Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej"— Zapis prezentacji:

1 Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

2 Podbój Ameryki Północnej
1000 – Leif Eriksson dopływa do Nowej Funlandii 1476 – Jan z Kolna 1492 – Krzysztof Kolumb 1497 – John Cabot 1620 – „Mayflower” 1627 – Nowa Francja (Kanada) 1763 – Wielka Brytania zdobywa Kanadę

3 Narastanie konfliktu 1763-1775
Długi wojenne – opłaty stemplowe i cła „Synowie wolności”: ‘żadnych podatków bez reprezentacji’ 1770 – masakra bostońska (opór wobec podatków) 1773 – herbatka bostońska 1774 – Kongres Kontynentalny ogłasza bojkot angielskich towarów 1775 – Lexington - pierwsze starcie

4 Deklaracja Niepodległości 04.07.1776
„Dlatego my, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrani na Kongresie Ogólnym, odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli tych Kolonii, że połączone Kolonie są i mają słuszne prawo być wolnymi i niepodległymi państwami; że zwolnione są one z wszelkich zobowiązań w stosunku do Korony Brytyjskiej i że wszelkie powiązania polityczne między nami a państwem Wielkiej Brytanii są i powinny być całkowicie zniesione, oraz że jako wolne i niepodległe kraje mają one pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc boskiej Opatrzności”.

5 Wojna 1776-1783 Jerzy Waszyngton – głównodowodzący
1777 – Bitwa pod Saratogą (pierwsze ważne zwycięstwo) W następstwie Francja zawiera z powstańcami sojusz polityczno-wojskowy i wypowiada wojnę Wielkiej Brytanii (1778). 1781 – kapitulacja Anglików pod Yorktown 1783 – pokój paryski: WB uznaje niepodległość USA

6 Absolwent Szkoły Rycerskiej
Tadeusz Kościuszko Absolwent Szkoły Rycerskiej W Ameryce od 1776 r. jako pułkownik i inżynier wojskowy Był twórcą umocnień obronnych Filadelfii, Saratogi oraz West Point. Za zasługi otrzymał stopień generała, order Cyncynata, obywatelstwo amerykańskie oraz majątek ziemski.

7 Kazimierz Pułaski Uczestnik konfederacji barskiej
Twórca jednostki kawalerii amerykańskiej nazwanej Legionem Pułaskiego 1777 – bitwa pod Brandywine – szarża Pułaskiego ratuje Waszyngtona i jego sztab 1779 – bitwa pod Savannah 11.10 – General Pulaski Memorial Day

8 Konstytucja USA 1787 Najstarsza i najdłużej obowiązująca ustawa – 7 artykułów, Karta Praw i 27 poprawek Władza zwierzchnia należy do narodu USA państwem federacyjnym Trójpodział władz – Kongres, Prezydent, Sąd Najwyższy „My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki”.


Pobierz ppt "Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google