Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów ICT w 2011-2012 Inicjatywy PPP w 7PR: Energy-efficient Buildings (EeB), Factories of the Future (FoF), Green Cars (GC), Future Internet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów ICT w 2011-2012 Inicjatywy PPP w 7PR: Energy-efficient Buildings (EeB), Factories of the Future (FoF), Green Cars (GC), Future Internet."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów ICT w 2011-2012 Inicjatywy PPP w 7PR: Energy-efficient Buildings (EeB), Factories of the Future (FoF), Green Cars (GC), Future Internet (FI) Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk II KONFERENCJA ICT Wielkopolska Poznań, 27.10.2010 r.

2 1.Fundusze UE i ich organizacja, 2.Partnerstwo Publiczno-Prywatne, 3.Projekty ICT - WP2011-12. Plan Prezentacji

3 9,1 B€ EU Structural Funds 4,26 B€ Fundusze UE (ICT) i ich organizacja

4 JRC – 1,8 People4,8 Capacities4 Euratom – 2,8 Ideas7,5 Cooperation32,4 EU Structural Funds 4,26 B€ Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja

5 JRC – 1,8 People4,8 Capacities4 Euratom – 2,8 Ideas7,5 EU Structural Funds 4,26 B€ Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4 0,73 B€ Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) 2,17 Information Communication Technologies – Policy Support Programme (ICT PSP) 0,73 Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 0,73 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja Green Cars 1 + 4 (EIB) Energy Effective Buildings 1 Factories of the Future 1,2 EERP(PPP) FutureInternetPPP0,17

6 Inicjatywa KE z 26 -go listopada 2008: Wspólna decyzja ICT, NMP, Transport, Energy i Environment o wydzieleniu środków na rzecz B+R w 3 obszarach tematycznych jako wsparcie dla PPP: Wspólna decyzja ICT, NMP, Transport, Energy i Environment o wydzieleniu środków na rzecz B+R w 3 obszarach tematycznych jako wsparcie dla PPP: Cel: wspomóc konwergencję wykorzystania środków publiczno prywatnych na rzecz B+R w strategicznych dla przemysłu UE obszarach. Factories Factories of the Future Future, Energy-Efficient Energy-Efficient Buildings Buildings, GreenCars GreenCars. European Economy Recovery Plan - PPP

7 Dlaczego PPP (w odniesieniu do przemysłu): Partnerstwo Publiczno-Prywatne Wieloletni zintegrowany Program Pracy (Work Programme) z określonym budżetem gwarantuje ciągłość we wdrażaniu przyjętej strategii B+R i umożliwia przemysłowi opracowanie długoterminowych planów inwestycyjnych, Wieloletni zintegrowany Program Pracy (Work Programme) z określonym budżetem gwarantuje ciągłość we wdrażaniu przyjętej strategii B+R i umożliwia przemysłowi opracowanie długoterminowych planów inwestycyjnych, Umożliwia przejście od badań podstawowych i stosowanych do fazy zastosowań na dużą skalę. Większy nacisk na stosowanie. Umożliwia przejście od badań podstawowych i stosowanych do fazy zastosowań na dużą skalę. Większy nacisk na stosowanie. Zwiększenie stosowania B+R „przyjaznych” dla MŚP. Zwiększenie stosowania B+R „przyjaznych” dla MŚP. Przemysł chce zachować wiodącą rolę w określaniu priorytetów B+R i być zaangażowany w realizację programu naprawy, Przemysł chce zachować wiodącą rolę w określaniu priorytetów B+R i być zaangażowany w realizację programu naprawy,

8 W zakresie badań i technologii: W zakresie badań i technologii: Do 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem: Do 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem: Organizacji publicznych, Organizacji publicznych, Średnich i wyższych ośrodków edukacji, Średnich i wyższych ośrodków edukacji, Ośrodków badawczych (non-profit), Ośrodków badawczych (non-profit), MŚP. MŚP. Maksymalne stawki dofinansowania: Prace wdrożeniowe i demonstracji: do 50%, Prace wdrożeniowe i demonstracji: do 50%, Inne działania: do 100% (np.: Zarządzanie), Inne działania: do 100% (np.: Zarządzanie), Działania koordynacyjne i wspierające: do 100%. Działania koordynacyjne i wspierające: do 100%. Partnerstwo Publiczno-Prywatne do 75%,

