Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemcy po II wojnie światowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemcy po II wojnie światowej"— Zapis prezentacji:

1 Niemcy po II wojnie światowej

2 1.Rozebrane Niemcy 8 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie wojska hitlerowskich Niemiec. Zaczęła się nowa karta w historii tego kraju. Przez niemal pół wieku Niemcy miały być podzielone, z początku pomiędzy mocarstwa zwycięskie w II wojnie światowej - Związek Radziecki i zachodnich Aliantów - Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, a później na dwa odrębne państwa. Jednak pod sam koniec II wojny światowej mało kto spodziewał się takiego rozwoju wydarzeń. Wtedy kwestia państwa niemieckiego pozostawała wciąż nierozstrzygnięta i formułowano różne pomysły co do jego przyszłości.

3 2.Bardzo ważne daty 30 sierpnia 1945 r. – początek działań Sojuszniczej Rady Kontroli 20 listopada 1945 r. – 1 października 1946 r. – proces norymberski 23/24 czerwca 1948 r.– 12 maja 1949 r.– blokada zachodniej części Berlina przez ZSRR 20 września 1949 r. – powstanie Republiki Federalnej Niemiec 7 października 1949 r. – powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej 16 czerwca 1953 r. – początek powstania berlińskiego, krwawo stłumionego przez wojska radzieckie 15 maja 1955 r. – uzyskanie pełnej suwerenności przez Austrię 12/13 sierpnia 1961 r. – początek budowy muru berlińskiego

4 3.Zjednoczenie Niemiec Wydarzenia podobne do włoskich miały miejsce w II połowie XIX wieku także w państwach niemieckich. Tworzyły one od 1815 roku tzw. Związek Niemiecki, konfederację niezależnych państw. Walka o prymat w tym związku toczyła się między Austrią i Prusami. Nowe państwo zabierało Francji Alzację i sporą część Lotaryngii. Francja musiała też zapłacić mu okup w wysokości 5 miliardów franków. Zjednoczone Niemcy stawały się państwem federacyjnym, z dziedzicznym monarchą. Pierwszym był Wilhelm I – król Prus, który został cesarzem niemieckim. Władzę wykonawczą sprawował kanclerz. Jako pierwszy to stanowisko w zjednoczonych Niemczech sprawował Otto von Bismarck.

5 4.Mur Berliński 50 lat temu - w połowie sierpnia 1961 roku - zaczęła się budowa muru berlińskiego. Ta licząca 156 km budowla na 28 lat podzieliła stolicę Niemiec i Europę. Przy próbie jej przekroczenia zginęło kilkaset osób. Na początek, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku ruszyła Akcja Róża.

6 4.1 Mur Berliński W jej ramach zaczęto opasywać radziecką strefę okupacyjną Berlina zasiekami z drutów kolczastych. Przepuszczalnej dotychczas granicy pilnowało około 10 tysięcy wschodnioniemieckich funkcjonariuszy - policjantów i członków straży robotniczych. W podobnym tonie wypowiedział się premier Wielkiej Brytanii Harold Macmillan: - Wschodni Niemcy zatrzymują rzekę uciekinierów i okopują się za jeszcze szczelniejszą żelazną kurtyną.

7 4.2 Mur Berliński -upadek Przeprowadzone 18 marca 1990 roku pierwsze i zarazem ostatnie wolne wybory do Izby Ludowej - NRD-owskiego parlamentu - wygrał złożony z CDU i dwóch mniejszych ugrupowań prawicowy "Sojusz dla Niemiec", zdobywając 48,1 procent głosów. Na SPD głosowało 21,9 proc. wyborców, na powstałą z przekształcenia SED Partię Demokratycznego Socjalizmu (PDS) 16,4 proc., a na współtworzony przez Nowe Forum Sojusz 90 2,9 proc. Wynik wyborów zinterpretowano jako jednoznaczne opowiedzenie się obywateli NRD za szybkim zjednoczeniem.


Pobierz ppt "Niemcy po II wojnie światowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google