to maintain or improve energy efficiency in the long term

4 ESCO – gwarantowany efekt przy zmniejszonym ryzyku Gwaantowany rezultat - ESCO jako usługa o gwarantowanym efekcie (energy performance contract) - obecnie stosowane procedury audytu prowadzą do zawyżania efektów (rys. poniżej) – jaki efekt energetyczny kupują BGK i NFOSiGW? Ryzyko techniczne i finansowe po stronie partnera prywatnego

5 Główne bariery rozwoju rynku ESCO Brak uregulowań prawnych ESCO Wykluczenie ESCO z projektów dotacyjnych Wysokie (lub bardzo wysokie) koszty transakcyjne Brak zrozumienia formuły ESCO u klientów Słaba rozpoznawalność usług ESCO Mało rygorystyczne normy w zakresie EE (będą ostrzejsze) Niska konkurencyjność ESCO do innych form finansowania (będzie się zmieniać) Słaby popyt na inwestycje w zakresie EE (będzie większy) Brak know-how

6 Regulacje prawne Przekonanie, że kontrakty typu ESCO zwiększają zadłużenie gminy Problem związany z pomocą publiczną (w trakcie analizy przez NFOSIGW) Niejasność we wskazaniu jednoznacznie na możliwość stosowania formuły ESCO - obawy urzędników związane z legalnością stosowania tej formuły (obawy przed jej kwestionowaniem przez organy kontroli) problem obecnie rozwiązywany przez KAPE S.A.

7 Dotacje a ESCO Programy dotacji, dostępne w obecnej formie dla podmiotów publicznych, praktycznie wykluczają możliwość współfinansowania ze strony ESCO Firmy ESCO praktycznie nie mogą uczestniczyć w projektach dofinansowanych ze środków publicznych przede wszystkim –ze względu na brak odpowiednich zapisów w dokumentach programowych – nie są wymienione jako źródło kapitału własnego –występowanie problemów z interpretacją pomocy publicznej

8 Wysokie koszty transakcyjne Na koszt uruchomienia projektu ESCO/PPP wpływa: Koszt audytu Koszt przygotowania kosztownej dokumentacji przetargowej Koszt negocjacji umowy Koszt rozliczeń Koszty monitoringu

9 Sektory rynku ESCO Przemysł Budynki publiczne Oświetlenie uliczne Ciepłownictwo Mieszkalnictwo Budynki komercyjne Transport publiczny

10 Rekomendacje Zniesienie barier prawnych Mądre i świadome wprowadzenie do regulaminów dotacyjnych formuły ESCO (oraz PPP) Sfinansowanie ze środków publicznych mechanizmów prowadzących do zmniejszenia kosztów transakcyjnych przygotowania kontraktów Zmiana podejścia administracji w stosunku do partnerów prywatnych

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Andrzej Guła Marek Zaborowski Wymagania nowej dyrektywy Art.4, ust.4: Tam gdzie jest to odpowiednie, do finansowania renowacji i wdrażana planów zmierzających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google