9 Przemysł wytwórczy jest siłą napędową gospodarki UE, z 21% udziałem w PKB i obejmującym 20% wszystkich miejsc pracy, Przemysł wytwórczy jest siłą napędową gospodarki UE, z 21% udziałem w PKB i obejmującym 20% wszystkich miejsc pracy, Tło inicjatywy: Zakłady przyszłości Factories of the Future (FoF) 25 sektorów przemysłu, zdominowane przez MŚP 25 sektorów przemysłu, zdominowane przez MŚP Cel: Wypracowanie nowych technologii umożliwiających (enabling technologies) i wspierających procesy wytwarzania w wielu sektorach gospodarki UE

10 Sustainable Manufacturing: Sustainable Manufacturing: ciche, czyste i ekologiczne centra/maszyny produkcyjne konkurujące na rynkach światowych, ciche, czyste i ekologiczne centra/maszyny produkcyjne konkurujące na rynkach światowych, Oczekiwane rezultaty: ICT enabled Intelligent Manufacturing: ICT enabled Intelligent Manufacturing: inteligente systemy produkcyjne zdolne do interakcji z operatorem, samo- kontrolujące się i zdolne do samo-korekty „inteligentne” linie produkcyjne, inteligente systemy produkcyjne zdolne do interakcji z operatorem, samo- kontrolujące się i zdolne do samo-korekty „inteligentne” linie produkcyjne, High performance manufacturing: High performance manufacturing: Zmierzające do eliminacji braków (towards 0 defects), zoptymalizowane i dostosowujące się procesy produkcyjne, Zmierzające do eliminacji braków (towards 0 defects), zoptymalizowane i dostosowujące się procesy produkcyjne, Manufacturing processes to handle new materials: Manufacturing processes to handle new materials: Procesy dla nowych produktów wykorzystujące lekkie i wysokowydajne materiały oraz procesy wytwarzania w skali mikro/nano (‘portable factory’), Procesy dla nowych produktów wykorzystujące lekkie i wysokowydajne materiały oraz procesy wytwarzania w skali mikro/nano (‘portable factory’), Zakłady przyszłości Factories of the Future (FoF)

11 FoF-ICT-2011.7.3 Virtual Factories and enterprises Instrumenty Finansowania: IP/STREP Maksymalny Budżet: € 45 mln € z czego minimum: 50% dla IPs 30% dla STREP Data ogłoszenia konkursu: 30-07-2010 Data zamknięcia konkursu: 2-12-2010 45 mln € Kompleksowe i zintegrowane rozwiązania ICT umożliwiające innowacyjne i bardziej wydajne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zakłady przyszłości Factories of the Future (FoF)

12 FoF-ICT-2011.7.3 Virtual Factories and enterprises Wyższa wydajność zarządzania sieciowymi procesami bussinesowymi.Wyższa wydajność zarządzania sieciowymi procesami bussinesowymi. Narzędzia ICT umożliwiające udział małych i średnich przedsiębiorstw w środowisku wirtualnych przedsiębiorstw.Narzędzia ICT umożliwiające udział małych i średnich przedsiębiorstw w środowisku wirtualnych przedsiębiorstw. Nowe modele businessowe i scenariusze na rzecz zrównoważonej gospodarki energią i redukcji emisji CO2Nowe modele businessowe i scenariusze na rzecz zrównoważonej gospodarki energią i redukcji emisji CO2 Oczekiwane rezultaty:

13 FoF-ICT-2011.7.4 Digital factories: Manufacturing design and product lifecycle management Zakłady przyszłości Factories of the Future (FoF) Instrumenty Finansowania: IP/STREP a),b) IP, STREP, CSA c) Maksymalny Budżet: 33.5 mln € IP,STREP z czego minimum 50% dla IP, 30% dla STREP 1.5 mln € CSA Data ogłoszenia konkursu: 30-07-2010 Data zamknięcia konkursu: 2-12-2010 35 mln € Projekt odnosi się do wczesnego etapu produkcji i projektowania poprzez wprowadzenie wspomagania komputerowego do modelowania, wytwarzania i analizy produktów i procesów; wprowadzenie wirtualnego środowiska do prototypowania i testowania mającego na celu zminimalizowanie potrzeby tworzenia rzeczywistych modeli testowych.

