Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport trolejbusowy w Gdyni w świetle wyników badań marketingowych projektu TROLLEY dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport trolejbusowy w Gdyni w świetle wyników badań marketingowych projektu TROLLEY dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański."— Zapis prezentacji:

1 Transport trolejbusowy w Gdyni w świetle wyników badań marketingowych projektu TROLLEY dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański mwol@wp.pl Gdynia, 5.09.2013

2 Struktura prezentacji Cele projektu TROLLEY Badania sześciu miast – partnerów projektu TROLLEY (2010 r.); Pogłębiona analiza badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni z roku 2010 (2012 r.); Badania porównawcze transportu autobusowego i trolejbusowego w Gdyni (2012 r.); Podsumowanie.

3 Cele projektu TROLLEY opracowanie strategii działania możliwych do wykorzystania dla innych miast posiadających komunikację trolejbusową; opracowanie innowacyjnych metod promocji komunikacji trolejbusowej, pozycjonowanie jej jako środka transportu przyjaznego dla środowiska; rewitalizacja i poprawa wizerunku komunikacji trolejbusowej w Europie Środkowej.

4 Struktura projektu TROLLEY Dla tak sformułowanych celów przyjęto strukturę projektu, która obejmuje trzy zasadnicze „pakiety robocze” dotyczące: optymalizacji zużycia energii; zwiększenia niezawodności i efektywności; poprawy wizerunku komunikacji trolejbusowej. Okres realizacji projektu: luty 2010 – maj 2013.

5 Wizerunek trolejbusów wśród mieszkańców Gdyni (badania w ramach TROLLEY) w 2010 r. źródło: K. Migdał- Najman, K. Najman, M. Wołek: WP5 of TROLLEY Project: Improved Image and Patronage, Output 5.2.4 Local Trolley Guides. Final Report

6 Szybki 54321 Komfortowy 54321 Ekologiczny 54321 Modny 54321 Bezpieczny 54321 Gdynia na tle innych miast trolejbusowych w 2010 r. Brno Szeged Salzburg Parma Gdynia Eberswalde

7 Profil semantyczny trolejbusu i autobusu w świetle wyników badań marketingowych ZKM Gdynia w 2010 r.

8 Oczekiwane działania władz miasta względem transportu trolejbusowego w 2010 r. – analiza zmian w stosunku do roku 2002 źródło: oprac. własne na podstawie wyników badań marketingowych ZKM Gdynia z roku 2002 oraz 2010

9 Oczekiwane działania władz miasta względem transportu trolejbusowego (2010): dzielnice obsługiwane trolejbusami i dzielnice tej obsługi pozbawione źródło: oprac. własne na podstawie wyników badań marketingowych ZKM Gdynia z roku 2010

10 Percepcja trolejbusów po konwersji Nowoczesne trolejbusy Solaris Trollino od 2001 r.; Nowoczesne autobusy w transporcie miejskim w Gdyni od 1995 r.

11 Percepcja trolejbusów po konwersji Badania marketingowe zostały przeprowadzone w maju 2012 r. i objęły pasażerów transportu miejskiego w Gdyni; zrealizowano 1106 wywiadów, struktura próby została dopasowana do struktury demograficznej mieszkańców Gdyni; Badania prowadzono w pięciu „grupach”, tj. wśród pasażerów nowych trolejbusów (Solaris Trollino), trolejbusów po konwersji, trolejbusów Jelcz, autobusów Solaris Urbino oraz starszych autobusów Mercedes O405.

12 Percepcja trolejbusów po konwersji: porównanie z autobusami podobnej klasy dominacja trolejbusów w odniesieniu do walorów ekologicznych; minimalnie lepiej ocenione w kontekście nowoczesności; porównywalne jeśli chodzi o komfort podróży; o wiele niższy odsetek respondentów niezdecydowanych w przypadku trolejbusów.

13 Percepcja trolejbusów po konwersji: porównanie z nowoczesnymi trolejbusami Istotna różnica w ocenie poszczególnych atrybutów dla trolejbusu po konwersji oraz nowoczesnego Solaris Trollino; 32% of respondentów wskazało „nowoczesność” w przypadku Trollino, zaledwie 10% w przypadku trolejbusu po konwersji; Tylko 3% respondentów nie potrafiło wskazać żadnej pozytywnej cechy w odniesieniu do Solaris Trollino, podczas gdy w odniesieniu do trolejbusu po konwersji odsetek ten wyniósł 12%.

14 Podsumowanie Transport trolejbusowy w Gdyni stanowi istotny element transportu miejskiego, którego kształtowanie uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju. Stanowi ona punkt wyjścia dla podejmowania kompleksowych działań inwestycyjno-organizacyjnych mających na celu dalszy rozwój transportu trolejbusowego w Gdyni. Atrybutami w oparciu o które powinien być kształtowany wizerunek transportu trolejbusowy w Gdyni są nowoczesność oraz jego walory ekologiczne. Zadanie realizacyjne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Gdyni (2003 r.) „rozwijanie komunikacji trolejbusowej jako przyjaznej dla środowiska oraz współtworzącej unikatowy wizerunek miasta” jest wciąż aktualne i zyskuje na znaczeniu w kontekście europejskiej polityki transportowej.


Pobierz ppt "Transport trolejbusowy w Gdyni w świetle wyników badań marketingowych projektu TROLLEY dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google