Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja NBP w szkołach 2005-2009 Liczba uczniów i nauczycieli objętych programami NBP: Szkoły ponadgimnazjalne:  Ponad 1 mln uczniów  Ponad 2,5 tys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja NBP w szkołach 2005-2009 Liczba uczniów i nauczycieli objętych programami NBP: Szkoły ponadgimnazjalne:  Ponad 1 mln uczniów  Ponad 2,5 tys."— Zapis prezentacji:

1

2 Edukacja NBP w szkołach 2005-2009 Liczba uczniów i nauczycieli objętych programami NBP: Szkoły ponadgimnazjalne:  Ponad 1 mln uczniów  Ponad 2,5 tys. nauczycieli Gimnazja:  0,5 mln uczniów  Ponad 3 tys. nauczycieli Szkoły podstawowe – projekt pilotażowy (2009)  600 uczniów

3 Edukacja NBP w szkołach 2005-2009 Wyodrębniony program edukacji finansowej:  700 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych  Ponad 2,5 tys. nauczycieli Ponad 1 tys. nauczycieli wstąpiło do Klubu IMPULS – programu NBP ułatwiającego nauczanie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

4 Projekty adresowane do środowisk akademickich NAGRODY 2008-2009 Nagroda Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską:  W 2008 roku wpłynęło 47 prac, nagrodzono 3 osoby  W 2009 roku wpłynęły 72 prace, nagrodzono 6 osób Nagrody Prezesa NBP za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne (co 2 lata)  W 2008 roku wpłynęło 30 prac doktorskich, nagrodzono 4 osoby  W 2008 roku wpłynęło 5 prac habilitacyjnych, nagrodzono 2 osoby

5 Projekty adresowane do środowisk akademickich DOFINANSOWANIA 1.Dofinansowania konferencji naukowych i studenckich 2.Program Polska Przedsiębiorcza - pobudzanie przedsiębiorczości wśród studentów (przy współpracy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości) 3.Programy stypendiów pomostowych  Od 2002 r. NBP ufundował blisko 3000 stypendiów

6 Projekty adresowane do środowisk akademickich STUDIA PODYPLOMOWE 1. Studia podyplomowe dla dziennikarzy ekonomicznych (INE PAN)  2008 r. – 33 absolwentów  2009 r. – rekrutacja w toku 2. Studia podyplomowe dla nauczycieli przedsiębiorczości (rocznie 2 województwa)  2009 r. – Lublin i Kraków (2 x 50 absolwentów) 3. Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (17 uczelni ekonomicznych w całej Polsce)  w każdym województwie 50 absolwentów rocznie  zarezerwowane miejsca (15 osób) dla działaczy samorządowych i nauczycieli ze szkół ekonomicznych  jednolity syllabus, podręcznik oraz scentralizowany egzamin

7 Kampania informacyjno-edukacyjna EURO  145 dodatków w prasie codziennej, tygodnikach, miesięcznikach  783 strony w gazetach i magazynach  Łączny nakład zaangażowanych dzienników i czasopism 2 708 500 egz.  5 godzin audycji w rozgłośniach radiowych (Polskie Radio oraz rozgłośnie lokalne)  Ponad 4 godziny debat w stacjach telewizyjnych (TVN i TVN 24)

8 Kampania informacyjno-edukacyjna EURO  Serwis edukacyjno-informacyjny na najpopularniejszym portalu informacyjnym w Polsce Onet.pl www.drogadoeuro.onet.pl  Serwis informacyjny na portalu internetowym gazety „Rzeczpospolita” www.rp.pl  Serwis informacyjny na portalu internetowym gazety „Gazeta Prawna” www.gazetaprawna.pl  Konkurs na scenariusz filmu o historii euro Warszawa, 29.10.09

9 Projekty adresowane do liderów opinii i osób zaufania społecznego  Dziennikarze ekonomiczni - Nagroda im. Władysława Grabskiego -Dziennikarska Nagroda Ślad im. bp. Jana Chrapka (nagroda w dziedzinie ekonomii) -Studia podyplomowe  Analitycy makroekonomiczni -Konkurs na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego

10  Nauczyciele przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie -kursy, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne -studia podyplomowe (2 województwa rocznie)  Księża, pastorzy, działacze religijni -w 2008 r. szkolenia objęły 150 księży katolickich (3 diecezje) -w 2009 r. szkolenia objęły 250 księży katolickich (5 diecezji) i 30 pastorów oraz świeckich działaczy protestanckich -publikacje edukacyjne na najważniejszym portalu Episkopatu Polskiego www.opoka.pl Projekty adresowane do liderów opinii i osób zaufania społecznego

11  Administracja państwowa - studia podyplomowe z ekonomii dla urzędników państwowych i samorządowych (KSAP)  Prokuratorzy i sędziowie -kursy ekonomiczne -artykuły edukacyjne w „Gazecie Prawnej”  Liderzy związkowi -kursy dla przywódców związków zawodowych -artykuły edukacyjne w prasie związkowej Projekty adresowane do liderów opinii i osób zaufania społecznego

12 Spodziewane efekty w latach 2010-2012 Szkoły 1. Podstawowe:  1,5 tys. uczniów  1,5 tys. rodziców 2. Gimnazja:  0,5 mln uczniów  2,5 tys. nauczycieli 3. Ponadgimnazjalne:  ponad 450 tys. uczniów  2,5 tys nauczycieli  ponad 100 tys. uczestników olimpiad

13 Studia podyplomowe:  300 nauczycieli przedsiębiorczości  100 dziennikarzy ekonomicznych  150 urzędników państwowych i samorządowych  3000 osób zainteresowanych tematyką euro, w tym samorządowców i nauczycieli szkół ekonomicznych Spodziewane efekty w latach 2010-2012

14 W ramach kursów zostanie przeszkolonych:  600 księży i działaczy religijnych  150 urzędników samorządowych  150 liderów związkowych Spodziewane efekty w latach 2010-2012


Pobierz ppt "Edukacja NBP w szkołach 2005-2009 Liczba uczniów i nauczycieli objętych programami NBP: Szkoły ponadgimnazjalne:  Ponad 1 mln uczniów  Ponad 2,5 tys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google