Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rektyfikacja zdjęć lotniczych Autor: Łukasz Kulesza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rektyfikacja zdjęć lotniczych Autor: Łukasz Kulesza."— Zapis prezentacji:

1 1 Rektyfikacja zdjęć lotniczych Autor: Łukasz Kulesza

2 2 Ortofotomapa

3 3 Przebieg ćwiczenia  Zapoznanie z danymi  Rektyfikacja zdjęć  przetwarzanie rzutowe - fotomapa  ortorektyfikacja - ortofotomapa  Porównanie fotomapy i ortofotomapy z danymi kontrolnymi

4 4  Zdjęcie w skali 1:13000  Numeryczny model terenu  Szkic rozmieszczenia fotopunktów  Metryka kamery  Dane do weryfikacji dokładności – plik wektorowy zawierający osie dróg Dane

5 5 Fotomapa 1/8  Wyświetlamy zdjęcie a następnie w oknie mapy uruchamiamy proces tworzenia georeferencji

6 6 Fotomapa 2/8  W oknie tworzenia georeferencji: Wybieramy opcję Punkty wiążące. Wskazujemy odwzorowanie. Umożliwiamy podpikselową dokładność ć

7 7 Fotomapa 3/8  Korzystając z poniższej tabeli wprowadzamy 4 punkty wiążące układ terenowy z pikselowym, narzędzie  Wybieramy transformację rzutową – „Projective”.  Kończymy edycję przyciskiem i zamykamy okno mapy. Numer punktu Współrzędne pikseloweWspółrzędne terenowe rządkolumnaXY 1501115316590947.4232457.0 21425614138590674.7230761.6 3155214233588846.9230617.9 413622355588641.1233166.3

8 8 Fotomapa 4/8  W oknie głównym programu ILWIS tworzymy nową georeferencję.

9 9 Fotomapa 5/8  W oknie tworzenia georeferencji: Wybieramy opcję Georef Corners. Wskazujemy układ odniesienia. Wprowadzamy wielkoś ć piksela oraz współrzędne określające zakres opracowania.

10 10 Fotomapa 6/8  Z listy operacji wybieramy Resample

11 11 Fotomapa 7/8  W oknie resamplingu: Wskazujemy zdjęcie. Wybieramy metodę przepróbkowania Wskazujemy georeferencję, do której nastąpi przepróbkowanie. Zatwierdzamy przyciskiem Show.

12 12 Fotomapa 8/8  Po zakończeniu resamplingu otrzymujemy fotomapę.

13 13 Ortorektyfkacja 1/8  Wyświetlamy zdjęcie a następnie w oknie mapy uruchamiamy proces tworzenia georeferencji

14 14 Ortorektyfkacja 2/8  W oknie tworzenia georeferencji: Wybieramy opcje Georef Ortho Photo. Wskazujemy numeryczny model terenu. Umożliwiamy podpikselową dokładność

15 15 Ortorektyfkacja 3/8  W oknie wprowadzania znaczków tłowych: Korzystając z metryki kamery wprowadzamy stałą kamery i współrzędne punktu głównego. Wskazujemy na zdjęciu położenie znaczków tłowych oraz wpisujemy ich współrzędne w układzie tłowym.

16 16 Ortorektyfkacja 4/8  Korzystając ze szkicu rozmieszczenia fotopunktów wprowadzamy 6 z nich.  kończymy edycję przyciskiem i zamykamy okno mapy.

17 17 Ortorektyfkacja 5/8  W oknie głównym ILWIS-a tworzymy nową georeferencję (wykonanie resamplingu)

18 18 Ortorektyfkacja 6/8  W oknie tworzenia georeferencji: Wybieramy opcję Georef Corners. Wskazujemy układ odniesienia. Wprowadzamy wielkoś ć piksela oraz współrzędne określające zakres opracowania.

19 19 Ortorektyfkacja 7/8  Uruchamiamy resampling.  W oknie resamplingu: Wskazujemy zdjęcie. Wybieramy metodę przepróbkowania Wskazujemy georeferencję, do której nastąpi przepróbkowanie. Zatwierdzamy przyciskiem Show.

20 20 Ortorektyfkacja 8/8  Po zakończeniu resamplingu otrzymujemy ortofotomapę.

21 21 Porównanie fotomapy i ortofotomapy z danymi referencyjnymi 1/2  W oknie fotomapy i ortofotomapy dodajemy warstwę wektorową przedstawiającą osie dróg.

22 22 Porównanie fotomapy i ortofotomapy z danymi referencyjnymi 2/2  Rozbieżności między fotomapą a danymi referencyjnymi są większe w połnocno-zachodnim obszarze zdjęcia, gdzie teren jest bardziej pofałdowany.

23 23 Ortofotomapa Fotomapa

24 24 Ortofotomapa Fotomapa


Pobierz ppt "1 Rektyfikacja zdjęć lotniczych Autor: Łukasz Kulesza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google