Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

2 Od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach realizujemy projekt: „N@uczyciel– przygotowanie nauczycieli z ZSP w Parzymiechach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”

3 Projekt realizowany jest w formie specjalistycznych szkoleń skierowanych do 19 nauczycieli naszej szkoły. Ma na celu doszkolenie nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, tj. wykształtowanie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem w stopniu odpowiadającym potrzebom zawodowym, w tym: wykorzystywanie edytora tekstu, aplikacje graficzne, wyszukiwanie, zbieranie, ocenianie informacji korzystając z internetu oraz oprogramowania edukacyjnego; stosowanie TIK w różnorodnych formach komunikacji i sprawnie posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem.

4 E-BELFER W NASZEJ SZKOLE! W ramach projektu nasza szkoła pozyskała profesjonalny sprzęt – tablicę interaktywną i laptopa.

5 Za wdrożenie platformy e-learning oraz przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialna była firma: OSI CompuTrain S.A. Ogólnopolska Szkoła Informatyczna z siedzibą w Warszawie. Koordynator projektu: Aleksandra Szukała Specjalista do spraw rozliczeń: Krystyna Kuc

6 Celem projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej. Szkolenia były prowadzone w trybie mieszanym (blended-learning) łączącym w sobie metody szkolenia tradycyjnego – stacjonarnego (40 godz.) i e-learningu (60 godz.).

7 GRUPA I PODCZAS ZAJĘĆ STACJONARNYCH

8 GRUPA II PODCZAS ZAJĘĆ STACJONARNYCH

9 Podczas szkoleń nauczyciele poznali następujące treści: podstawy pracy na platformie e-learningowej, wykorzystanie internetu w dydaktyce, ochrona praw autorskich w Internecie, organizacja procesu zdalnego nauczania, tworzenie materiałów multimedialnych, bezpieczeństwo w internecie, budowanie przykładowego kursu e-learningowego, umieszczenie kursu na platformie e-learningowej, realizacja i ewaluacja utworzonego kursu.

10 JEDNYM Z EFEKTÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „N@UCZYCIEL...” SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY, KTÓRE NAUCZYCIELE WYKORZYSTAJĄ PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z UCZNIAMI :  1.„Zmieniaj nawyki, nie klimat!”  2.„Dzień Niepodległości” – projekt międzyprzedmiotowy”  3.„Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie”  4.„Piękna nasza Polska cała!”  5.„ABC dobrego wychowania, czyli savoir-vivre na co dzień”  6.„Historia igrzysk olimpijskich”  7.„Jesienne obserwacje”  8.„Cztery pory roku”  9.„Opowiadamy o psie Lampo”  10.„Sakramenty wtajemniczenia”  11.„Informacja na wagę złota”  12.„Co wiesz o naszym sąsiedzie - Rosji?”  13.„Symetrie”  14.„Pierwsza pomoc”  15.„Rodzina- z nią czy bez niej?”  16.„A visit to Great Britain”  17.„Ortografia dla każdego. Kurs dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej”  18.„Unser Nachbarland Deutschland. Nasz kraj sąsiadujący - Niemcy”  19.„Sztuka starożytna”

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google