Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Srebrna gospodarka” oraz Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku Poznań, 17.06.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Srebrna gospodarka” oraz Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku Poznań, 17.06.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 „Srebrna gospodarka” oraz Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku Poznań, 17.06.2016 r.

2 Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku: spójny z Rządowym Programem na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 spójny z Zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020 spójny ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

3 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku wskazuje osoby starsze jako szczególnego adresata polityki społecznej

4 Dlaczego osoby starsze? przyrost liczby coraz dłużej żyjących osób starszych w Polsce wyzwaniem dla społeczeństwa Osoby po 65 r. ż. 2000 rok – 12,1 % 2010 rok – 13,5 % 2020 rok - 17,9 % 2030 rok – 22,5 % 2060 rok – 34,5 % (źródło: EUROSTAT) Przeciętny czas życia w 2011 roku: 72,4 lat - mężczyźni 80,9 lat – kobiety (źródło GUS)

5 Dlaczego osoby starsze? starość sama w sobie nie jest chorobą, ale starzenie się rodzi prawdopodobieństwa pojawienia się choroby, a w konsekwencji ryzyko utraty sprawności – konieczność tworzenia całościowego systemu wsparcia osób starszych partycypacja społeczna seniorów jest szansą i warunkiem koniecznym integracji międzypokoleniowej, uczestnictwo osób starszych obejmować musi wszystkie aspekty życia zbiorowego konieczność rozbudowy i większej dostępności usług ułatwiających samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania

6 Obszary funkcjonowania OSOBY STARSZEJ: służba zdrowia edukacja i nauka aktywność zawodowa aktywność sportowo- turystyczna uczestnictwo w kulturze pomoc społeczna

7 EdukacjaAktywność Zdrowie Bezpieczeństwo Dobra jakość życia seniora Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku

8 PRIORYTETY EDUKACJACELE OPERACYJNE Zwiększenie wykorzystania potencjału seniorów – ich wiedzy i doświadczenia Zwiększenie dostępności programów edukacyjnych dla seniorów Podniesienie kompetencji osób wspierających seniorów Upowszechnienie wiedzy na temat starzenia się

9 PRIORYTETY AKTYWNOŚĆCELE OPERACYJNE Wzrost aktywności zawodowej seniorów Zwiększenie zainteresowania seniorów oraz ich zaangażowania w kulturę Zwiększenie zainteresowania seniorów sportem i turystyką Promowanie wolontariatu seniorów

10 PRIORYTETY ZDROWIECELE OPERACYJNE Promocja zdrowego stylu życia Wdrażanie programów prewencji w zdrowotnej opiece senioralnej Zwiększenie dostępności oferty usprawniania seniorów Wspieranie rozwoju opieki długoterminowej Promowanie rozwoju geriatrii i psychogeriatrii

11 PRIORYTETY BEZPIECZEŃSTWOCELE OPERACYJNE Wzmocnienie systemów bezpieczeństwa osobistego i publicznego seniorów Rozwój usług i produktów na rzecz osób starszych Profilaktyka i leczenie seniorów w zakresie uzależnień Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych

12 Rekomendacje dotyczące rozwiązań w zakresie polityki senioralnej Samorządy Województw RP dostrzegają wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, które jest konsekwencją depopulacji i wydłużania się przeciętnej długości trwania życia. W maju tego roku, Konwent Marszałków Województw RP przygotował dokument dotyczący rekomendacji w zakresie polityki senioralnej.

13 Rekomendacje dotyczące rozwiązań w zakresie polityki senioralnej Rekomendacje podzielono na 4 kategorie: 1)Włączanie tematyki starości do realizowanych polityk publicznych, 2)Aktywność seniorów, wolontariat, 3)Opieka medyczna i wsparcie opiekuńcze, 4)Aktywność fizyczna i profilaktyka zdrowotna.

14 Srebrna gospodarka Odejście od traktowania procesu starzenia się społeczeństwa jako zjawiska obciążającego region, a uwypuklenie pozytywnych i aktywnych aspektów także dla regionów demograficznie młodych. Takie założenie stoi u podstaw koncepcji tzw. SREBRNEJ GOSPODARKI Koncepcja ta zakłada, że aktywne przygotowanie gospodarki do nowych proporcji demograficznych jest szansą na poprawę jakości życia, wzrost ekonomiczny i konkurencyjną Europę.

15 Założenia „srebrnej gospodarki” Uświadamianie i budowanie wiedzy o szansach starzejącego się społeczeństwa Poparcie dla działań regionalnego przemysłu i usług ukierunkowanych na rozwój srebrnej gospodarki Inicjowanie i stymulowanie wymiany doświadczeń na temat srebrnej gospodarki i rozwijanie regionalnych sieci na jej rzecz

16 Założenia „srebrnej gospodarki” Popieranie członków sieci w rozwoju regionalnych inicjatyw i globalnego marketingu w odniesieniu do produktów i usług srebrnej gospodarki Udzielanie wszechstronnego poparcia politycznego dla inicjatyw w ramach koncepcji srebrnej gospodarki na każdym poziomie: narodowym, regionalnym i europejskim

17 Srebrna gospodarka jako kolejna inteligentna specjalizacja? Czy warto stworzyć kolejny obszar inteligentnych specjalizacji Wielkopolski? Czy Silver Economy powinna znaleźć się jako innowacja międzybranżowa, być częścią obszarów, które już istnieją?

18 Silver Economy – przykład Lekolepki są narzędziem informującym pacjenta o dawkowaniu oraz o możliwościach wystąpienia poszczególnych działań niepożądanych lub skutków ubocznych, a także informują o przechowywaniu produktów leczniczych. Przeznaczone bezpośrednio dla pacjenta przyjmującego leki w wieku podeszłym oraz pacjenta przewlekle chorego.

19 Dziękuję za uwagę Wojciech Zarzycki Zastępca Dyrektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań tel./fax 61 856 73 00 wojciech.zarzycki@rops.poznan.pl


Pobierz ppt "„Srebrna gospodarka” oraz Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku Poznań, 17.06.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google