Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tom 6 Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków Przygotowanie do konkursu „Salamandry” SP KonarzewoJ.Roszkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tom 6 Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków Przygotowanie do konkursu „Salamandry” SP KonarzewoJ.Roszkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Tom 6 Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków Przygotowanie do konkursu „Salamandry” SP KonarzewoJ.Roszkiewicz

2 Wiadomości ogólne – zwierzęta Polski GATUNKI OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ

3 Pojęcia: Reintrodukcja gatunków- ponowne, wprowadzenie gatunków roślin i zwierząt, które wcześniej na danym obszarze występowały i wyginęły na skutek działalności człowieka Introdukcja gatunków- świadome wprowadzenie na dany teren lub do danego akwenu gatunku, który przedtem w nim nie występował Restytucja gatunków- odtworzenie nieistniejących gatunków, podgatunków lub odmian, np. odtworzenie tarpana dzięki zachowaniu się jego genów w populacji prymitywnych koników (krzyżówki wsteczne z podgatunków lub mieszańców)

4 Bezkręgowce -Największa grupa zwierząt -Brak kręgosłupa- chitynowy pancerz -Stawy w odnóżach -Małych rozmiarów- zapylacze owady pajęczaki mięczaki pierścienice

5 Jelonek rogacz- chrząszcz

6 Ryby kręgowce tylko środowisko wodne Skrzela, płetwy Łuski, śliska skóra Opływowy kształt Zmiennocieplność Ikra- jaja

7 Jesiotr bałtycki (zachodni) Jeden z ostatnich jesiotrów wyłowionych z Wisły Według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (z 2001 r.) gatunek ma status zanikłego na terenie Polski.

8 Głowacica Rodzina: łososiowate Zwana „łososiem Dunaju” W Polsce występuje w Czarnej Orawie dopływie Wagu oraz w rzekach Zarybianych tym gatunkiem. Są to -Poprad, -Dunajec, -San, -Raba, -Skawa, -Soła, - Nysa Kłodzka, -Bóbr, -Gwda - w czorsztyńskim zbiorniku zaporowym.

9 Łosoś W północnej części Atlantyku, w rzekach Ameryki Północnej, w Europie od Portugalii po Morze Białe, Północne i Bałtyk. W jeziorach Ładoga i Onega tworzy formy wyłącznie słodkowodne. Dorasta do 1m 50cm

10 Różanka Rodzina: Karpiowate

11 Płazy i gady Zmiennocieplne Płazy- żyją w wodzie i na lądzie Gady – ląd ale są wyjątki- żółwie czy aligatory Płazy- skrzek, gady- jaja

12 Traszka grzebieniasta Najszerzej rozpowszechniona w Europie

13 Traszka karpacka samiec W Polsce tylko w górach

14 Kumak nizinny Europa Środkowa i Wschodnia, aż po Ural. Na północy granica jego zasięgu sięga południowych końców Półwyspu Skandynawskiego. W Polsce występuje na całym niżu. Jest pospolity, nigdzie jednak nie występuje w dużych skupiskach.

15 Kumak górski W Polsce w Karpatach i Sudetach.

16 Żółw błotny

17 Ssaki czworonogie kręgowce ciało okryte włosami, młode są karmione mlekiem matki. wszystkie środowiska na Ziemi Stałocieplność owłosienie i warstwa tłuszczu podskórnego skóra, naskórek liczne gruczoły np. potowe, łojowe, wonne, mleczne i receptory: bólu, ciepła, zimna itp. Gruczoły mleczne czynne są tylko u samic. Wytworami naskórka są: włosy, rogi, pazury, paznokcie, kopyta. Ilość i rodzaj włosów na ciele ssaka jest różny i zależy od gatunku.

18 Nocek duży Zamieszkuje głównie w osiedlach ludzkich, latem kryjąc się na dużych strychach, wieżach kościelnych i w innych budowlach. Zimuje w piwnicach, fortyfikacjach, opuszczonych kopalniach, w jaskiniach. Na południu Europy kryjówki podziemne są wykorzystywane również latem, jako miejsca rozrodu. W Polsce tylko 2 kolonie rozrodcze wykorzystują tego typu schronienia – są to jaskinia Studnisko w rezerwacie Sokole Góry (Olsztyn koło Częstochowy) I podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (rezerwat przyrody Nietoperek )

19 Suseł moręgowany W Polsce suseł moręgowany wyginął całkowicie na przełomie lat 70 i 80 XX w. Główną przyczyną wymierania susła w Polsce była likwidacja dużych obszarów pastwisk i ugorów, a także fragmentacja krajobrazu i przerwanie korytarzy ekologicznych. Gryzoń pod opieką Salamandry org.

