Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Warszawa, 24-25.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Warszawa, 24-25.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Warszawa, 24-25.10.2011 r.

2 Zapotrzebowanie na środki finansowe

3 Zapotrzebowanie 2010/2009 Zapotrzebowanie szpitali na koniec 2010 r. przekroczyło 1 105,80 tys. zł co stanowiło ponad 4,5-krotność zapotrzebowania z 2009 roku W każdym województwie odnotowano wzrost zapotrzebowania na finansowanie jednak zarówno wielkość jak i dynamika zapotrzebowania cechuje się znacznym zróżnicowaniem w zależności od województwa

4 Zapotrzebowanie na środki finansowe

5 Zapotrzebowanie I kw. 2011/I kw. 2010 Zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe w I kw. 2011 r. przekroczyło 188,40 mln zł Najwięcej środków w tym okresie potrzebowały szpitale z województwa mazowieckiego (ok. 76,7 mln zł) oraz kujawsko- pomorskiego (55,5 mln zł) Największą dynamikę wzrostu potrzeb zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim oraz śląskim Zapotrzebowanie na środki finansowe w skali całego kraju zwiększyło się ponad 1,5 razy W II kwartale 2011 roku nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania w stosunku do kwartału poprzedniego

6 Zapotrzebowanie na środki finansowe wg Electus S.A. [mln zł] Źródło: Electus S.A. * Wielkość określona na podstawie wstępnych danych szacunkowych.

7 Podstawowym celem poszukiwania finansowania są: realizacja kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu dostosowanie standardu jednostki do poziomu europejskiego spłata oraz restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych Cele pozyskania finansowania

8 Zobowiązania szpitali publicznych

9 Zobowiązania ogółem

10 Zobowiązania szpitali publicznych według stanu na II kwartał 2011 roku wynoszą 9 671,50 tys. zł W 2010 roku w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zobowiązań o 4% Dynamika zobowiązań w poszczególnych województwach cechowała się relatywnie dużym zróżnicowaniem, odnotowano województwa, w których poziom zobowiązań uległ znaczącemu zwiększeniu jak i te w których poziom zadłużenia uległ obniżeniu. Mimo podejmowanych przez rząd prób restrukturyzacji sytuacji finansowej publicznych szpitali widać wyraźną tendencją wzrostową zadłużenia tychże jednostek

11 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w 2009 roku [mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

12 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w 2010 roku [mln zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

13 Zobowiązania wymagalne

14 Rosnące zobowiązania wymagalne to wciąż największe zagrożenie W 2010 r. nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z 2009 r. Regulowanie zobowiązań wymagalnych wciąż stanowi duży problem dla Jednostek Służby Zdrowia Od końca 2010 roku do końca II kwartału 2011 roku zobowiązania wymagalne wzrosły o 219,80 mln zł co stanowi 10,5% wzrost w wartościach względnych

15 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia Porównanie zobowiązań wymagalnych między okresami [mln zł]

16 Dwa województwa wykazujące najwyższe zobowiązania wymagalne (mazowieckie oraz śląskie) posiadają największą ilość szpitalnych placówek publicznych w swoim regionie Wzrost zobowiązań ogółem, przy jednoczesnym spadku zobowiązań wymagalnych świadczyć może o coraz bardziej efektywnym, świadomym zarządzaniu przez menedżerów długiem podległych im placówek. Sytuacja taka miała miejsce np. w województwie śląskim. Zobowiązania szpitali publicznych

17 Korelacja pomiędzy zapotrzebowaniem szpitali publicznych na środki finansowe a zadłużeniem wymagalnym

18 Zapotrzebowanie szpitali a zadłużenie wymagalne

19 Cztery z pięciu województw mających największe zobowiązania wymagalne, wykazywało także największe zapotrzebowanie na środki finansowe w badanym okresie Województwa małopolskie, lubuskie oraz opolskie zgłaszały zapotrzebowanie na środki przewyższające wartość ich zobowiązań wymagalnych wynika to prawdopodobnie z planowanych w danym okresie inwestycji. Pomimo dużego zadłużenia (141 mln) województwo kujawsko- pomorskie wykazuje znikome zapotrzebowanie (7 mln) na środki finansowe Podsumowanie zapotrzebowania szpitali

20 Założenia: Organ założycielski podejmuje decyzje o komercjalizacji SP ZOZ NZOZ rozpoczyna działalność bez zobowiązań SP ZOZ’u Zadłużenie SP ZOZ’u spłacane będzie przez organ założycielski Okres spłaty od jednego miesiąca – finansowanie pomostowe; do okresu docelowego zgodnego z potrzebami i możliwościami JST. Przekształcenie SP ZOZ

21 SP ZOZ Wierzyciel Zobowiązania Cesja wierzytelności Spłata wierzytelności Finansowanie docelowe Okres – dostosowany do potrzeb Finansowanie pomostowe Okres - Od 1 miesiąca NZOZJST

22 Zrealizowane cele: NZOZ rozpoczyna działalność bez zobowiązań oraz nie ponosi kosztów ich obsługi JST, w sposób dostosowany do własnych możliwości, realizuje spłatę zobowiązań SP ZOZ’u Zastosowane rozwiązanie jest elastyczne z punktu widzenia wskaźników zadłużenia JST W przypadku finansowania pomostowego możliwość obniżenia poziomu długu

23


Pobierz ppt "Raport Electus S.A. Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia Warszawa, 24-25.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google