Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch., prof. ZUT, UTP© 2015 W1001 Proces projektowy Ciąg następstw Eric Owen Moss, Pterodactyl, Culver City, LA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch., prof. ZUT, UTP© 2015 W1001 Proces projektowy Ciąg następstw Eric Owen Moss, Pterodactyl, Culver City, LA."— Zapis prezentacji:

1 Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch., prof. ZUT, UTP© 2015 W1001 Proces projektowy Ciąg następstw Eric Owen Moss, Pterodactyl, Culver City, LA

2 W1001 Bill & Melinda Gates Hall Morphosis (…) filozofia projektowania wywodzi się z zainteresowania tworzeniem obiektu posiadającego znaczenie, które może być określone przez absorpcję środowiska kulturowego, dla którego obiekt powstaje. To działanie odmienne od typowego podejścia architektonicznego, w którym nakłada się znaczenie wywiedzione z zewnętrznych, obcych wpływów, znaczenie odległe od stawianych przed architektem zadań. Thom Mayne

3 W1001 Pryncypia w architekturze – kontekstualizacja działania projektowego Człowiek i otoczenie (aspekt holistyczny) Idea Trwałość Firmitas Użyteczność Utilitas Piękno Venustas Referencja (aspekt holistyczny) Przestrzenna rama, organizacja sceny ekspozycyjnej Aspekt techniczny, materialna postać obiektu, substancja Funkcje dopełniające, rekreacja / reprezentacja Harmonijne ukształtowanie oprawy obiektu, wzmacnianie znaczenia obiektu Komponent procesu projektowego Zagospodarowanie otoczenia obiektu Obiekt Wnętrze obiektu Detal Synergiczna synteza, transpozycja kodu kulturowego Selekcja fizycznych komponentów konstytuujących obiekt Delimitacja przestrzeni wewnętrznych oraz przestrzeni transferu, definiowanie technologii obiektowych Ekspresja obecności, relacje między formami różnych skal, relacje między wnętrzami odmiennego przeznaczenia Bezpośrednie odwołanie do człowieka Zapewnienie jakościowe Określenie komfortu w zróżnicowanych postaciach Kształtowanie (pozytywnych) bodźców środowiskowych Utrwalenie identyfikacji UżytecznośćPiękno Idea

4 W1001 Oś zaawansowania czasu projektu Kognicja zadania projektowego Akumulacja informacji źródłowych, synteza danych, inkubacja idea situ determinanty + referencje Uproszczenie umowne do postaci linearnej Wstępna koncepcja Zaawansowana koncepcja Integracja interdyscyplinarna, interpretacje formalne i materiałowe Rozwiązanie techniczne (sankcjonowanie prawne) Weryfikacja, interpretacja interdyscyplinarna, koordynacja, transpozycja Rozwiązanie techniczne deskryptywne Zapowiedź materializacji Optymalizacja, redukcja

5 W1001 Środowisko inkubacji projektu Wnętrze pracowni Franka Gehry

6 W1001 Formowanie wstępnego rozwiązania koncepcyjnego kod kulturowy Kognicja zadania projektowego Akumulacja informacji źródłowych Wybór asocjacji kulturowych (+formalnych) Przetwarzanie i synteza danych Inkubacja Translacja wyobrażenie - reprezentacja Testowanie wariantów Weryfikacja i korekta Selekcja i rafinacja reprezentacji idea miejsce wytyczne ograniczenia inspiracje Schemat zakłada pozytywną weryfikację

7 W1001 Formowanie zaawansowanego rozwiązania koncepcyjnego kod materiałowy Interpretacja formalna Interpretacja materiałowa Akceptacja koncepcji konstrukcja + obudowa Schemat zakłada pozytywną weryfikację Konfrontacja i reakcja feedback odbiorców projektu Integracja interdyscyplinarna (dyscypliny pokrewne) Integracja interdyscyplinarna (dyscypliny niepowiązane) Weryfikacja i korekta Translacja reprezentacja > zapis techniczny

8 W1001 Formowanie rozwiązania technicznego – etap sankcjonowania prawnego Akceptacja koncepcji zaawansowanej Schemat zakłada pozytywną weryfikację Weryfikacja zgodności tło zagadnień prawnych i formalnych Interpretacja interdyscyplinarna (dyscypliny pokrewne) Implementacja interdyscyplinarna (dyscypliny niepowiązane) Weryfikacja i korekta Ekstensja reprezentacji Koordynacja i selektywna ekspresja Transpozycja atrybucja znaczeń ekstensja środków wyrazu i ich znaczeń Weryfikacja poprawności zasady przyjmowanych konwencji indywidualnych

9 W1001 Formowanie rozwiązania technicznego deskryptywnego Akceptacja zapisu uwarunkowanego prawnie Ekspozycja składniki formalnie ważne Optymalizacja Redukcja Ostateczny zapis Zapowiedź materializacji Reprezentacja instruująca Reprezentacja referencyjna i kalkulacyjna Maskowanie składniki niezbędne nieposiadające znaczenia pozatechnicznego hierarchizacja składników istotnych eliminacja składników zbędnych elementy indywidualne prototypowe zakres bilansowy dokumentacji

10 W1001 Wyjątek z warsztatu Jean Nouvel, One Central Park, Chippendale, AUS

11 W1001 Wyjątek z warsztatu Ball-Nogues Studio, Pulp Pavilion (Paper Pavilion), Coachella

12 W1001 Uproszczona struktura procesu projektowego Struktura procesu projektowego wg Lee Calisti

13 W1001 Typowa struktura procesu projektowego Projektowanie – w ramach samoświadomości architekta

14 W1001 Struktura procesu projektowego w ujęciu rdzennym i meta Projektowanie – w ramach metaświadomości architekta (proces kontrolowany)

15 W1001 Projektowanie a aspekt prognostyczny Eksploracja tematu projektowego prowadząca do: -odkrycia celu, -zdefiniowania celu, -wskazania środków realizacji celu, -rewersyjnej weryfikacji awansu procesu projektowego.

16 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Rozważanie sprzeczności zalążkowych: budynek vs natura, obiekt rządowy vs obiekt publiczny, itd.

17 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Konstytuowanie idei – reprezentacji optymalizującej społeczną i kulturową rolę budynków

18 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Reprezentacja

19 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Uszczegółowienie profilu tożsamościowego obiektu (kompleksu)

20 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Implementacja założeń ideowych

21 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Implementacja założeń ideowych

22 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja H Associates + Haeahn Architecture Chung-Nam Government Complex Implementacja założeń ideowych

23 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja Letnia szkoła architektury RTU, Łotwa Idea + ograniczenia + użyteczność + materiał

24 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja Letnia szkoła architektury RTU, Łotwa Idea + ograniczenia + użyteczność + materiał

25 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja Letnia szkoła architektury RTU, Łotwa Idea + ograniczenia + użyteczność + materiał

26 W1001 Struktura procesu projektowego – aplikacja Letnia szkoła architektury RTU, Łotwa Idea + ograniczenia + użyteczność + materiał


Pobierz ppt "Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch., prof. ZUT, UTP© 2015 W1001 Proces projektowy Ciąg następstw Eric Owen Moss, Pterodactyl, Culver City, LA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google