Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT ZAGADNIENIA GEODEZYJNE W STRATEGII ROZWOJU WOJEDZTWA MAZOWIECKIEGO 26.04.2005 PROPOZYCJA TEMATYKI MAZOWIECKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT ZAGADNIENIA GEODEZYJNE W STRATEGII ROZWOJU WOJEDZTWA MAZOWIECKIEGO 26.04.2005 PROPOZYCJA TEMATYKI MAZOWIECKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT ZAGADNIENIA GEODEZYJNE W STRATEGII ROZWOJU WOJEDZTWA MAZOWIECKIEGO 26.04.2005 PROPOZYCJA TEMATYKI MAZOWIECKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GEOINFORMACYJNYCH ZASŁUGUJĄCYCH NA WSPARCIE UE W LATACH 2007-2013 Jerzy Gaździcki Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

2 Jerzy Gaździcki2 PROJEKTOWANE CELE PRIORYTETOWE POLITYKI SPÓJNOŚCI UE, 2007-2013 1.Konwergencja i konkurencyjność regionów (78% funduszy, dla ubogich regionów NUTS II, tj. dla wszystkich województw) 2.Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach (18% funduszy, powiązanie ze Strategią Lizbońską) 3.Europejska współpraca regionalna (4% funduszy, współpraca transgraniczna i międzynarodowa)

3 Jerzy Gaździcki3 PROJEKTOWANE CELE STRATEGICZNE NPR, 2007-2013 1.Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego 2.Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia 3.Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

4 Jerzy Gaździcki4 PROJEKTOWANE PRIORYTETY STRATEGICZNE NPR, 2007-2013 1.INWESTYCJE 2.ZATRUDNIENIE 3.EKSPORT 4.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 5.INNOWACYJNOŚĆ 6.OCHRONA RYNKU 7.INTEGRACJA SPOŁECZNA 8.WIEDZA I KOMPETENCJE 9.AKTYWIZACJA I MOBILNOŚĆ 10.GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ

5 Jerzy Gaździcki5 ZNACZENIE REGIONÓW NUTS: Wspólna Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Jednostki podziału terytorialnego przeznaczone do planowania i rozliczania środków finansowych, pomocy regionalnej oraz dla celów statystycznych; w Polsce: 6 NUTS 1, 16 NUTS 2 oraz 15 Euroregionów NTS: Polski odpowiednik NUTS

6 Jerzy Gaździcki6

7 7 ZMIANY INSTYTUCJONALNE Zwiększenie kompetencji samorządowego województwa Zwiększenie roli planowania wielkoprzestrzennego Powiązanie kształcenia i nauki z gospodarką i rynkiem pracy

8 Jerzy Gaździcki8 PROPONOWANE KIERUNKI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MAZOWSZA 1.TWORZENIE I WDRAŻANIE MAZOWIECKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uzasadnienie: Zgodność z 3 celami priorytetowymi UE Powiązanie z dyrektywą INSPIRE i jej polskim komponentem (PIIP) Zgodność z 4 wyróżnionymi priorytetami strategicznymi NPR Należyte przygotowanie przez Samorząd Województwa i PW (projekt MSIP)

9 Jerzy Gaździcki9 PROPONOWANE KIERUNKI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MAZOWSZA 2. USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KATASTRU Uzasadnienie: Zgodność z 3 celami priorytetowymi UE Powiązanie z dyrektywą INSPIRE i jej polskim komponentem Zgodność z 4 wyróżnionymi priorytetami strategicznymi NPR Znaczenie gospodarcze

10 Jerzy Gaździcki10 PROPONOWANE KIERUNKI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MAZOWSZA 3. UKIERUNKOWANIE SZKOLNICTWA, DOKSZTAŁCANIE KADR ORAZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uzasadnienie: Zgodność z 1 celem priorytetowym UE (2) Zgodność z 2 wyróżnionymi priorytetami strategicznymi NPR (8,10) Znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego


Pobierz ppt "SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT ZAGADNIENIA GEODEZYJNE W STRATEGII ROZWOJU WOJEDZTWA MAZOWIECKIEGO 26.04.2005 PROPOZYCJA TEMATYKI MAZOWIECKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google