Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schemat technologiczny: Proces jest procesem periodycznym. Założyliśmy, iż dni pracujących w roku będzie 240, a każdy z nich będzie składał się z dwóch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schemat technologiczny: Proces jest procesem periodycznym. Założyliśmy, iż dni pracujących w roku będzie 240, a każdy z nich będzie składał się z dwóch."— Zapis prezentacji:

1 Schemat technologiczny: Proces jest procesem periodycznym. Założyliśmy, iż dni pracujących w roku będzie 240, a każdy z nich będzie składał się z dwóch zmian po 8 h. Do reaktora R1, zaopatrzonego w mieszadło dodaje się roztwór chlorku cynku z mieszalnika M1 oraz wodę. Natomiast do reaktora R2, zaopatrzonego w mieszadło dodaje się wodę oraz roztwór zasady sodowej z mieszalnika M2. Oba procesy rozcieńczenia trwają przez 45 min i przeprowadzane są w temperaturze pokojowej. Następnie oba roztworu przenosi się reaktora R3 gdzie zachodzi reakcja otrzymywania wodorotlenku cynku. Po godzinie mieszaninę przenosi się do filtra F1. Proces filtracji trwa 15 min a wyprowadzany jest stały osad oraz przesącz. Z przesącza odparowujemy część ciekłą w temp 100 °C i otrzymujemy półprodukt reakcji NaCl. Filtrat dostarcza się do reaktora R4 gdzie następuję przemycie osadu z zanieczyszczeń. Czysty Zn(OH) 2 poddajemy rozdrobieniu w temp. 50 °C a następnie poddajemy procesowi prażenia w temp. 110 °C przez godzinę. Bilans ekonomiczny: Otrzymywanie tlenku cynku w skali 10 t/rok Opracowali: Marta Major, Arkadiusz Kalinowski, Patrycja Rzeszut, Barbara Orszak pod kierownictwem dr hab. Wandy Ziemkowskiej Bilans masowy: Literatura: 1.Fabryka Bieli Cynkowej i Huta Cynkowa „Leontyna” B. i J. Inwald, Zakłady Bieli Cynkowej i Przetworów Chemicznych „Huta Feniks” Spółka Akcyjna, nr PL B1,, Polska Societa Italiana Pirelli, nr PL B1, Polska Patent nr Patent nr „Chemiczne i elektrochemiczne wytwarzanie warstw tlenku cynku”,Wiliński, Z. Lipińska, L. Batijewski, R. Marcjaniuk, A., Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,,,Materiały Elektroniczne”, ISSN , Polska 2009, s „Warstwy ZnO i ZnO:Al. otrzymane metodą osadzania warstw atomowych do zastosowań w organicznej elektronice” rozprawa doktorska Grzegorza Łuki wykonana w Oddziale Spektroskopii Ciała Stałego ON-4 pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego, Warszawa J. Raabe, E. Bobryk: „Ceramika funkcjonalna”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa , Praca doktorska Daniel Sibera „Technologia otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cynku dotowanego tlenkami metali przejściowych” ∆T ZnCl 2 + NaOH → Zn(OH) 2 → ZnO Surowiec Zapotrzebowanie roczne [kg/ 10 t produktu] Koszt roczny [pln/ 10 t produktu] Wodorotlenek sodu , pln Chlorek cynku pln Woda pln Roczny koszt zużycia surowców pln Tlenek cynku (ZnO) w postaci naturalnej znany jest jako rzadki minerał zwany cynkitem. Związek ten jest otrzymywany w wyniku prażenia rudy cynkowej: siarczku cynku (ZnS) lub węglanu cynku (ZnCO3) w obecności powietrza. Krystalizuje w formie wurcytu. Masa molowa 81,408 g/mol Barwa biała – sproszkowany ZnO, Gęstość 5,606 g/cm3, Temperatura topnienia 1975 °C Temperatura wrzenia 2360 °C Trudno rozpuszczalny w wodzie 0,16 mg/cm3 Własności amfoteryczne. Cel pracy i uzasadnienie Sporządzenie projektu procesowego dotyczyło otrzymywania tlenku cynku w skali 10t/rok. Wybrano metodę mokrą, którą stosuje się głównie do wyrobu rozdrobnionego tlenku cynku o dużej aktywności wykorzystywanego do wytwarzania mieszanin gumowych. Sposób ten jest korzystny ekonomicznie, gdyż umożliwia regenerację użytych substancji chemicznych, a uzyskiwany podczas syntezy chlorek sodu, stanowi dodatkowy produkt handlowy. Zaletami metody jest również niska temperatura procesu oraz dobra kontrola. Schemat ideowy:


Pobierz ppt "Schemat technologiczny: Proces jest procesem periodycznym. Założyliśmy, iż dni pracujących w roku będzie 240, a każdy z nich będzie składał się z dwóch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google