14 FoF-ICT-2011.7.4 Digital factories: Manufacturing design and product lifecycle management Wzmocnienie europejskiej pozycji w dziedzinie platform bazujących na wiedzy, narzędzi i metodologii projektowania i wytwarzania produktów.Wzmocnienie europejskiej pozycji w dziedzinie platform bazujących na wiedzy, narzędzi i metodologii projektowania i wytwarzania produktów. Przyspieszenie procesu projektowania i wytwarzania, umożliwiającego oddanie wyrobu do produkcji i wypuszczenie na rynek w znacznie krótszym czasie.Przyspieszenie procesu projektowania i wytwarzania, umożliwiającego oddanie wyrobu do produkcji i wypuszczenie na rynek w znacznie krótszym czasie. Znaczna poprawa precyzji, niezawodności i szybkości technik symulacji w procesie produkcji z uwzględnieniem możliwości zmian na etapie projektowania.Znaczna poprawa precyzji, niezawodności i szybkości technik symulacji w procesie produkcji z uwzględnieniem możliwości zmian na etapie projektowania. Oczekiwane rezultaty:

15 Ponad 30% energii elektrycznej zużywają gospodarstwa domowe, Tło inicjatywy: 30% W UE ponad 20 milionów mieszkań znajduje się w budynkach socjalnych, 20 milionów Budynki mają ok. 40% udział w zużyciu energii i 33% udział w wytwarzaniu gazów cieplarnianych, 40% 33% Cel: Prace koncepcyjne i badawcze na rzecz opracowania rozwiązań dla budynków i obszarów miejskich umożliwiające znaczącą redukcję zużycia energii (redukcja emisji CO 2 ). Budynki efektywne energetycznie Energy effective Buildings (EeB)

16 Budżet i zakres działań: Łączny budżet ~1 mld€ Łączny budżet ~1 mld€ „na promocję zielonych technologii i na opracowanie energetycznie efektywnych systemów i materiałów w nowych i odrestaurowanych budynkach z założeniem radykalnego ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji CO 2 ” B+R w energetyce, środowisku, technologiach wytwarzania, materiałach, nanotechnologiach i ICT dotyczy: B+R w energetyce, środowisku, technologiach wytwarzania, materiałach, nanotechnologiach i ICT dotyczy: Monitorowania i kontroli zużycia energii, Monitorowania i kontroli zużycia energii, Zaawansowanych technik oświetleniowych, Zaawansowanych technik oświetleniowych, Zoptymalizowanych i inteligentnych powiązań z sieciami przesyłowymi Zoptymalizowanych i inteligentnych powiązań z sieciami przesyłowymi Działania nie związane z B+R to: Działania nie związane z B+R to: Standaryzacja i normowanie, Standaryzacja i normowanie, Tworzenie lokalnych i regionalnych sieci autoryzacji. Tworzenie lokalnych i regionalnych sieci autoryzacji. Budynki efektywne energetycznie Energy effective Buildings (EeB)

17 EEB-ICT-2011.6.4 ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use Instrumenty Finansowania: STREP/CSA Maksymalny Budżet: € 20 mln € z czego: 19 mln € dla STREP i 1 mln€ dla CSA Data ogłoszenia konkursu: 30-07-2010 Data zamknięcia konkursu: 02-12-2010 20 mln € Kompleksowe i zintegrowane rozwiązania ICT umożliwiające innowacyjne i bardziej wydajne zarządzanie energią w budynkach, oraz ich otoczeniu w ośrodkach miejskich. Budynki efektywne energetycznie Energy effective Buildings (EeB)