20 Bóbr europejski Ziemnowodny gryzoń, Budując tamy podnosi poziom wody

21 Morświn Waleń, zębowiec z rodziny morświnowatych Spokrewniony z delfinami. Występuje w Bałtyku ale populacja stale maleje Gatunek pod opieką Salamandry org.

22 Wilk- gat. priorytetowy Gatunek ssaków z rodziny psowatych, rzędu drapieżnych.

23 Niedźwiedź brunatny- gat. priorytetowy Zamieszkiwał pierwotnie całą Europę, obecnie w południowo-zachodniej Europie wytępiony (podjęta została próba reintrodukcji wreintrodukcji Pirenejach). Występuje w niedostępnych lasach górskich, w Eurazji i Ameryce Płn., aż do północnego Meksyku. Żywi się nasionami, owocami, grzybami, dżdżownicami, ślimakami, jajami ptaków, chętnie zjada miód; z braku produktów naturalnych może wyrządzać znaczne szkody wśród bydła i zwierzyny leśnej

24 Wydra Występuje w prawie całej Europie, w Azji od koła podbiegunowego do Japonii, na południu dochodzi do Wysp Sundajskich. Zamieszkuje również Afrykę Północną.Wysp Sundajskich Występuje na terytorium całej Polski, ale wszędzie jest bardzo rzadka. Związana jest ze środowiskiem wodnym. Spotkać ją można nad brzegiem Bałtyku, nad brzegami rzek, potoków, stawów i jezior. Buduje na ich brzegu nory

25 Ryś euroazjatycki Kampinoski Park Narodowy koło Warszawy, reintrodukowany

26 Wysoka śmiertelność rysi: * ruch samochodów *kłusownictwo *choroby

27 Foka szara Jest ssakiem wodnym, rzadko wychodzącym na ląd. Najliczniej występuje w Zatoce Botnickiej

28 Foka pospolita Można ją także spotkać w zachodnim Bałtyku po wyspy Uznam i Wolin.

29 Suseł perełkowy- gat. priorytetowy Suseł perełkowy jest jednym z gatunków zagrożonych przez zmiany w środowisku po zaprzestaniu tradycyjnej gospodarki pastwiskowej. Ten gryzoń z rodziny wiewiórkowatych związany jest zasadniczo ze środowiskiem stepowym – jego kolonie spotyka się od południowej Rosji przez Ukrainę i Mołdawię po Zamojszczyznę. Chroniony przez Salamandre org.

30 Zagrożenia: *zmiany użytkowania gruntu *intensyfikacja rolnictwa *zmiany warunków klimatycznych *specyficzna fizjologia gatunku 2004 r.- odłowy susłów pod Budapesztem (Węgry) Reintrodukowanie susłów- lotnisko w Kamieniu Śląskim

31 Tchórz stepowy Gatunek drapieżnego ssaka lądowego z rodziny łasicowatych Żyje na terenach otwartych w Europie (również w Polsce) i Azji. Zamieszkuje nory, samodzielnie wykopane lub przejęte po chomikach i susłach.

32 Żubr – gat. priorytetowy -łożyskowiec -parzystokopytny -żyje w Polsce na terenie Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej, Puszczy Piskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Nadleśnictwa Wałcz, Nadleśnictwa Kobiór oraz w Bieszczadach

33 Świstak tatrzański- gat. priorytetowy - gryzoń z rodziny wiewiórkowatych

34 Kozica tatrzańska- gat. priorytetowy -ssak z rodziny krętorogich -podgatunek kozicy występujący w Tatrach oraz w Niżnych TatrachNiżnych Tatrach na Słowacji (populacja introdukowanaintrodukowana jest najdalej na północ wysuniętą populacją kozicy).

35 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Tom 6 Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków Przygotowanie do konkursu „Salamandry” SP KonarzewoJ.Roszkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google