Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(I cz.) W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki? Wartościowość pierwiastka Wzory strukturalne i sumaryczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(I cz.) W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki? Wartościowość pierwiastka Wzory strukturalne i sumaryczne."— Zapis prezentacji:

1 (I cz.) W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki? Wartościowość pierwiastka Wzory strukturalne i sumaryczne

2 Wartościowość pierwiastka  Atomy pierwiastków dążąc do osiągnięcia trwałej konfiguracji elektronowej (dubletu lub oktetu elektronowego – konfiguracji najbliższego sobie helowca) łączą się w cząsteczki za pomocą wiązań:  atomowe (kowalencyjne), kowalencyjne spolaryzowanie – przez uwspólnienie pary lub par elektronowych  jonowe – przekształcają się w jony: kationy - oddając elektrony walencyjne aniony – przyjmując elektrony na powłokę walencyjną  Liczba wiązań jest cechą charakterystyczną dla danego pierwiastka i jest zależna od liczby elektronów walencyjnych.

3 Wartościowość pierwiastka (cd)  Przykłady: cząsteczki homoatomowe  H 2  H – H (wiązanie pojedyncze)  F 2  F – F (wiązanie pojedyncze)  Cl 2  Cl – Cl (wiązanie pojedyncze)  Br 2  Br – Br (wiązanie pojedyncze)  O 2  O = O (wiązanie podwójne)  S 2  S = S (wiązanie podwójne)  N 2  N ≡ N (wiązanie potrójne)  P 2  P ≡ P (wiązanie potrójne)

4 Wartościowość pierwiastka (cd) Przykłady: cząsteczki heteroatomowe: CH 4 (4 wiązania pojedyncze)CO 2 (2 wiązania podwójne) H | H – C – H | H O = C = O  Zdolność do tworzenia określonej liczby wiązań nazywamy wartościowością pierwiastka I II IV II IV I VI II III I V II IV II I II H 2 O ; CO 2 ; CH 4 ; SO 3 ; NH 3 ; P 2 O 5 ; SO 2 ; H 2 S

5 Wartościowość pierwiastka (cd) Niektóre pierwiastki mogą mieć kilka różnych wartościowości w zależności od tego z jakim pierwiastkiem i w jakich warunkach łącząc się tworzą cząsteczkę PierwiastekWartościowośćPierwiastekWartościowość WodórIŻelazoII, III LitowceIChlorI, III, V, VII BerylowceIISiarkaII, IV, VI GlinIIIFosforIII, V FluorIWęgielII, IV TlenIIOłówII, IV AzotI, II, III, IV, VMiedźI, II

6 Cząsteczki – molekuły  Atomy pierwiastków połączone wiązaniami kowalencyjnymi lub kowalencyjnymi spolaryzowanymi stanowią cząsteczkę (molekułę): Cząsteczka homoatomowa złożona z atomów tego samego pierwiastka: (H 2, N 2, S 8, C 60, O 2, Cl 2, Br 2, F 2, I 2 ) Cząsteczka heteroatomowa złożona jest z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków: (H 2 O, HCl, CO 2, CH 4, C 2 H 6, H 2 S, SO 3, N 2 O 5, HNO 3, NH 3, H 2 SO 4 )

7 Wzór sumaryczny i strukturalny (elektronowy) kreskowy Wzór sumarycznyWzór strukturalny – kreskowy Określa rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę Określa rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz pokazuje wiązania pomiędzy poszczególnymi atomami (sposób powiązania między atomami) H2SO4H2SO4 H – O O S H – O O  2 atomy wodoru (H), 1 atom siarki (S), 4 atomy tlenu (O)

8 Indeks i współczynnik stechiometryczny  Indeks – (O 2 ) cyfra zapisania po prawej stronie symbolu pierwiastka informuje o liczbie atomów w pierwiastka w cząsteczce (indeksu w wartości 1 nie zapisuje się)  Współczynnik stechiometryczny – (2 HCl) cyfra/liczba zapisania przed wzorem sumarycznym cząsteczki określa liczbę cząsteczek (współczynnika o wartości 1 nie zapisuje się)  Przykłady:  5 N 2 – pięć cząsteczek dwuatomowych azotu (10 at. N)  3 HNO 3 – trzy cząsteczki kwasu azotowego(V) na które składają się: 3 ∙ 1 at. H = 3 atomy wodoru; 3 ∙ 1 at. N = 3 atomy azotu 3 ∙ 3 at. O = 9 atomów tlenu


Pobierz ppt "(I cz.) W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki? Wartościowość pierwiastka Wzory strukturalne i sumaryczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google