18 EEB-ICT-2011.6.4 ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use Wkład w otwarcie rynku dla opartych na ICT nowoczesnych ukierunkowanych rozwiązań dla zarządzania (utrzymania) budynkami poprzez integrację szeregu produktów od różnych dostawców,Wkład w otwarcie rynku dla opartych na ICT nowoczesnych ukierunkowanych rozwiązań dla zarządzania (utrzymania) budynkami poprzez integrację szeregu produktów od różnych dostawców, Znaczące i wymierne obniżenie zużycia energii i obniżenie emisji CO2,Znaczące i wymierne obniżenie zużycia energii i obniżenie emisji CO2, Utworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy sektorem ICT a sektorem projektowania i budowy budynków oraz sektorem energetycznym,Utworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy sektorem ICT a sektorem projektowania i budowy budynków oraz sektorem energetycznym, Wskazanie obszarów, gdzie konieczne jest standaryzacja,Wskazanie obszarów, gdzie konieczne jest standaryzacja, Oczekiwane rezultaty:

19 EEB-ICT-2011.6.5 ICT for energy-positive neighborhoods Instrumenty Finansowania: STREP Maksymalny Budżet: Data ogłoszenia konkursu: 30-07-2010 Data zamknięcia konkursu: 02-12-2010 35 mln € Budynki efektywne energetycznie Energy effective Buildings (EeB) Wspomaganie europejskiej inicjatywy EeB w zakresie budowy systemów zarządzania i sterowania w dynamicznie zmiennym środowisku dostaw i konsumpcji energii w ośrodkach miejskich i wiejskich.

20 EEB-ICT-2011.6.5 ICT for energy-positive neighborhoods Wkład w otwarcie rynku dla opartych na ICT rozwiązań dla zarządzania energią w skali dzielnicy/osiedla,Wkład w otwarcie rynku dla opartych na ICT rozwiązań dla zarządzania energią w skali dzielnicy/osiedla, Utworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy sektorem ICT a sektorem projektowania i budowy budynków oraz sektorem energetycznym,Utworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy sektorem ICT a sektorem projektowania i budowy budynków oraz sektorem energetycznym, Znaczące i wymierne obniżenie zużycia energii i obniżenie emisji CO2 przez stosowanie rozwiązań ICT.Znaczące i wymierne obniżenie zużycia energii i obniżenie emisji CO2 przez stosowanie rozwiązań ICT. Oczekiwane rezultaty:

21 Kluczowy sektor produkcyjny w Europie, Kluczowy sektor produkcyjny w Europie, Tło inicjatywy: Bezpośrednio zatrudnionych 2 mln pracowników, Bezpośrednio zatrudnionych 2 mln pracowników, Pośrednio zatrudnionych dodatkowo ponad 10 mln pracowników, Pośrednio zatrudnionych dodatkowo ponad 10 mln pracowników, Jeden z największych inwestorów europejskich w BiR (ponad 20 mld€ - ~5% swoich obrotów), Jeden z największych inwestorów europejskich w BiR (ponad 20 mld€ - ~5% swoich obrotów), Cel: Wsparcie dla inicjatyw zmierzających do powstania i wprowadzenia na masową skalę efektywnych i inteligentnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zielone samochody Green Cars (GC) 2 mln 10 mln 20 mld€ - ~5%

22 Łączny budżet >5 mld€ (1 mld€ w BiR oraz >4 mld€ w postaci kredytów z EIB) Łączny budżet >5 mld€ (1 mld€ w BiR oraz >4 mld€ w postaci kredytów z EIB) „na osiągnięcie przełomu w stosowaniu odnawialnych i niezanieczyszcza- jących środowiska źródeł energii, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego” B+R w transporcie, energetyce, środowisku, technologiach wytwarzania, materiałach i ICT dotyczy: B+R w transporcie, energetyce, środowisku, technologiach wytwarzania, materiałach i ICT dotyczy: W pełni elektrycznych pojazdów, Zarządzania akumulatorami i stacjami ładowania, Zarządzania akumulatorami i stacjami ładowania, Mechanizmami sterowania, Mechanizmami sterowania, Współpracą z infrastrukturą transportową i zasilającą Współpracą z infrastrukturą transportową i zasilającą Działania nie związane z B+R to: Działania nie związane z B+R to: Tworzenie lokalnych i regionalnych sieci autoryzacji zapotrzebowania na „zielone” autobusy. Tworzenie lokalnych i regionalnych sieci autoryzacji zapotrzebowania na „zielone” autobusy. Kredyty dla producentów samochodów i zaopatrzenia; obniżenie obciążeń (podatków) dla samochodów z obniżoną emisją spalin i dla samochodów utylizowanych, Kredyty dla producentów samochodów i zaopatrzenia; obniżenie obciążeń (podatków) dla samochodów z obniżoną emisją spalin i dla samochodów utylizowanych, Budżet i zakres działań: Zielone samochody Green Cars (GC)

