Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 12.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 12.2015."— Zapis prezentacji:

1 Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 12.2015

2 LSI MAKS2 – lokalny system informatyczny służący do obsługi procesów związanych z: wnioskowaniem o dofinansowanie (wypełnienie wniosku, edycja, podgląd, walidacja, wysyłka, drukowanie, etc.) podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, http://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

3 LSI MAKS2 – budowa modułowa systemu:  Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach  Moje projekty – zapisane wnioski o dofinansowanie  Regulaminy i instrukcje – dokumenty pomocnicze

4  Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach

5  Podgląd danego naboru

6  Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

7

8

9  Zakładka: Informacje o projekcie

10

11  Zakładka: Wnioskodawca

12

13

14 1. Opis grupy docelowej wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celów projektów i określenie wskaźników pomiaru celów 3. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy) 4. Opis zadań 5. Opis trwałości rezultatów projektu 6. Harmonogra m realizacji projektu 7. Opis potencjału, doświadczenia projektodawcy oraz sposobu zarządzania projektem 8. Budżet projektu

15  Zakładka: Opis projektu

16  Zakładka: Wskaźniki

17

18  Zakładka: Zadania

19  Zakładka: Harmonogram realizacji projektu

20  Zakładka: Potencjał i zarządzanie

21  Zakładka: Budżet projektu (podgląd)

22  Zakładka: Szczegółowy budżet projektu (wypełnianie)

23

24

25  Zakładka: Uzasadnienie kosztów

26  Zakładka: Oświadczenia

27  Zakładka: Oświadczenia (cd.)

28  Zakładka: Dodatkowe informacje

29

30  Zakładka: Walidacja i wysyłka wniosku

31  Zakładka: Drukowanie wniosku

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 12.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google