Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemcy po II wojnie światowej. 1.Rozebrane Niemcy 8 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie wojska hitlerowskich Niemiec. Zaczęła się nowa karta w historii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemcy po II wojnie światowej. 1.Rozebrane Niemcy 8 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie wojska hitlerowskich Niemiec. Zaczęła się nowa karta w historii."— Zapis prezentacji:

1 Niemcy po II wojnie światowej

2 1.Rozebrane Niemcy 8 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie wojska hitlerowskich Niemiec. Zaczęła się nowa karta w historii tego kraju. Przez niemal pół wieku Niemcy miały być podzielone, z początku pomiędzy mocarstwa zwycięskie w II wojnie światowej - Związek Radziecki i zachodnich Aliantów - Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, a później na dwa odrębne państwa. Jednak pod sam koniec II wojny światowej mało kto spodziewał się takiego rozwoju wydarzeń. Wtedy kwestia państwa niemieckiego pozostawała wciąż nierozstrzygnięta i formułowano różne pomysły co do jego przyszłości.

3 2.Bardzo wa ż ne daty 30 sierpnia 1945 r. – początek działań Sojuszniczej Rady Kontroli 20 listopada 1945 r. – 1 października 1946 r. – proces norymberski 23/24 czerwca 1948 r.– 12 maja 1949 r.– blokada zachodniej części Berlina przez ZSRR 20 września 1949 r. – powstanie Republiki Federalnej Niemiec 7 października 1949 r. – powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej 16 czerwca 1953 r. – początek powstania berlińskiego, krwawo stłumionego przez wojska radzieckie 15 maja 1955 r. – uzyskanie pełnej suwerenności przez Austrię 12/13 sierpnia 1961 r. – początek budowy muru berlińskiego

4 3.Zjednoczenie Niemiec Wydarzenia podobne do włoskich miały miejsce w II połowie XIX wieku także w państwach niemieckich. Tworzyły one od 1815 roku tzw. Związek Niemiecki, konfederację niezależnych państw. Walka o prymat w tym związku toczyła się między Austrią i Prusami. Nowe państwo zabierało Francji Alzację i sporą część Lotaryngii. Francja musiała też zapłacić mu okup w wysokości 5 miliardów franków. Zjednoczone Niemcy stawały się państwem federacyjnym, z dziedzicznym monarchą. Pierwszym był Wilhelm I – król Prus, który został cesarzem niemieckim. Władzę wykonawczą sprawował kanclerz. Jako pierwszy to stanowisko w zjednoczonych Niemczech sprawował Otto von Bismarck.

5 4.Mur Berli ń ski Na początek, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku ruszyła Akcja Róża. 50 lat temu - w połowie sierpnia 1961 roku - zaczęła się budowa muru berlińskiego. Ta licząca 156 km budowla na 28 lat podzieliła stolicę Niemiec i Europę. Przy próbie jej przekroczenia zginęło kilkaset osób. Na początek, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku ruszyła Akcja Róża.

6 4.1 Mur Berli ń ski W jej ramach zaczęto opasywać radziecką strefę okupacyjną Berlina zasiekami z drutów kolczastych. Przepuszczalnej dotychczas granicy pilnowało około 10 tysięcy wschodnioniemieckich funkcjonariuszy - policjantów i członków straży robotniczych. W podobnym tonie wypowiedział się premier Wielkiej Brytanii Harold Macmillan: - Wschodni Niemcy zatrzymują rzekę uciekinierów i okopują się za jeszcze szczelniejszą żelazną kurtyną.

7 4.2 Mur Berli ń ski -upadek Przeprowadzone 18 marca 1990 roku pierwsze i zarazem ostatnie wolne wybory do Izby Ludowej - NRD-owskiego parlamentu - wygrał złożony z CDU i dwóch mniejszych ugrupowań prawicowy "Sojusz dla Niemiec", zdobywając 48,1 procent głosów. Na SPD głosowało 21,9 proc. wyborców, na powstałą z przekształcenia SED Partię Demokratycznego Socjalizmu (PDS) 16,4 proc., a na współtworzony przez Nowe Forum Sojusz 90 2,9 proc. Wynik wyborów zinterpretowano jako jednoznaczne opowiedzenie się obywateli NRD za szybkim zjednoczeniem.


Pobierz ppt "Niemcy po II wojnie światowej. 1.Rozebrane Niemcy 8 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie wojska hitlerowskich Niemiec. Zaczęła się nowa karta w historii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google