23 W zakresie obszarów B+R: W zakresie obszarów B+R: Energia elektryczna jako źródła napędu samochodu, Energia elektryczna jako źródła napędu samochodu, Wytwarzanie energii i inteligentne sieci energetyczne, Wytwarzanie energii i inteligentne sieci energetyczne, Sieci dystrybucyjne i stacje ładowania akumulatorów. Sieci dystrybucyjne i stacje ładowania akumulatorów. Plany na lata 2010-2013 (ICT): Potrzeby B+R obejmują: Potrzeby B+R obejmują: Akumulatory – zwiększenie autonomi, zmniejszenie wagi i kosztów – nowe materiały i opracowania w dziedzinie chemii, Akumulatory – zwiększenie autonomi, zmniejszenie wagi i kosztów – nowe materiały i opracowania w dziedzinie chemii, Silniki elektryczne – konieczność integracji, obniżenia efektu cieplnego i drgań – zastosowanie magnesów stałych, Silniki elektryczne – konieczność integracji, obniżenia efektu cieplnego i drgań – zastosowanie magnesów stałych, Zwiększenie zasięgu – zwiększenie niezależności, scalenie układów akumulatorów, Zwiększenie zasięgu – zwiększenie niezależności, scalenie układów akumulatorów, Koncepcję zaawansowanych sam. elektrycznych – nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, wagi, ergonomii i aerodynamiki, Koncepcję zaawansowanych sam. elektrycznych – nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, wagi, ergonomii i aerodynamiki, Zaawansowane rozwiązania powiązania samochodu z infrastrukturą drogową – system opłat, opomiarowania, nawigacji GPS, …. Zaawansowane rozwiązania powiązania samochodu z infrastrukturą drogową – system opłat, opomiarowania, nawigacji GPS, …. 90 mln€ Zielone samochody Green Cars (GC)

24 GC-ICT-2011.6.8 ICT for fully electric vehicles (FEV) Instrumenty Finansowania: STREP Maksymalny Budżet: Data ogłoszenia konkursu: 30-07-2010 Data zamknięcia konkursu: 02-12-2010 30 mln € Przyspieszenie badań, budowy i integracji głównych elementów FEV oraz integracja pojazdu z infrastrukturą. Zielone samochody Green Cars (GC)

25 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie zasięgu pojazdu,Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie zasięgu pojazdu, Obniżenie kosztu podzespołów elektroniki przy jednoczesnym podniesieniu efektywności pojazdu,Obniżenie kosztu podzespołów elektroniki przy jednoczesnym podniesieniu efektywności pojazdu, Zmniejszenie barier użytkownika FEV w stosunku do tradycyjnego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym,Zmniejszenie barier użytkownika FEV w stosunku do tradycyjnego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym, Przystosowanie FEV do działania w sieci dystrybucji energii w ramach istniejących infrastruktur,Przystosowanie FEV do działania w sieci dystrybucji energii w ramach istniejących infrastruktur, Znacząca poprawa bezpieczeństwa pojazdu i komfortu użytkowania oraz uruchomienie nowych usług informacyjnych i poprawiających komfort dla użytkowników FEV,Znacząca poprawa bezpieczeństwa pojazdu i komfortu użytkowania oraz uruchomienie nowych usług informacyjnych i poprawiających komfort dla użytkowników FEV, Wzmocnienie globalnej konkurencyjności dla europejskiego sektora samochodowego oraz sektora ICT i akumulatorów. Rozpoznanie rynku w zakresie kluczowych komponentów FEV.Wzmocnienie globalnej konkurencyjności dla europejskiego sektora samochodowego oraz sektora ICT i akumulatorów. Rozpoznanie rynku w zakresie kluczowych komponentów FEV. Oczekiwane rezultaty: GC-ICT-2011.6.8 ICT for fully electric vehicles (FEV) Prace na materiałami elektro-chemicznymi nie są przedmiotem tego działania !!!

