Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie profilu użytkownika przeglądarki LMN na podstawie sposobu korzystania z map analogowych przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwie Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie profilu użytkownika przeglądarki LMN na podstawie sposobu korzystania z map analogowych przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwie Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie profilu użytkownika przeglądarki LMN na podstawie sposobu korzystania z map analogowych przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwie Andrzej Węgiel Katedra Urządzania Lasu Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

2 Cel pracy Uzyskanie informacji dotyczącej sposobu użytkowania poszczególnych map leśnych przez pracowników nadleśnictwa pełniących różne funkcje.

3 Badania ankietowe Do wszystkich nadleśnictw w Polsce rozesłano pocztą elektroniczną ankiety z prośbą o wydrukowanie, powielenie i wypełnienie przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwie: nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, specjalista, leśniczy, podleśniczy, strażnik leśny.

4 AnkietaAnkieta 1.Mapa obszaru terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa 2.Mapa ewidencji gruntów 1 : 5000 3.Mapa gospodarcza 1 : 5000 4.Mapa sytuacyjno-przeglądowa funkcji lasu 5.Mapa przeglądowa obrębu 6.Mapa glebowo-siedliskowa leśnictwa 7.Mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów leśnictwa 8.Mapa gospodarczo-przeglądowa cięć rębnych i powierzchni nieodnowionych leśnictwa 9.Mapa gospodarczo-przeglądowa projektowanych cięć pielęgnacyjnych leśnictwa 10.Mapa przeglądowa siedlisk 11.Mapa przeglądowa drzewostanów 12.Mapa przeglądowa nasiennictwa i selekcji 13.Mapa przeglądowa projektowanych cięć rębnych i gruntów leśnych niezalesionych 14.Mapa przeglądowa zagrożenia środowiska leśnego i ochrony lasu 15.Mapa przeglądowa ochrony przeciwpożarowej 16.Mapa przeglądowa sieci dróg 17.Mapa przeglądowa cieków wodnych 18.Mapa przeglądowa funkcji lasu oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych 19.Mapa przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego 20.Mapa przeglądowa walorów przyrodniczych 21.Mapa przeglądowa stanowisk gatunków chronionych i rzadkich 22.Mapa przebudowy drzewostanów 23.Mapa projektowanej przebudowy drzewostanów

5 AnkietaAnkieta Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał (kilka razy w roku) C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu (kilka razy w miesiącu) E – raz dziennie (kilka razy w tygodniu) F – kilka razy dziennie

6 AnkietaAnkieta Do czego mapa jest wykorzystywana: B – szacunki brakarskie H – hodowla K – kontrola Ł – łowiectwo M – melioracje wodne O – ochrona P – pozyskanie Ppoż – ochrona przeciwpożarowa R – remonty S – stan posiadania T – turystyka W – wnioski gospodarcze Z – zarządzanie

7 Stanowisko osoby wypełniającej ankietę Liczba osóbLiczba nadleśnictwŚrednia liczba map wykorzystywanych przez jedną osobę nadleśniczy57 14,5 zastępca nadleśniczego85 14,6 inżynier nadzoru1018913,2 specjalista3181339,3 leśniczy8711207,3 podleśniczy282625,6 strażnik leśny89625,8 Osoby wypełniające ankietę Łącznie 1813 osób z 153 nadleśnictw

8 NrNazwa mapyOsoby korzystające liczbaprocent 1mapa obszaru terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa92451,0% 2m. ewidencji gruntów 1 : 500069438,3% 3m. gospodarcza 1 : 500098454,3% 4m. sytuacyjno-przeglądowa funkcji lasu 34519,0% 5m. przeglądowa obrębu67437,2% 6m. glebowo-siedliskowa leśnictwa87048,0% 7m. gospodarczo-przeglądowa drzewostanów leśnictwa136375,2% 8m. gospodarczo-przeglądowa cięć rębnych i pow. nieodn. leśnictwa114663,2% 9m. gospodarczo-przeglądowa projekt. cięć pielęgnacyjnych leśnictwa95552,7% 10m. przeglądowa siedlisk57631,8% 11m. przeglądowa drzewostanów80844,6% 12m. przeglądowa nasiennictwa i selekcji46125,4% 13m. przeglądowa projekt. cięć rębnych i gruntów leśnych niezalesionych69538,3% 14m. przeglądowa zagrożenia środowiska leśnego i ochrony lasu59933,0% 15m. przeglądowa ochrony przeciwpożarowej78143,1% 16m. przeglądowa sieci dróg48326,6% 17m. przeglądowa cieków wodnych33918,7% 18m. przeglądowa funkcji lasu oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych39221,6% 19m. przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego28115,5% 20m. przeglądowa walorów przyrodniczych48026,5% 21m. przeglądowa stanowisk gatunków chronionych i rzadkich57431,7% 22m. przebudowy drzewostanów24213,3% 23m. projektowanej przebudowy drzewostanów20611,4%

9

10 NadleśniczyNadleśniczy Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

11 ZastępcaZastępca Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

12 Inżynier nadzoru Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

13 SpecjalistaSpecjalista Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

14 LeśniczyLeśniczy Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

15 PodleśniczyPodleśniczy Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

16 Strażnik leśny Częstotliwość korzystania z mapy: A – raz w roku B – raz na kwartał C – raz w miesiącu D – raz w tygodniu E – raz dziennie F – kilka razy dziennie

17 WnioskiWnioski 1.Zakres i sposób użytkowania map w dużej mierze zależy od pełnionych funkcji. 2.Największe różnice występują pomiędzy pracownikami biurowymi (inżynier nadzoru, specjalista) a pracownikami terenowymi (leśniczy, strażnik leśny). 3.Największe podobieństwo w użytkowaniu map wykazują leśniczowie i podleśniczowe, co oznacza że nie wymagają oni odrębnych profili użytkownika. 4.Różnice pomiędzy poszczególnymi użytkownikami są bardzo wyraźne i należy to uwzględnić przy tworzeniu profili użytkownika w aplikacjach do obsługi LMN dla nadleśnictw.

18 PodziękowaniaPodziękowania Składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom nadleśnictw, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie ankiet dotyczących wykorzystania map leśnych. Dziękuję bardzo!


Pobierz ppt "Tworzenie profilu użytkownika przeglądarki LMN na podstawie sposobu korzystania z map analogowych przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwie Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google