Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW BĘBŁA przeprowadzonego w ramach projektu „SAMORZĄD Z INICJATYWĄ” Bębło, 22 Maja 2012r. Małgorzata Głuszak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW BĘBŁA przeprowadzonego w ramach projektu „SAMORZĄD Z INICJATYWĄ” Bębło, 22 Maja 2012r. Małgorzata Głuszak."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW BĘBŁA przeprowadzonego w ramach projektu „SAMORZĄD Z INICJATYWĄ” Bębło, 22 Maja 2012r. Małgorzata Głuszak – specjalistka ds. badań i ewaluacji

2 Cel badania Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie problemy społeczne/potrzeby dostrzegają mieszkańcy i instytucje lokalne w Czajowicach? Czy mieszkańcy są zainteresowani włączeniem się rozwiązywanie tych problemów/w zaspokajanie tych potrzeb, jeśli im się to umożliwi? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy mieszkańcy są zainteresowani realizacją projektów obywatelskich?

3 Etapy badania: I – ETAP: zintegrowany wywiad grupowy – 27.03.2012 Cel:  wstępne rozpoznanie problemów i potrzeb, jakie mieszkańcy dostrzegają na terenie swojego osiedla/sołectwa  rozpoznanie potencjału społeczności lokalnej, w tym aktywności mieszkańców  określenie dominujących obszarów problemowych do pogłębienia w badaniu ankietowym

4 Etapy badania: II – ETAP: badanie ankietowe Cel:  szczegółowe poznanie problemów i potrzeb mieszkańców  rozpoznanie, w jakim zakresie mieszkańcy chcieliby włączyć się w rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb poprzez realizację projektów obywatelskich

5 Wyniki FGI: Obszary problemowe wskazane w zintegrowanym wywiadzie grupowym:  słaba integracja mieszkańców

6 Wyniki FGI: Obszary problemowe wskazane w zintegrowanym wywiadzie grupowym:  brak ścieżek rowerowych/spacerowych

7 Wyniki badania ankietowego: Średnia: 4,03

8

9

10

11

12

13 średnia: 3,22

14

15

16 średnia: 2,51

17

18 średnia: 1,97

19

20

21 Inny sposób włączania się w rozwiązywanie problemów społecznie mogę opracować projekty z branży elektronicznej lub telekomunikacji opracowanie i obieg dokumentacji jestem do dyspozycji jest to sprawa głębszego zastanowienia

22 Wnioski: Obszary wymagające wsparcia:  Miejsca spotkań dla młodzieży z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego  Mała liczba imprez  Miejsca do spotkań dla mieszkańców  Zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania  Uprawianie sportu  Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych  Zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz miejscowości  dostępność oferty edukacyjnej, kulturalnej dla osób starszych  Dostępność oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży

23 Wnioski: Co warto robić?  Zapewnienie młodzieży miejsca spotkań z atrakcją ofertą spędzania czasu wolnego  Organizacja imprez i wydarzeń dla mieszkańców  Stworzenie warunków do spotkań mieszkańców  Realizacja zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania  Organizacja zajęć sportowych  Organizacja imprez kulturalnych i sportowych  Podejmowanie działań mobilizujących mieszkańców  Zapewnienie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla osób starszych  Zapewnienie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzici

24 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW BĘBŁA przeprowadzonego w ramach projektu „SAMORZĄD Z INICJATYWĄ” Bębło, 22 Maja 2012r. Małgorzata Głuszak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google