Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r.

2 www.utk.gov.pl Akty prawne: Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 2 decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniająca decyzję 2007/756/WE (Dz.U.UE.L.2012.345.1) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.)

3 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 3 kod alfabetyczny składający się z 2 do 5 liter nanosi się na każdy pojazd szynowy w pobliżu europejskiego numeru pojazdu określa posiadacza pojazdu zgodnie z rejestracją w krajowym rejestrze pojazdów niepowtarzalne i ważne we wszystkich krajach objętych TSI OPE oraz we wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się ze stosowaniem systemu numeracji pojazdów i oznaczeń VKM

4 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 4 litery mogą posiadać znaki diakrytyczne pełna nazwa lub skrót nazwy posiadacza pojazdu w łatwo rozpoznawalny sposób wszystkie spośród 26 liter alfabetu łacińskiego wielkie litery

5 www.utk.gov.pl Posiadaczowi pojazdu można nadać więcej niż jedno oznaczenie VKM w przypadku gdy: Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 5 posiadacz pojazdu ma ważne powody przemawiające za wyróżnieniem poszczególnych taborów pojazdów w ramach swojej organizacji. posiadacz pojazdu posiada formalną nazwę w więcej niż jednym języku,

6 www.utk.gov.pl Pojedyncze oznaczenie VKM może zostać przydzielone grupie przedsiębiorstw: Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 6 należących do jednej struktury korporacyjnej (np. grupy kapitałowej), należących do jednej struktury korporacyjnej, w ramach której jednej organizacji powierzono prowadzenie wszystkich spraw w imieniu wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, która powierzyła odrębnemu, pojedynczemu podmiotowi prawnemu prowadzenie wszystkich spraw w swoim imieniu, przy czym w takim wypadku podmiot ten pełni rolę posiadacza.

7 www.utk.gov.pl Obowiązki wnioskodawcy : Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 7 poinformowanie o każdej zmianie złożenie wniosku poinformowanie o zaprzestaniu posługiwania się VKM

8 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 8 oznaczenie VKM zachowuje ważność w przypadku zmiany przez posiadacza VKM nazwy na inną, która nie wykazuje podobieństwa z dotychczasowym oznaczeniem VKM

9 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 9

10 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 10

11 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 11

12 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 12

13 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 13

14 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 14

15 www.utk.gov.pl Dokumenty: Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 15 potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu przedłożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. wniosek na formularzu wg wzoru; oświadczenie wnioskodawcy, stwierdzające że jest właścicielem lub posiadającym tytuł prawny do pojazdów kolejowych wg wzoru nr 1a, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika; dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie) lub udzielenie prokury, tj. odpis lub wydruk z systemu Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości;

16 www.utk.gov.pl http://www.era.europa.eu/Document- Register/Pages/list-VKM.aspx Warszawa, 7 marca 2016 r. VKM 16 http://www.utk.gov.pl/

17 www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Dziękujemy za uwagę ! Warszawa, 7 marca 2016 r.


Pobierz ppt "Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google