Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia studentów posiadających prawo do dodatku socjalnego Ada Ladzik-Rapczyńska, Warszawa 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia studentów posiadających prawo do dodatku socjalnego Ada Ladzik-Rapczyńska, Warszawa 10."— Zapis prezentacji:

1 erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia studentów posiadających prawo do dodatku socjalnego Ada Ladzik-Rapczyńska, Warszawa 10 lipca 2015 r.

2 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Dokument: Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”. Rok akademicki 2015/2016. opublikowany jest na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo- wyzsze/#power http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo- wyzsze/#power

3 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Dofinansowanie studentów z prawem do dodatku socjalnego - wyłącznie z programu PO WER; Status mobilności w Erasmus+ - dofinansowanie „zerowe”; Dofinansowanie studentów z prawem do dodatku socjalnego określone w PLN Dodatek socjalny wynosi 839 zł na miesiąc i jest wliczony do stawki ryczałtowej (stawki zostały określone w załączniku III do Umowy)

4 erasmusplus.org.pl/power Stawki w projekcie „Zagraniczna mobilność….” PO WER A. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej

5 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy w terminie wyznaczonym przez uczelnię mają udokumentowane prawo do otrzymywania stypendium socjalnego Uczelnia musi zdefiniować termin, w którym podejmowana będzie decyzja, czy student ma prawo do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia ustala, jaka jest wymagana dokumentacja potwierdzająca prawo do otrzymywania stypendium socjalnego

6 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Otrzymywanie dodatku socjalnego jest gwarantowane od pierwszego dnia mobilności do końca okresu finansowania ustalonego w umowie ze studentem

7 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego. Jeżeli uczelnia posiada środki i zachowuje zasady równego traktowania stypendystów może wypłacić taki dodatek Zasady naliczania oraz rozliczania „wsparcia indywidualnego powiększonego o dodatek socjalny” są takie same jak kategorii budżetowej „wsparcie indywidualne” w programie Erasmus+.

8 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego i zdecyduje o wypłacie na przedłużony okres mobilności „wsparcia indywidualnego”, to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny”. Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 839 zł na miesiąc.

9 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla stypendystów z prawem do dodatku socjalnego Dziękuję za uwagę ! Ada Ladzik-Rapczyńska tel. 22 46 31 664 e-mail aladzik@frse.org.plaladzik@frse.org.pl


Pobierz ppt "Erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia studentów posiadających prawo do dodatku socjalnego Ada Ladzik-Rapczyńska, Warszawa 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google