Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGISTYKA W SEKTORZE PUBLICZNYM Moduł H 8. Dla kogo ten moduł – cele Kształcenie wyspecjalizowanych kadr zarządzających sektorem publicznym, Sektor publiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGISTYKA W SEKTORZE PUBLICZNYM Moduł H 8. Dla kogo ten moduł – cele Kształcenie wyspecjalizowanych kadr zarządzających sektorem publicznym, Sektor publiczny."— Zapis prezentacji:

1 LOGISTYKA W SEKTORZE PUBLICZNYM Moduł H 8

2 Dla kogo ten moduł – cele Kształcenie wyspecjalizowanych kadr zarządzających sektorem publicznym, Sektor publiczny jest niezwykle istotnym elementem gospodarki rynkowej, Sektor publiczny, z uwagi na swoją specyfikę, wymaga odmiennego podejścia w zarządzaniu – inna jest jego pozycja na rynku i cele działania.

3 Przekazywana wiedza – program (1) Wysoce interdyscyplinarne zajęcia poświęcone wszystkim aspektom funkcjonowania administracji publicznej, Wiedza w zakresie zintegrowanego zarządzania w układach terytorialnych, Wiedza o procesach zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego, Zarządzanie logistyczne w obszarach niebiznesowych, takich jak: gospodarka miejska, ochrona środowiska, podmioty „non profit”, służba zdrowia, szkolnictwo,

4 Przekazywana wiedza – program (2) Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, Zarządzanie w urzędach administracji publicznej, Organizacja samorządu terytorialnego, Zagadnienia logistyki miejskiej (city logistic) – najnowsze trendy w tym zakresie, Problemy rozwoju i funkcjonowania centrów i klastrów logistycznych oraz ich wpływu na rozwój i konkurencyjność regionu/miasta.

5 Program bloku Nazwa przedmiotu Zarządzanie miastem oraz gospodarka regionalna Logistyka miejska (city logistic) Marketing terytorialny Centra logistyczne i klastry a region Praktyczne aspekty zastosowań zarządzania logistycznego

6 Sylwetka absolwenta Absolwent modułu „Zarządzanie w administracji publicznej” : Posiada wykształcenie menedżera sektora publicznego, myślącego w sposób kreatywny, Jest otwarty na nowe sposoby i trendy w zarządzaniu w administracji publicznej, Może być liderem samorządowym, umiejącym myśleć w sposób interdyscyplinarny, Zdobędzie wiedzę teoretyczną i podstawy praktyczne w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce miasta i regionu, Nabywa wiedzę związaną z funkcjonowaniem centrów logistycznych i klastrów – jako szczególnie aktualnym zagadnieniem w obszarze logistyki.

7 Możliwości zatrudnienia Absolwent po ukończeniu tego modułu może: - zajmować stanowiska administracyjne w instytucjach samorządowych (gmina, powiat, województwo), - być specjalistą w podmiotach typu „non profit” oraz instytucjach sektora publicznego wprowadzających zarządzanie logistyczne (obecnie szczególnie aktualny trend), - - pełnić funkcję logistyka w instytucjach odpowiadających za ochronę środowiska, - specjaliści z tego zakresu są obecnie poszukiwani - -

8 Informacje na temat bloku Szczegółowych informacji udzielają Opiekun bloku: dr Jan Kaźmierski e-mail : kazjan@tlen.pl Sekretariat Katedry Logistyki (mgr Stefania Konopa) pokój 344, tel. 635–52–15 e-mail: logistykawz@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "LOGISTYKA W SEKTORZE PUBLICZNYM Moduł H 8. Dla kogo ten moduł – cele Kształcenie wyspecjalizowanych kadr zarządzających sektorem publicznym, Sektor publiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google