Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ma ł a - wielka rzeka. Nazwa  Nazwa Gostynia powinna brzmieć „Gościnna”, ponieważ na jej brzegami zbierano dawniej obfite plony, ale zachowała się prastara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ma ł a - wielka rzeka. Nazwa  Nazwa Gostynia powinna brzmieć „Gościnna”, ponieważ na jej brzegami zbierano dawniej obfite plony, ale zachowała się prastara."— Zapis prezentacji:

1 Ma ł a - wielka rzeka

2 Nazwa  Nazwa Gostynia powinna brzmieć „Gościnna”, ponieważ na jej brzegami zbierano dawniej obfite plony, ale zachowała się prastara nazwa słowiańska.  Według Kantyki prawidłowa nazwa tej rzeki to Gostynia. Nazwę Gostynka używa się dla określenia odcinka rzeki od jej źródła do Jeziora Paprocańskiego. Tak się dzieje z wieloma innymi nazwami rzek, ponieważ ich nazwy są zmieniane przez miejscową ludność.

3 Ź ród ł o Gostyni Gostynka wypływa ze źródła zlokalizowanego w południowej części Orzesza na południowym stoku Garbu Mikołowskiego z wysokości 325m.n.p.m. Uchodzi do Wisły na wysokości miasta Bierunia. Rzeka ta płynie równoleżnikowo z zachodu na wschód. Przepływa przez Orzesze, Gostyń, Tychy oraz Bieruń.

4 Mapa

5 Dop ł ywy Do najważniejszych dopływów rzeki Gostyni należą:  Lewe dopływy: Mleczna Potok Tyski Potok Wyrski Potok Paprocański  Prawe dopływy: Stara Gostynka Rów Młynówka Mleczna

6 Informacje Gostynia jest największą rzeką na terenie Tychów. Jej długość wynosi 32,1 km. Powierzchnia jej zlewni to 349km 2. Rzeka odwadnia 60% obszaru powiatu tyskiego.

7 Informacje cz.2 Rzeka rozdziela dwa makroregiony Kotlinę Oświęcimską i Kotlinę Sandomierską. Nasza dzielnica położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej. Obecnie rzeka jest uregulowana i sporadycznie wylewa nanosząc muł i inne związki organiczne, z których tworzą się mady. Po lewej stronie koryto Gostynki, zaś po prawej podtopione pole.

8 Zanieczyszczenia Wody Gostyni na przeważającym jej odcinku są znacznie zanieczyszczone. Jedynie w odcinku źródłowym po miejscowość Gostyń są czyste. Wody „obce” stanowią ok. 40% średniego odpływu rzeki. Źródłem zanieczyszczeń są ścieki komunalne i przemysłowe oraz solanki z kopalń węgla kamiennego.

9 Fauna i flora nad Gostynk ą Zwierzęta żyjące nad Gostynką:  Kaczki krzyżówki  Kuropatwy  Bażanty  Sarny  Zające  Płazy  Zimorodek Rośliny rosnące nad Gostynką:  Pałki szerokolistne  Trzcina pospolita  Wrotycz zwyczajny  Żabieniec babka wodna  Rdestnica pływająca  Kropidło wodne

10 Bibliografia „Tychy 1939-1993 – monografia miasta” Praca zbiorowa pod redakcją naukową Marka Szczepańskiego „Tychy. Zarys rozwoju miasta i powiatu” pod redakcją Jana Kantyki „Tychy - Cielmice. U źródeł św. Jana” Henryk Marian Jankowski OFM http://pl.wikipedia.org/wiki


Pobierz ppt "Ma ł a - wielka rzeka. Nazwa  Nazwa Gostynia powinna brzmieć „Gościnna”, ponieważ na jej brzegami zbierano dawniej obfite plony, ale zachowała się prastara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google