26 Strona domowa ICT (CORDIS):http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ Konkursy 7.PR:http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ Dokumentacja 7.PR:http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html Eksperci 7.PR:https://cordis.europa.eu/emmfp7/ https://cordis.europa.eu/emmfp7/ JTIs (ARTEMIS & ENIAC) na stronach CORDISu:http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ e-Infrastructures na stronach CORDISu:http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure AAL:http://www.aal-europe.eu/ http://www.aal-europe.eu/ Strona domowa KPK:http://www.kpk.gov.pl http://www.kpk.gov.plhttp://www.kpk.gov.pl Szukanie partnerów (CORDIS):http://cordis.europa.eu/partners-service/ http://cordis.europa.eu/partners-service/ Szukanie partnerów (Ideal-IST):http://www.ideal-ist.net/ http://www.ideal-ist.net/ Przydatne strony i

27 Trudno sobie wyobrazić zakład przemysłowy czy firmę usługową, która nie wykorzystuje Internetu do obsługi swojego biznesu, Trudno sobie wyobrazić zakład przemysłowy czy firmę usługową, która nie wykorzystuje Internetu do obsługi swojego biznesu, Tło inicjatywy: Internet przyszłości PPP Future Internet PPP (FI PPP) Cel: Zwiększenie efektywności procesów biznesowych i pracy aplikacji wspomagających infrastruktury w takich sektorach jak transport, zdrowie, energetyka czy administracja, wypracowanie możliwie innowacyjnych modeli biznesowych w tych sektorach wzmacniając konkurencyjność europejskiego przemysłu w takich obszarach jak telekomunikacja, urządzenia mobilne, przemysł oprogramowania i usług, dostarczanie treści i media. Potrzeba wprowadzenia znacznie „inteligentniejszej” infrastruktury dla usług publicznych i procesów biznesowych (tzn. bardziej inteligentnej, bardziej wydajnej i trwalszej) poprzez ściślejsze powiązanie z siecią internetową i możliwościami przetwarzania informacji. Potrzeba wprowadzenia znacznie „inteligentniejszej” infrastruktury dla usług publicznych i procesów biznesowych (tzn. bardziej inteligentnej, bardziej wydajnej i trwalszej) poprzez ściślejsze powiązanie z siecią internetową i możliwościami przetwarzania informacji.

28 Konkursy WP2011-12: FI.ICT-2011.1.7 Technology foundation: Future Internet Core Platform FI.ICT-2011.1.7 Technology foundation: Future Internet Core Platform FI.ICT-2011.1.8 Use Case scenarios and early trials FI.ICT-2011.1.8 Use Case scenarios and early trials FI.ICT-2011.1.9 Capacity Building and Infrastructure Support FI.ICT-2011.1.9 Capacity Building and Infrastructure Support FI.ICT-2011.1.10 Programme Facilitation and Support FI.ICT-2011.1.10 Programme Facilitation and Support Internet przyszłości PPP Future Internet PPP (FI PPP) 90 mln € 30.07 – 26.10.2010

29 Znaczne zwiększenie efektywności procesów biznesowych i nowoczesnych podejść do działania infrastruktur i aplikacji o dużym znaczeniu ekonomicznym i/lub społecznym,Znaczne zwiększenie efektywności procesów biznesowych i nowoczesnych podejść do działania infrastruktur i aplikacji o dużym znaczeniu ekonomicznym i/lub społecznym, Zwiększone możliwości przemysłu w zakresie nowatorskich architektur usługowych i platform, budowanych na długofalowym zapotrzebowaniu na usługi internetowe zachęcając jednocześnie graczy europejskich do zajęcia się wyzwaniami inteligentnych infrastruktur,Zwiększone możliwości przemysłu w zakresie nowatorskich architektur usługowych i platform, budowanych na długofalowym zapotrzebowaniu na usługi internetowe zachęcając jednocześnie graczy europejskich do zajęcia się wyzwaniami inteligentnych infrastruktur, Nowe możliwości dla nowatorskich modeli biznesu opartych na międzysektorowym partnerstwie przemysłu tworzonych wokół rozwiązań Internetu Przyszłości; angażowanie użytkowników i sektora publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; danie MŚP szans na wprowadzanie nowych produktów, sprzętu, usług i aplikacji,Nowe możliwości dla nowatorskich modeli biznesu opartych na międzysektorowym partnerstwie przemysłu tworzonych wokół rozwiązań Internetu Przyszłości; angażowanie użytkowników i sektora publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; danie MŚP szans na wprowadzanie nowych produktów, sprzętu, usług i aplikacji, Oczekiwane rezultaty (dla wszystkich 4 tematów): Internet przyszłości PPP Future Internet PPP (FI PPP)

30 Tworzenie nowego rynku na skalę europejską usuwając potencjalne nieciągłości dla inteligentnych infrastruktur wraz z integrowanymi funkcjami komunikacji; wkład do ekonomicznego rozwoju Europy i przewodnictwa na rynku rozwiązań ICT,Tworzenie nowego rynku na skalę europejską usuwając potencjalne nieciągłości dla inteligentnych infrastruktur wraz z integrowanymi funkcjami komunikacji; wkład do ekonomicznego rozwoju Europy i przewodnictwa na rynku rozwiązań ICT, Ewolucja (a nie start od zera) nowych infrastruktur Internetu Przyszłości, otwartych, bezpiecznych platform usługowych jako podstawa do budowy aplikacji sieciowych nastawionych na użytkownika,Ewolucja (a nie start od zera) nowych infrastruktur Internetu Przyszłości, otwartych, bezpiecznych platform usługowych jako podstawa do budowy aplikacji sieciowych nastawionych na użytkownika, Kompleksowe podejście do regulacji i polityk dot. inter-operacyjności, otwartości, standaryzacji, bezpieczeństwa danych i prywatności w odniesieniu do scenariuszy kompleksowego i inteligentnego korzystania z Internetu Przyszłości.Kompleksowe podejście do regulacji i polityk dot. inter-operacyjności, otwartości, standaryzacji, bezpieczeństwa danych i prywatności w odniesieniu do scenariuszy kompleksowego i inteligentnego korzystania z Internetu Przyszłości. Oczekiwane rezultaty (dla wszystkich 4 tematów): Internet przyszłości PPP Future Internet PPP (FI PPP)

31 Andrzej J. Galik email: andrzej.galik@kpk.gov.pl andrzej.galik@kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Aleksandra Ihnatowicz email: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

32 Możliwość dołączania się do trwających projektów obszaru ICT Objective ICT-2011.11.3: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union

33 Objective ICT-2011.11.3: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union Instrumenty Finansowania: IP/STREP Maksymalny Budżet: Dodatkowe dofinansowanie trwających projektów FP7 ICT IP i STREP kończących się po 30.06.2012 Data otwarcia konkursu: 27-09-2010 Data zamknięcia konkursu 18-01-2011 10 mln € Top up call

34 Warunkiem udziału jest: Wystąpienie koordynatora z wnioskiem o dołączenie nowego partnera spoza krajów, które już są w konsorcjum,Wystąpienie koordynatora z wnioskiem o dołączenie nowego partnera spoza krajów, które już są w konsorcjum, uzasadnienie jego obecności w konsorcjum,uzasadnienie jego obecności w konsorcjum, Dofinansowanie max. do 1 mln€ lecz nie więcej niż 30% części budżetu projektu finansowanego przez UE.Dofinansowanie max. do 1 mln€ lecz nie więcej niż 30% części budżetu projektu finansowanego przez UE. Objective ICT-2011.11.3: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union Lista projektów na: www.kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Finansowanie projektów ICT w 2011-2012 Inicjatywy PPP w 7PR: Energy-efficient Buildings (EeB), Factories of the Future (FoF), Green Cars (GC), Future Internet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google